Bläddra
Sökresultat för Alf Alfredsson... Rensa filter?

av: Alf Alfredsson, R.K. Rajput

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Elkretsteori ger grunden för att förstå de tillämpningar som tas upp i en modern elektroteknisk ingenjörsutbildning oavsett den är inriktad mot tele-, kommunikations-, automations- eller elkraftteknik. Den kan även användas som ett referensverk för yrkesverksamma i elbranschen. Boken inleds med en översikt av…
Köp här

Isbn: 9789147093434

Utgivningsår: 20090820

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av: Alf Alfredsson, Karl Axel Jacobsson

Kategorier: Elektricitet, elektromagnetism och magnetism Fysik Matematik och naturvetenskap
Elkrafthandboken är ett verk i tre delar som behandlar elproduktion, distribution, elanvändning, mätteknik och elmaskiner. Den är ett referensverk inom det elkrafttekniska området och ett lämpligt utbildningsmaterial på högskolenivå och annan högre teknisk utbildning.De tre delarna är: Elmaskiner och elektriska…
Köp här

Isbn: 9789147114375

Utgivningsår: 20160811

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av: Alf Alfredsson

Kategorier: Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Eleverna måste ha de kunskaper som fordras i kursen Likström och enfas växelström A. I boken varvas teorin med praktiska avsnitt som ger kunskaper om hur trefassystemet fungerar i verkligheten. Kontrollfrågor och beräkningsuppgifter avslutar varje kapitel.
Köp här

Isbn: 9789127581036

Utgivningsår: 19990305

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Alf Alfredsson

Kategorier: Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Boken ger eleverna praktiska kunskaper i den grundläggande elläran, kunskaper som ska ligga till grund för kurserna Trefas växelström och Elkompetens A.
Köp här

Isbn: 9789127581043

Utgivningsår: 20020919

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Alf Alfredsson, Allan Petersson, Märta Petersson, Torgny Petersson

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön
Tekniska yrken I faktaboken får eleverna en utförlig beskrivning av arbetsmiljöområdena fysisk arbetsmiljö, personlig skyddsutrustning och hantering av olika elektriska utrustningar. Serviceyrken För seviceyrkena finns en kombinerad fakta- och övningsbok. Eleverna får extra utförliga texter om kemiska miljöfaktorer som…
Köp här

Isbn: 9789127581784

Utgivningsår: 20000831

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Alf Alfredsson, Anders Bjärbo, Göran Hjort, Bo-Erling Lindén, Rune Norberg, Yngve Nyberg

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Teknisk basbok en viktig grund till många av uppgifterna i Konstruktion. Boken ger en teknisk allmänbildning som behövs som grund för vidare studier. Den ger en introduktion till teknikens olika områden, till begreppen och beräkningarna.Läs merBasboken riktar sig till alla som studerar på tekniska program på gymnasiet,…
Köp här

Isbn: 9789147017652

Utgivningsår: 20030602

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Alf Alfredsson

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Denna lärobok ger inblick och grundläggande kännedom om moderna elanläggningars utförande, dimensionering och dokumentation, samt om de komponenter som ingår i dessa. Innehållet är koncentrerat på komponenter och tillämpningar med systemspänning upp till 1 kV. Boken är främst avsedd för ingenjörsutbildningar men kan…
Köp här

Isbn: 9789147015498

Utgivningsår: 20000425

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Alf Alfredsson, Allan Petersson, Märta Petersson, Torgny Petersson

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön
Tekniska yrken I faktaboken får eleverna en utförlig beskrivning av arbetsmiljöområdena fysisk arbetsmiljö, personlig skyddsutrustning och hantering av olika elektriska utrustningar. Serviceyrken För seviceyrkena finns en kombinerad fakta- och övningsbok. Eleverna får extra utförliga texter om kemiska miljöfaktorer som…
Köp här

Isbn: 9789127581791

Utgivningsår: 20001219

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Alf Alfredsson

Kategorier: Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Boken ger tillsammans med Alfredssons Ellära A och Trefas växelström den teoretiska kunskapen för BB2. Det omfattande kapitlet om elmaskiner beskriver skydd och övervakning samt manövrering och styrning. Starkströmsföreskrifternas och starkströmsguidens betydelse genomsyrar boken.
Köp här

Isbn: 9789127581012

Utgivningsår: 20030905

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Alf Alfredsson, Lars Mårtensson

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
En heltäckande bok i ämnet elteknik för alla utbildningslinjer som inte har elteknik som huvudinriktning. Boken innehåller såväl fakta som övningsuppgifter. Förutom en generell modernisering med anpassning till nya föreskrifter och standarder har den tredje upplagan utökats med fler övningsuppgifter. Till dessa finns i…
Köp här

Isbn: 9789147013814

Utgivningsår: 19990112

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC