Bläddra
Sökresultat för Anders Ohlsson... Rensa filter?

av: Sven Larsson, Anders Ohlsson

Kategorier: Diverse Livsstil, hobby och fritid Pappersvaror
PbT är en faktaserie anpassad för gymnasieämnet personbilsteknik och täcker flera kurser i ämnet. Den uppskattade Länken-serien har slagits samman med System- och nätverksteknik, och tre nya läromedel har skapats. Dessa finns som tryckta böcker och digitala läromedel. Teknikutvecklingen inom fordonsbranschen går…
Köp här

Isbn: 9789140691330

Utgivningsår: 20151210

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Kjell Anund, Sven Larsson, Anders Ohlsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Prestanda BAS 3.0 Fordonsteknik är en grundbult för yrkesutbildning inom fordonsbranschen och täcker mer än väl gymnasiekursen Fordonsteknik introduktion. Prestanda BAS 3.0 Fordonsteknik och Prestanda Branschkunskap tillhandahåller gemensamt en faktabank som gott och väl täcker fordon- och transportprogrammets…
Köp här

Isbn: 9789140651020

Utgivningsår: 20080612

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Anders Ohlsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Länken är en serie faktaböcker för fordon- och transportprogrammets ämne personbilsteknik men kan även användas för eftergymnasiala utbildningar. Serien är indelad enligt branschsystemets struktur för servicelitteratur. Länken 2 Motor innehåller nio teman:Konstruktion och tekniska…
Köp här

Isbn: 9789140643605

Utgivningsår: 20040218

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: David Lundgren, Sven Larsson, Anders Ohlsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Yrkeskunskap Gods- och persontransporter ger gedigen grund för gymnasieskolans fordons- och transportprogram med inriktning transportteknik. Läromedlet består av faktabok, instuderingsuppgifter, uppföljningsverktyg samt digitalt läromedel. Yrkeskunskap Gods- och persontransporter innehåller 13 teman:YrkestrafikHälsa –…
Köp här

Isbn: 9789140682215

Utgivningsår: 20130611

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Håkan Bååt, David Lundgren, Anders Ohlsson, Sven Larsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Insteg är en läromedelsserie i tre delar framtagen för kurser på gymnasieprogrammet fordonsvård och godshantering. Med ett pedagogiskt upplägg och enkelt språk är läromedlen främst avsedda för elever med särskilda behov och elever på yrkesintroduktion. Serien består av tryckta faktaböcker, webbar med…
Köp här

Isbn: 9789140691590

Utgivningsår: 20190301

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Sven Larsson, Anders Ohlsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Prestanda System- och nätverksteknik är en faktabok för gymnasieskolans Fordon- och transportprogram, men kan även användas för eftergymnasiala utbildningar. Grunden för styrning och reglering av fordons delsystem är givar-, aktuator-, och datorteknik. Därtill kommer kommunikationsteknik över olika typer av databussar.…
Köp här

Isbn: 9789140673848

Utgivningsår: 20111115

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Kjell Anund, Sven Larsson, Anders Ohlsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Prestanda Startblock Lärarwebb innehåller facit för Startblock T samt extra instuderingsuppgifter till Prestanda BAS och Prestanda Branschkunskap.
Köp här

Isbn: 9789140676436

Utgivningsår: 20111010

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av: Claes-Göran Holmberg, Anders Ohlsson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik
Detta är en lärobok i analys av romaner, noveller och andra former av skönlitterärt berättande. I boken introduceras och diskuteras centrala termer inom den moderna narrativa analysen som berättare, fokalisator, röst och berättarnivåer men också mer tidlösa begrepp som tema, myt och genre. I samband med presentationen…
Köp här

Isbn: 9789144008042

Utgivningsår: 19991021

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Anders Ohlsson, Sven Larsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
PbT är en faktaserie anpassad för gymnasieämnet personbilsteknik och täcker flera kurser i ämnet. Den uppskattade Länken-serien har slagits samman med System- och nätverksteknik, och tre nya läromedel har skapats. Dessa finns som tryckta böcker och digitala läromedel. Teknikutvecklingen inom fordonsbranschen går…
Köp här

Isbn: 9789140691347

Utgivningsår: 20170330

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: David Lundgren, Sven Larsson, Anders Ohlsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Yrkeskunskap Gods- och persontransporter är ett heltäckande digitalt läromedel i ämnet transportteknik. Aktuellt innehåll med hög kvalitet Med Yrkeskunskap Gods- och persontransporter får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Läromedlet går bland annat igenom hur…
Köp här

Isbn: 9789140684776

Utgivningsår: 20130809

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av: Kjell Anund, Sven Larsson, Anders Ohlsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Prestanda bas 3.0 Fordonsteknik är ett heltäckande digitalt läromedel för kursen fordonsteknik – Introduktion. Aktuellt innehåll med hög kvalitet Med Prestanda bas 3.0 Fordonsteknik får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Läromedlet ger en grundläggande kunskap om…
Köp här

Isbn: 9789140680129

Utgivningsår: 20120801

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av: Kjell Anund, Sven Larsson, Anders Ohlsson

Prestanda Startblock 1  3.0Startblock 1 och 2 har med sina 45 uppdrag (övningar) varit ett väl fungerande läromedel under många år. Framgången beror på att författarnas val och konstruktion av övningarna baseras på en gedigen lärarerfarenhet samt att de lyckades väva samman flera små kurser till en pedagogisk…
Köp här

Isbn: 9789140662989

Utgivningsår: 20080728

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Sven Larsson, Anders Ohlsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Prestanda G-Block Lärarwebb innehåller facit för Prestanda G-Block T, samt en matris som visar hur övningarna i G-Block är kopplade till ämnesplan och centralt innehåll i kurserna:-Personbilsteknik introduktion-Reparationer av personbilar och lätta transportfordon Författare Sven Larsson och Anders Ohlsson
Köp här

Isbn: 9789140687418

Utgivningsår: 20140704

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av: Torbjörn Forslid, Anders Ohlsson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik
Diskussionen om vilka slags texter litteraturvetenskapen ska ägna sig åt är ofta starkt polariserad. Är det Shakespeares eller Guillous författarskap som är viktigt att studera? Men detta är bara en av många frågor litteraturämnet idag måste ta ställning till. Boken kartlägger och analyserar den rådande…
Köp här

Isbn: 9789144019598

Utgivningsår: 20070918

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Anders Ohlsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Prestanda Kursprov Fordonsteknik Introduktion nivå 3 är ett av tre prov för gymnasiekursen Fordonsteknik Introduktion. Det finns tre prov för kursen varav Nivå 3 är det tredje. Varje nivå beställs med eget ISBN-nummer. Proven för kursen är alltså uppdelat i tre svårighetsnivåer, men ska ändå ses som en helhet. Nivå 2…
Köp här

Isbn: 9789140677068

Utgivningsår: 20120113

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Anders Ohlsson, Sven Larsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
PbT är en faktaserie anpassad för gymnasieämnet personbilsteknik och täcker flera kurser i ämnet. Den uppskattade Länken-serien har slagits samman med System- och nätverksteknik, och tre nya läromedel har skapats. Dessa finns som tryckta böcker och digitala läromedel. Teknikutvecklingen inom fordonsbranschen går…
Köp här

Isbn: 9789140691354

Utgivningsår: 20180704

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BB

av: Anders Ohlsson, Sven Larsson, Kjell Anund

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Insteg Fordonsbranschen är en faktabok på grundläggande nivå. Läromedlet är anpassat till gymnasiesärskolans kurs Fordonsbranschen men passar även för elever med särskilda behov eller elever som går introduktionsutbildningar. Läromedlet består av elevbok, digitalt läromedel samt kompletterande webbtjänster.Insteg…
Köp här

Isbn: 9789140691514

Utgivningsår: 20171012

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Anders Ohlsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Länken är en serie faktaböcker för fordon- och transportprogrammets ämne personbilsteknik men kan även användas för eftergymnasiala utbildningar. Serien är indelad enligt branschsystemets struktur för servicelitteratur. Länken 6-7 Hjulupphängning/fjädring innehåller åtta…
Köp här

Isbn: 9789140636775

Utgivningsår: 20010319

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Anders Ohlsson

Kategorier: Förskolan Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Utomhuspedagogik är den första boken i en serie böcker riktade till förskolans verksamhet. Boken är praktisk och konkret och riktar sig till de pedagoger i förskolan som vill utveckla sitt arbete med barnen utomhus. Boken ger förslag på hur man kan arbeta pedagogiskt och uppfylla läroplanens mål utomhus – på gården,…
Köp här

Isbn: 9789172059894

Utgivningsår: 20150512

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av: Anders Ohlsson, Sven Larsson, Kjell Anund

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: teknik och praktiska ämnen
Insteg är en läromedelsserie i tre delar framtagen för kurser på gymnasieprogrammet fordonsvård och godshantering. Med ett pedagogiskt upplägg och enkelt språk är läromedlen främst avsedda för elever med särskilda behov och elever på yrkesintroduktion. Serien består av tryckta faktaböcker, webbar med…
Köp här

Isbn: 9789140691552

Utgivningsår: 20160610

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Sven Larsson, Anders Ohlsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Med utgångspunkt från ämnes- och kursmålen har vi valt och konstruerat övningar som oftast baseras på praktiska arbetsmoment inom yrkesområdet. Övningarna är en viktig del av arbetet som ska leda till att eleven når ämnes- och kursmålen i kursen Fordonsteknik introduktion. Varje övning har en teoretisk del och en…
Köp här

Isbn: 9789151102849

Utgivningsår: 20190822

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Sven Larsson, Anders Ohlsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: yrkesutbildning och övriga ämnen
Höstterminen 2020 införs nya kurser för inriktning personbil. De två programgemensamma kurserna i årskurs ett förändras inte. De nya kurserna ska börja användas av elever på inriktning personbil som börjar sitt andra läsår höstterminen 2020.  För dig som vill undervisa med ett digitalt läromedel har vi lagt samman…
Köp här

Isbn: 9789151104249

Utgivningsår: 20200817

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av: Sven Larsson, Anders Ohlsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Prestanda Kursprov Motor och kraftöverföring Nivå 3 är ett av tre prov för gymnasiekursen Motor och kraftöverföring. Varje nivå beställs med eget ISBN-nummer. Proven för kursen är uppdelade i tre svårighetsnivåer, men ska ändå ses som en helhet. Nivå 2 bygger på att eleven gjort nivå 1. Nivå 3 bygger på att eleven…
Köp här

Isbn: 9789140687364

Utgivningsår: 20140417

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Sven Larsson, Anders Ohlsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Navet Branschkunskap är ett digitalt läromedel för kursen Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden. Kopplat till läromedlet finns också ett tryckt häfte med praktiska delar av övningarna. Det digitala läromedlet innehåller tre huvuddelar:• Faktatexter• Övningar• SjälvtesterFaktatexten…
Köp här

Isbn: 9789151100555

Utgivningsår: 20190613

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av: Anders Ohlsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Prestanda Kursprov Fordonsteknik Introduktion nivå 2 är ett av tre prov för gymnasiekursen Fordonsteknik Introduktion. Det finns tre prov för kursen varav Nivå 2 är det andra. Varje nivå beställs med eget ISBN-nummer. Proven för kursen är alltså uppdelat i tre svårighetsnivåer, men ska ändå ses som en helhet. Nivå 2…
Köp här

Isbn: 9789140677044

Utgivningsår: 20120113

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: David Lundgren, Sven Larsson, Anders Ohlsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Yrkeskunskap Gods- och persontransporter Lärarwebb innehåller facit för häftet Yrkeskunskap Gods- och persontransporter med instuderingsuppgifter. Facit finns även i den interaktiva versionen av faktaboken. Författare David Lundgren, Sven Larsson och Anders Ohlsson
Köp här

Isbn: 9789140688156

Utgivningsår: 20140704

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av: Anders Ohlsson

Vad har hänt med romanen i “filmens tidsålder”? Hur har den påverkats under filmmediet? I denna bok undersöker Ohlsson romaner av sex svenska författare Hjalmar Bergman, Stig Dagerman, Gösta Gustaf-Janson, Per Gunnar Evander, Vilgot Sjöman och Stig Larsson som alla har erfarenhet av filmarbete. De…
Köp här

Isbn: 9789157803047

Utgivningsår: 19980101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

av: Anders Ohlsson, Sven Larsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Prestanda G-block består av instuderingsuppgifter, praktiska övningar, kursprov och ett webbaserat uppföljningsverktyg för de två kurserna Personbilsteknik – introduktion och Reparation av personbilar och lätta transportfordon. Materialet består av övningar i form av praktiska utbildningsmoment. Momenten är baserade…
Köp här

Isbn: 9789140682437

Utgivningsår: 20121029

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av: Kjell Anund, Sven Larsson, Anders Ohlsson

Prestanda Startblock 2  3.0Startblock 1 och 2 har med sina 45 uppdrag (övningar) varit ett väl fungerande läromedel under många år. Framgången beror på att författarnas val och konstruktion av övningarna baseras på en gedigen lärarerfarenhet samt att de lyckades väva samman flera små kurser till en pedagogisk…
Köp här

Isbn: 9789140662996

Utgivningsår: 20080827

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Sven Larsson, Anders Ohlsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Prestanda Motor och kraftöverföring Lärarwebb innehåller facit för Prestanda Motor och kraftöverföring T som är en övningsbok med instuderingsuppgifter för kursen med samma namn.För kursen finns också ett häfte med praktiska övningar Prestanda Motor och kraftöverföring P. Författare Sven Larsson och Anders Ohlsson
Köp här

Isbn: 9789140687395

Utgivningsår: 20140704

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av: Sven Larsson, Anders Ohlsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Navet Branschkunskap är ett digitalt läromedel för kursen Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden. Kopplat till läromedlet finns också ett tryckt häfte med praktiska delar av övningarna. Det digitala läromedlet innehåller tre huvuddelar:• Faktatexter• Övningar• SjälvtesterFaktatexten…
Köp här

Isbn: 9789151100562

Utgivningsår: 20190613

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av: Anders Ohlsson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt
Hur går man till väga när man vill skildra Förintelsen 193345 i all dess ohygglighet? Den frågan har många överlevande brottats med sedan krigsslutet. I självbiografier och romaner har de med olika medel försökt berätta om sina upplevelser. Också författare utan egna erfarenheter har skrivit romaner om Förintelsen.…
Köp här

Isbn: 9789157804112

Utgivningsår: 20020101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

av: David Lundgren, Sven Larsson, Anders Ohlsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Yrkeskunskap Gods- och persontransporter är ett heltäckande digitalt läromedel i ämnet transportteknik. Aktuellt innehåll med hög kvalitet Med Yrkeskunskap Gods- och persontransporter får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Läromedlet går bland annat igenom hur…
Köp här

Isbn: 9789140684783

Utgivningsår: 20130809

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av: Torbjörn Forslid, Anders Ohlsson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik
Diskussionen om vilka slags texter litteraturvetenskapen ska ägna sig åt är ofta starkt polariserad. Är det Shakespeares eller Guillous författarskap som är viktigt att studera? Men detta är bara en av många frågor litteraturämnet idag måste ta ställning till. Boken kartlägger och analyserar den rådande…
Köp här

Isbn: 9789144065090

Utgivningsår: 20070918

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EA

av: Sven Larsson, Kent Norrgran, Anders Ohlsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Prestanda Systemteknik Retinobänken är ett läromedel för Fordon- och transportprogrammet eller motsvarande eftergymnasial utbildning. Systemteknik är ingen eget ämne på FT-programmet utan behandlas i samband med undervisningen kring fordonets olika delsystem. Detta är en övningsbok avsedd att användas tillsammans med…
Köp här

Isbn: 9789140671721

Utgivningsår: 20100407

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Sven Larsson, Anders Ohlsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Prestanda Bromsar, kaross och chassi Lärarwebb innehåller facit för Prestanda Bromsar, kaross och chassi T som är en övningsbok med instuderingsuppgifter för kursen med samma namn. För kursen finns också ett häfte med praktiska övningar Prestanda Bromsar, kaross och chassi P.
Köp här

Isbn: 9789140687401

Utgivningsår: 20140812

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av: Sven Larsson, Anders Ohlsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Navet Fordonsteknik är ett digitalt läromedel för kursen Fordonsteknik introduktion. Kopplat till läromedlet finns också ett tryckt häfte med praktiska delar av övningarna.  Det digitala läromedlet innehåller tre huvuddelar:• Faktatexter• Övningar• SjälvtesterFaktatexten är en uppdaterad, nedbantad,…
Köp här

Isbn: 9789151100531

Utgivningsår: 20190613

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av: Kjell Anund, Sven Larsson, Anders Ohlsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Prestanda Branschkunskap är ett heltäckande digitalt läromedel för kursen fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden. Aktuellt innehåll med hög kvalitet Med Prestanda Branschkunskap får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Läromedlet ger en bred…
Köp här

Isbn: 9789140680143

Utgivningsår: 20120801

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av: Anders Ohlsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Prestanda Kursprov Personbilsteknik Introduktion Nivå 1 är ett av tre prov för gymnasiekursen Personbilsteknik Introduktion. Det finns tre prov för kursen varav Nivå 1 är det första. Varje nivå beställs med eget ISBN-nummer. Proven för kursen är uppdelade i tre svårighetsnivåer, men ska ändå ses som en helhet.…
Köp här

Isbn: 9789140684370

Utgivningsår: 20130211

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Kjell Anund, Sven Larsson, Anders Ohlsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Prestanda Startblock består av övningsböcker för fordon- och transportprogrammets gemensamma kurser Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden samt Fordonsteknik – introduktion. Materialet består av övningar i form av praktiska utbildningsmoment. Momenten är baserade på ämnes- och kursmål samt vanligt…
Köp här

Isbn: 9789140673824

Utgivningsår: 20110513

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH