Bläddra
Sökresultat för Alexander Maurits... Rensa filter?

av: Alexander Maurits, Frida Mannerfelt

Kategorier: Aspekter av religion Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Biografiska samlingar Filosofi och religion Religion och tro Religiösa institutioner och organisationer
När kyrkomötet den 28 september 1958 beslutade att öppna prästämbetet i Svenska kyrkan för kvinnor blev det slutpunkten för en lång teologisk och politisk debatt. Palmsöndagen 1960 vigdes de första tre kvinnorna till präster, och under de kommande tio åren prästvigdes totalt 54 kvinnor för tjänst i Svenska kyrkan.…
Köp här

Isbn: 9789170613555

Utgivningsår: 20210826

Utgivare: Makadam förlag

Mediatyp: BB

av: Marie Cronqvist, Alexander Maurits, Fredric Bauer, Anna Dahlgren, Cecilia Ferm Almqvist, Lotta Jons, Orvar Löfgren, Anders Persson, Aleksandra Popovic, Eva Sæther, Ulrike Schnaas, Helena Svensson, Ann-Christine Wennergren, Lisa Öberg

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
I många forskares värld utgör seminarierummet en förtätad plats. Själva idén om det akademiska textseminariet är omhuldad, särskilt inom de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnesområdena. Seminariet är en väl förankrad arbetsform inom universitetet. Det är där de höga tankarna tänks och ventileras, det är där…
Köp här

Isbn: 9789170612190

Utgivningsår: 20160923

Utgivare: Makadam förlag

Mediatyp: BC

av: Olaf Blaschke, Anders Jarlert, Inger Littberg, Elin Malmer, Alexander Maurits, Anna Prestjan, Erik Sidenvall, David Tjeder, Yvonne Maria Werner

Kategorier: Historia och arkeologi
Från och med mitten av 1800-talet växte sig tendensen att betrakta religion som något privat allt starkare. Religionsutövning började sammankopplas med kvinnlighet och mjuka värden, och ansågs av somliga till och med som oförenlig med sann manlighet. Men var den verkligen det? Vilka uttryck tog sig den manliga…
Köp här

Isbn: 9789185509003

Utgivningsår: 20080613

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av: Alexander Maurits

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Den vackra och erkända patriarchalismen handlar om prästmannaidealet och det kristna mansidealet i Sverige under 1800-talets senare del. I centrum står den lundensiska högkyrkligheten. Denna kyrkliga riktning har i tidigare forskning uteslutande behandlats ur ett teologi- och personhistoriskt perspektiv. Här ligger…
Köp här

Isbn: 9789187439049

Utgivningsår: 20131128

Utgivare: Universus/Roos&Tegner

Mediatyp: BB

av: Alexander Maurits, Katarina Mårtensson

Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet anordnar med jämna mellanrum högskolepedagogiska inspirationskonferenser för sin undervisande personal. Syftet med dessa konferenser är att inspirera till erfarenhetsutbyte och diskussion om undervisning och lärande. I denna antologi har vi samlat tretton…
Köp här

Isbn: 9789187833007

Utgivningsår: 20180920

Utgivare: Lunds universitet

Mediatyp: BC

av: Alexander Maurits m.fl, Katarina Mårtensson

Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet anordnar med jämna mellanrum högskolepedagogiska inspirationskonferenser för sin undervisande personal. Syftet med dessa konferenser är att inspirera till erfarenhetsutbyte och diskussion om undervisning och lärande. I denna antologi har vi samlat nio…
Köp här

Isbn: 9789188473158

Utgivningsår: 20180918

Utgivare: Lunds universitet

Mediatyp: BC

av: Katarina Mårtensson, Alexander Maurits

Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet anordnar vartannat år en högskolepedagogisk inspirationskonferens för sin undervisande personal. Syftet med dessa konferenser är att inspirera till erfarenhetsutbyte och diskussion om undervisning och lärande. I denna antologi har vi samlat elva bidrag som…
Köp här

Isbn: 9789172674035

Utgivningsår: 20180917

Utgivare: Lunds universitet

Mediatyp: BC