Bläddra
Sökresultat för Örjan Teleman... Rensa filter?

av: Örjan Teleman

Kategorier: Civilrätt: allmänt Juridik Särskilda rättsområden
Bodelning kan företas under bestående äktenskap samt är obligatorisk vid äktenskapsskillnad och vid makes dödsfall. Boken inleds med en redogörelse för rättsutvecklingen med tonvikt på tiden från januari 1988, då flera nya lagregler trädde i kraft. Därefter beskrivs egendomsordningen avseende öppen och dold äganderätt…
Köp här

Isbn: 9789139015680

Utgivningsår: 20111227

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Örjan Teleman, Lars Tottie

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: äktenskap och skilsmässa Juridik Särskilda rättsområden
Den nya upplagan är upplagd som tidigare versioner, dvs. den följer balken paragraf för paragraf med hänvisningar till förarbeten, rättsfall och övrig juridisk litteratur. — Kommentaren utgör ett stimulerande och oundgängligt arbetsredskap för alla jurister, som…
Köp här

Isbn: 9789139022800

Utgivningsår: 20200922

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Örjan Teleman

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: äktenskap och skilsmässa Juridik Särskilda rättsområden
Äktenskapsförord tillhör de viktigaste avtalen inom familjerätten. Denna bok ger läsaren en bred presentation av ämnet. I de olika kapitlen behandlas formregler, vad som är möjligt att avtala genom äktenskapsförord, tolkningsproblem, jämkningsfrågor och andra…
Köp här

Isbn: 9789139023098

Utgivningsår: 20200831

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Theddo Rother-Schirren, Johan Schüldt, Mats Sjösten, Örjan Teleman, Staffan Vängby, Anita Wickström

Innehåller lagstiftning med lydelse per den 1 januari 2001. I denna första upplaga kommenteras äktenskapsbalken och föräldrabalkens avsnitt om faderskap, adoption, vårdnad och umgänge, underhåll samt de gemensamma bestämmelserna om rättegång och verkställighet.
Köp här

Isbn: 9789139002215

Utgivningsår: 20010619

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Örjan Teleman

Boken innehåller en utförlig redogörelse för det komplicerade bodelningsförfarande som trädde i kraft 1988. I denna fjärde upplaga har författaren beaktat nyare rättsfall och de ändringar som skett sedan förra upplagan (1998). En genomgång av senare års prejudikat från de nordiska grannländerna har lett till ett…
Köp här

Isbn: 9789139009313

Utgivningsår: 20030811

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Örjan Teleman

Äktenskapsförord tillhör de viktagste avtalen inom familjerätten. Denna bok är ett standardverk, skriven för advokater och andra jurister med uppdrag inom familjerättens område och ger läsaren en bred presentation av ämnet. I de olika kapitlen behandlas formregler, vad som är möjligt att avtala genom äktenskapsförord,…
Köp här

Isbn: 9789139009436

Utgivningsår: 20061013

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BB

av: Örjan Teleman, Lars Tottie

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: äktenskap och skilsmässa Juridik Särskilda rättsområden
Under de 20 år som har förflutit sedan den första upplagan av kommentaren till äktenskapsbalken gavs ut har det tillkommit många lagändringar samt en mångfald prejudikat från HD och hovrätterna. Mycket har också skrivits om de nya reglerna i böcker och tidskrifter. Mot denna bakgrund har behovet av en uppdaterad…
Köp här

Isbn: 9789139013693

Utgivningsår: 20101229

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Lars Tottie, Örjan Teleman

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: äktenskap och skilsmässa Juridik Särskilda rättsområden
En paragrafvis kommentar till äktenskapsbalkens regler med hänvisningar till förarbeten, rättsfall och övrig juridisk litteratur. Kommentaren utgör ett stimulerande och oundgängligt arbetsredskap för alla jurister, som arbetar med äktenskapsrättens olika delar.
Köp här

Isbn: 9789139021056

Utgivningsår: 20181227

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC