Bläddra
Sökresultat för Anders Högberg... Rensa filter?

av: Anders Högberg

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Mångfald är ett komplext, omstritt och luddigt begrepp. Det får skiftande mening i olika sammanhang: positivt laddat avger det en signal om att värna mänskliga rättigheter, demokrati och vardagsberikande. I negativ mening kommer ofta särbehandling, fördomar och diskriminering till ytan. I Mångfaldsfrågor i…
Köp här

Isbn: 9789187351341

Utgivningsår: 20131104

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BC

av: Anders Högberg

Kategorier: Etnicitet Etniska minoriteter och mångkultur Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Mångfald är ett komplext, omstritt och luddigt begrepp. Det får skiftande mening i olika sammanhang: positivt laddat avger det en signal om att värna mänskliga rättigheter, demokrati och vardagsberikande. I negativ mening kommer ofta särbehandling, fördomar och diskriminering till ytan. I Mångfaldsfrågor i…
Köp här

Isbn: 9789187351938

Utgivningsår: 20141007

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: EA