Bläddra
Sökresultat för Acta Universitatis Upsaliensis... Rensa filter?

av:Oloph Bexell

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Högre utbildning och vidareutbildning Pedagogik Religion och tro Samhälle och samhällsvetenskap Teologi
År 1916 stadfästes nya statuter för de svenska universiteten. För Uppsalas del skildras här den teologiska fakultetens förhållanden därefter och under hela 1900-talet. Oloph Bexell klarlägger i boken hur fakultetens månghundraåriga förbindelser med kyrkan successivt löstes upp både formellt och vad gäller forskning och…

Isbn: 9789151310855

Utgivningsår:20210324

Utgivare: Acta Universitatis Upsaliensis

Mediatyp: BB

av:Margareta Åman

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: pesten, sjukdomar etc. Historia: särskilda händelser och ämnen
Margareta Åmans avhandling i historia från 1990 är ett pionjärarbete i studierna av hur pandemin som drabbade världen för 100 år sedan kan ses i ett svenskt sammanhang. Spanska sjukan: Den svenska epidemin 1918–1920 och dess internationella bakgrund beskriver hur olika delar av det svenska samhället drabbades,…

Isbn: 9789155425876

Utgivningsår:19900523

Utgivare: Acta Universitatis Upsaliensis

Mediatyp: BC

av:Helge Rask-Andersen

Kategorier: Audiologi och otologi Klinisk medicin och internmedicin Medicin och omvårdnad Otorinolaryngologi
Innehållet i denna bok återges i samma form som vid de populärvetenskapliga föreläsningarna om örat som författaren hållit för patientorganisationer genom åren. Unika bilder visar det mänskliga örats estetik och samtidigt undviks fackuttryck och speciell terminologi, utan att ge avkall på vetenskapligt innehåll. Boken…

Isbn: 9789151309750

Utgivningsår:20210423

Utgivare: Acta Universitatis Upsaliensis

Mediatyp: BB

av:Tim Berndtsson

Kategorier: Arkiv, bevarande och digitalisering Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap 1600-talet och 1700-talet Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociala grupper: hemliga sällskap
This study explores how eighteenth-century European Masons created archives, and how these archives in turn created Masons. It is an exploration of how a masonic archival culture was formed, and how different ideas, hopes, and anxieties were co-produced along with the records and manuscripts kept by masonic…

Isbn: 9789151310107

Utgivningsår:20201020

Utgivare: Acta Universitatis Upsaliensis

Mediatyp: BC

av:Rebecka Millhagen Adelswärd

Kategorier: Konst
Stockholms slott intar en särställning som kungligt residens och omistlig kulturmiljö. Denna bok berättar om hur slottsbyggnaden under det långa 1900-talet har etablerats som ett betydelsefullt konst- och kulturhistoriskt monument och nationellt kulturarv. I studien tecknas 1900-talets strävan att restaurera, vårda,…

Isbn: 9789151312460

Utgivningsår:20210917

Utgivare: Acta Universitatis Upsaliensis

Mediatyp: BB

av:Lars Garpenhag

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Brottslingar Psykologi Rättspsykologi och kriminalpsykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Hur ska samhället hantera personer som begår brott, men som på grund av sitt psykiska tillstånd inte kan anses vara ansvariga för sina handlingar? Denna svårlösta fråga tycks i vår tid vara ständigt aktuell. I Kriminaldårar undersöks de historiska rötterna till dagens rättspsykiatri. Strax efter 1800-talets mitt låg…

Isbn: 9789155483579

Utgivningsår:20120530

Utgivare: Acta Universitatis Upsaliensis

Mediatyp: BC

av:Anders Wejryd

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Många minns Lutherhjälpen och dess sparbössor. Under en period var Lutherhjälpen den största svenska insamlaren av medel till internationellt bistånd. 1984 tog Svenska kyrkan över organisationen bakom Lutherhjälpen och 2008 försvann namnet Lutherhjälpen. Arbetet fortsatte under namnet Svenska kyrkans internationella…

Isbn: 9789150629125

Utgivningsår:20220114

Utgivare: Acta Universitatis Upsaliensis

Mediatyp: BC

av:Annika Sjöqvist Platzer

Kategorier: Konst Körmusik Musik Musik: stilar och genrer Musikhistoria
Körsång har klingat genom seklerna och speglat samhället. 100-årsjubilerande Uppsala domkyrkas gosskör är en del av detta genom vardagligt slit, konstnärliga framgångar, söndagligt gudstjänstsjungande och musikalisk glädje. Klingande musikalisk verksamhet är också en del av en tradition för Uppsala universitet och har…

Isbn: 9789151309743

Utgivningsår:20201118

Utgivare: Acta Universitatis Upsaliensis

Mediatyp: BC

av:Tobias Osvald

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
Denna avhandling undersöker mötet mellan Stockholms invånare och den så kallade polisbetjäningen som tillhörde Kungliga Poliskammaren, Sveriges första polisorganisation, under sent 1700- och tidigt 1800-tal. Det var en period som präglades av demografisk och ekonomisk stagnation, men som också utgjorde skådeplatsen för…

Isbn: 9789151313573

Utgivningsår:20220204

Utgivare: Acta Universitatis Upsaliensis

Mediatyp: BC

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Vad är filosofisk metod? Hur tillämpar man filosofiska metoder? Hur skiljer sig filosofiska metoder från andra vetenskapliga metoder? I denna antologi visar både seniora och juniora forskare den mångfald av filosofiska metoder som finns. En del av texterna är mer praktiskt orienterade och andra mer teoretiska till sin…

Isbn: 9789151303642

Utgivningsår:20180829

Utgivare: Acta Universitatis Upsaliensis

Mediatyp: BC

av:Lena Noreland

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
När en ny regering tillträder, rivstartar det politiska arbetet i Regeringskansliet. Nyutnämnda statsråd kastas in i ministerrollen, ibland efter bara några timmars betänketid. Någon introduktionskurs hinns inte med. Statsråd som omgående fick börja leda arbetet i något av kanslihusets departement, har sagt att det var…

Isbn: 9789151305769

Utgivningsår:20190405

Utgivare: Acta Universitatis Upsaliensis

Mediatyp: BC

av:Mats Morell

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
Den agrara revolutionen innebar att produktion och produktivitet i jordbruket ökade. Tidigare hade stark folkökning, via avtagande avkastning, inneburit att mer livsmedel kunnat produceras endast till stigande priser. Levnadsstandarden hade sjunkit och expansionen hade avstannat. De organisatoriska och tekniska…

Isbn: 9789151314518

Utgivningsår:20220421

Utgivare: Acta Universitatis Upsaliensis

Mediatyp: BC

av:Oskar Nordell

Kategorier: Arkitektur Arkitektur: offentliga byggnader Konst
Varför byggs och rekonstrueras så många arenor i Sverige just nu? I Arenaboom. En arkitekturstudie av idrottsarenor i Sverige under 2000-talets första decennier diskuterar Oskar Nordell det nya milleniets arenaboom, vad som utgör en arena, och vad en arena i sin tur gör. Avhandlingen rör sig mellan kommunala…

Isbn: 9789151315379

Utgivningsår:20220823

Utgivare: Acta Universitatis Upsaliensis

Mediatyp: BC

av:Nils-Johan Päiviö

Kategorier: Juridik
I den här avhandlingen studeras utvecklingen av samernas rättigheter från den tid då samerna först kom under den svenska kronan i mitten av 1500-talet, och slutar med tillkomsten av 1886 års renbeteslag. Särskild uppmärksamhet ägnas åt hur den rättsliga ställning och de rättigheter samerna hade förändrades över tid.…

Isbn: 9789150622362

Utgivningsår:20111021

Utgivare: Acta Universitatis Upsaliensis

Mediatyp: BC

av:Hans Ellegren

Kategorier: Institutioner och lärda sällskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala är Sveriges äldsta lärda sällskap, vår första vetenskapsakademi. Den har sitt ursprung i det Collegium Curiosorum som den framsynte bibliotekarien Erik Benzelius d.y. samlade 1710. Det var i en tid då teologin och humaniora ännu dominerade i lärdomsstaden. Men den vetenskapliga…

Isbn: 9789151306797

Utgivningsår:20190821

Utgivare: Acta Universitatis Upsaliensis

Mediatyp: BB

av:Jan Fredrik Kindstrand

Kategorier: Språk och lingvistik
Gudmund Björck var professor i grekiska språket och litteraturen vid Uppsala universitet under perioden 1946–1955. Han gick bort hastigt och oväntat, men hans anförvanter, talrika vänner och kolleger samt elever bevarade ett ljust minne av honom. Denna skrift har som sitt mål att ge en så fullständig bild av hans liv…

Isbn: 9789151306803

Utgivningsår:20190805

Utgivare: Acta Universitatis Upsaliensis

Mediatyp: BB

av:Bo S. Lindberg

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
Många svenska studenter har genom århundradena gjort studieresor till andra länder och tillbringat kortare eller längre perioder vid olika europeiska lärosäten. Frågan är om det har funnits någon annan grupp av studenter för vilka utlandsvistelserna varit lika avgörande som för medicinarna under 1600- och…

Isbn: 9789151305462

Utgivningsår:20190215

Utgivare: Acta Universitatis Upsaliensis

Mediatyp: BB

av:Bo S Lindberg

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Gynekologi och obstetrik Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Medicinhistoria
Obstetriska instrument. En historia om gamla förlossningsinstrument i Medicinhistoriska museet i Uppsala är den första studien av Sveriges mest omfattande samling av tänger och andra instrument som använts i samband med förlossningar. Samlingen byggdes upp av Magnus Retzius, professor i obstetrik vid Karolinska…

Isbn: 9789150627930

Utgivningsår:20200123

Utgivare: Acta Universitatis Upsaliensis

Mediatyp: BB

av:Inga Lena Ångström Grandien

Kategorier: Arkitektur Konst
Arkitekten Johan Fredrik Åbom (1817–1900) har på grund av sin stora produktion blivit kallad ”Sveriges flitigaste arkitekt”. Han är upphovsman till en rad kända byggnader såväl i Stockholm som i andra svenska städer och samhällen. Under sin drygt fyrtioåriga tjänstgöring vid Överintendentsämbetet hade han också många…

Isbn: 9789151312231

Utgivningsår:20220113

Utgivare: Acta Universitatis Upsaliensis

Mediatyp: BC

av:Morag Ramsey

Kategorier: Etiska frågor och debatter Etiska frågor: abort och födelsekontroll Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Medicinhistoria Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Socialhistoria och kulturhistoria
Abortion pills have had a large impact. Since their introduction to national markets in the 1990s, scholars have examined how abortion pills have changed medical practices, illegal abortion, and reproductive activism. What has gone unstudied, however, has been the development and the history of abortion pills. This…

Isbn: 9789151311210

Utgivningsår:20210313

Utgivare: Acta Universitatis Upsaliensis

Mediatyp: BC

av:Greger Sundin

Kategorier: Kommersiell konst och design Konst Möbeldesign
Games were important to the Augsburg art agent Philipp Hainhofer (1578-1647) and this ludic category was included in most of his art cabinets. It offered amusement as part of an overall ambition for the cabinets to be of both service and use. Board games, dice, packs of cards and games of both chance and skill…

Isbn: 9789151310459

Utgivningsår:20201211

Utgivare: Acta Universitatis Upsaliensis

Mediatyp: BC

av:Carl Frängsmyr

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Högre utbildning och vidareutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Universitetshistoria är ytterst en historia om människor – å ena sidan om deras drömmar, förhoppningar och tvivel, å andra sidan om hur de har hanterat utfallet av mångåriga uppoffringar och vedermödor. Resultatet kunde bli erkännande och uppnående av länge eftersträvad professur men lika gärna sluta i besvikelse och…

Isbn: 9789151310824

Utgivningsår:20210202

Utgivare: Acta Universitatis Upsaliensis

Mediatyp: BB

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Uppsala universitetsbibliotek grundades för 400 år sedan. Under åren 2020–2021 har detta jubileum uppmärksammats i olika former. Nu publiceras en skrift där nuvarande och tidigare medarbetare i 34 uppsatser berättar om bibliotekets verksamheter och utveckling, om dess samlingar och arkiv, om skeenden och intryck. Den…

Isbn: 9789151313320

Utgivningsår:20211221

Utgivare: Acta Universitatis Upsaliensis

Mediatyp: BB

av:Elise Dufva, Gurli Taube

Kategorier: Deckare Klassiska deckare Skönlitteratur
Mordet på Cristina utspelar sig i och kring ett fiktivt Carolina Rediviva, placerat i den påhittade småstaden Viköping. Denna debutdeckare blev väl mottagen då den utkom 1952 och ger idag en fascinerande inblick i det tidiga efterkrigs-Sverige: idylliskt och inskränkt, men också under stark förändring. Som ett exempel…

Isbn: 9789150626841

Utgivningsår:20180430

Utgivare: Acta Universitatis Upsaliensis

Mediatyp: BC

av:Hans-Olof Boström

Kategorier: Arkitektur Arkitektur: offentliga byggnader Högre utbildning och vidareutbildning Konst Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
1800-talet var universitetsbyggandets stora sekel. Gamla universitet fick nya huvudbyggnader, bibliotek och institutionsbyggnader. Nya universitet grundades runtom i Europa. I Norden stiftades ett nytt universitet i Oslo 1811, och 1828 fick Helsingfors sitt universitet i och med att den gamla Åbo akademi överflyttades…

Isbn: 9789151310954

Utgivningsår:20210323

Utgivare: Acta Universitatis Upsaliensis

Mediatyp: BB

av:Elena Namli

Kategorier: Mänskliga och medborgerliga friheter och rättigheter Politik och statsskick Politiskt kontroll och politisk frihet Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
This study offers a critical approach to the connections between the law, politics, and morality as they figure in human rights discourse. It argues that human rights must be understood – ethically, politically, and legally – through the prism of reasonable skepticism towards the legitimacy of contemporary institutions…

Isbn: 9789155489779

Utgivningsår:20140827

Utgivare: Acta Universitatis Upsaliensis

Mediatyp: BC

av:Sten Hagberg, Ludovic Kibora, Barry Sidi, Siaka Gnessi, Adjara Konkobo

Kategorier: Antropologi Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi och antropologi
This study is the result of ethnographic research on socio-political transformations in Burkina Faso. With the popular insurrection in October 2014 that ousted President Blaise Compaoré from power, this country marks a break with its authoritarian past. Burkina Faso is engaged in democratic renewal, at the same time as…

Isbn: 9789150626780

Utgivningsår:20180219

Utgivare: Acta Universitatis Upsaliensis

Mediatyp: BC

av:Mats Ola Ottosson

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: naturvetenskap, teknik och medicin Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
När Olof Hammarsten kom som student till Uppsala 1861, var hans mål att bli läkare, men det vetenskapliga arbetet fångade hans intresse och blev en livslång passion. Han kallades 1883 till en professur i medicinsk och fysiologisk kemi, ett fält inom vilket han blev internationellt känd, och hans läroböcker översattes…

Isbn: 9789151309484

Utgivningsår:20200930

Utgivare: Acta Universitatis Upsaliensis

Mediatyp: BB

av:Karolina Wiell

I slutet av 1800-talet inleddes i liten skala byggandet av offentliga badstugor på den svenska landsbygden. Efter en långsam tillväxtfas uppfördes under perioden 1920–1949 tusentals nya badstugor. Därefter avtog byggandet snabbt. Samtidigt spreds budskap som ”Ett bad i veckan” och ”Bad är hälsa” till befolkningen…

Isbn: 9789151304465

Utgivningsår:20181109

Utgivare: Acta Universitatis Upsaliensis

Mediatyp: BC

Kategorier: Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Socialhistoria och kulturhistoria
År 1919 beslöt två borgarkvinnor att grunda ett kulturellt damsällskap. Det fick namnet Concordia – endräkt. Hundra år senare tecknas dess historia. Arton skribenter följer skilda trådar ur Concordias förflutna och berättar om kvinnans väg från hemmafru till yrkeskvinna, om mötesplatser och måltider, om konsternas…

Isbn: 9789151307480

Utgivningsår:20191016

Utgivare: Acta Universitatis Upsaliensis

Mediatyp: BB

av:Hans Ellegren

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap
Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala, grundad 1710, går in i 1800-talet som ägare av en landets största naturaliesamlingar, en av dåtidens viktigaste infrastrukturer. En adjunkt anställs för samlingarnas vårdande och det är ett styvt jobb att ordna materialet på ett systematiskt sätt. Den egensinnige Göran Wahlenberg…

Isbn: 9789151314792

Utgivningsår:20220824

Utgivare: Acta Universitatis Upsaliensis

Mediatyp: BB

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsskick och politiska processer Statsskick: demokrati
Cet ouvrage collectif engage une analyse ethnographique des communes sahéliennes, notamment celles du Burkina Faso, du Mali et du Niger. A travers des études de cas, l’idée est de décrire la démocratie locale telle qu’elle est pratiquée au niveau municipal. La commune est au cœur de la réflexion pour plusieurs raisons.…

Isbn: 9789150627367

Utgivningsår:20190129

Utgivare: Acta Universitatis Upsaliensis

Mediatyp: BC

av:Lior Becker

Kategorier: Folkmord och etnisk rensning Förintelsen Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Yizkor books are communal memorial books commemorating Jewish communities destroyed in the Holocaust, produced as a result of communal activity. This study analyses the production and function of Yizkor books. It answers questions regarding who produced them, why, when, where and in which languages and discusses the…

Isbn: 9789151314822

Utgivningsår:20220602

Utgivare: Acta Universitatis Upsaliensis

Mediatyp: BC

av:Lars Wikman

Kategorier: Krig och försvar Samhälle och samhällsvetenskap
Consensus is not something that just happens in the foreign policy domain when political actors seemingly agree on a policy. Rather, in this dissertation I demonstrate that actors construct consensus through the framing of policy as they highlight and downplay certain elements. Interestingly, for consensus to emerge,…

Isbn: 9789151311661

Utgivningsår:20210512

Utgivare: Acta Universitatis Upsaliensis

Mediatyp: BC

av:Lennart Nordenfelt, Thorild Dahlquist

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
I denna bok ger Lennart Nordenfelt en bred redogörelse för Uppsalafilosofen Thorild Dahlquists (1920–2009) liv och gärning som filosof och opinionsbildare. Dahlquist hade en enastående ställning som lärare och forskarhandledare i Uppsala (delvis också i övriga Sverige) trots att han aldrig innehade någon officiell…

Isbn: 9789155499396

Utgivningsår:20180108

Utgivare: Acta Universitatis Upsaliensis

Mediatyp: BC

av:Carina Fast

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
I denna etnografiska studie har sju barn, ur olika sociala och kulturella miljöer, följts i sina hem under tre år tid. Studien har pågått från barnens fjärde till sjunde levnadsår. Syftet har varit att undersöka i vilka sammanhang barnen möter läsande och skrivande och texter av olika slag i sina familjer. Mycket snart…

Isbn: 9789155467951

Utgivningsår:20070309

Utgivare: Acta Universitatis Upsaliensis

Mediatyp: BC

av:Hedvig Mårdh

Kategorier: Konst Konst: teman och motiv Konsthistoria
The neoclassical Gustavian style, perhaps like no other style, has been systematically embraced by the official heritage institutions in Sweden, including the academic discipline of art history. This study presents the actors, human and non-human, that have contributed to the resilient position of the Gustavian style…

Isbn: 9789155498580

Utgivningsår:20170428

Utgivare: Acta Universitatis Upsaliensis

Mediatyp: BC

av:Heimir Pálsson

Kategorier: Språk och lingvistik
The university library in Uppsala houses a manuscript that is believed to have been written in Iceland during the first quarter of the 14th century, perhaps even as early as the year 1300. According to the rubric on f. 2r (p. 1), it contains the work Edda as put together by Snorri Sturluson. The manuscript found its…

Isbn: 9789151313955

Utgivningsår:20220405

Utgivare: Acta Universitatis Upsaliensis

Mediatyp: BB

av:Jan Ove R. Ebbestad, Jan Romgard

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
During his nearly three years in China, the Austrian-Swedish palaeontologist Otto Zdansky (1894–1988) made pioneering discoveries of fossil faunas that greatly enhanced the understanding of the evolution of Chinese vertebrates. The most important was found in 1921 during his very first field trip in the country, to…

Isbn: 9789151313795

Utgivningsår:20211231

Utgivare: Acta Universitatis Upsaliensis

Mediatyp: BB

av:Lars Burman

Kategorier: Bibliotek, arkiv och informationshantering Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Litteraturvetenskap och litteraturkritik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
En text i en blogg fångar ögonblicket, och med tiden blir den ett vittnesmål om hur författaren en gång tänkte och kände. Lars Burman började blogga 2012, och i den här volymen har han samlat 84 av sina texter från nätet. Den sista är skriven våren 2022. Författaren har inför publiceringen skrivit för- och efterord,…

Isbn: 9789150629330

Utgivningsår:20220430

Utgivare: Acta Universitatis Upsaliensis

Mediatyp: BC