Bläddra
Sökresultat för Anders Olofsson... Rensa filter?

av:Gunnar Berg, Frank Sundh, Christer Wede, Fia Andersson, Jakob Billmayer, Conny Björkman, Göran Bostedt, Lena Boström, Gabriella Ekström Filipsson, Linda Eriksson, Kjell Granström, Björn Haglund, Eva Hammar Chiriac, Sören Högberg, Anders Olofsson, John Steinberg, Christer Stensmo, Eva Österlind

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Lärare Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
I denna bok beskrivs olika perspektiv på lärare som ledare och hur ledarskapet utövas i klassrumsmiljön i samverkan med eleverna. Hur skolarbetet kan och bör ledas beror på den enskilda lärarens bedömning av lärandemiljön i det egna klassrummet, men också på faktorer som har att göra med skolan som arbetsplats,…
Köp här

Isbn: 9789144133423

Utgivningsår:20200224

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Agneta Hult, Anders Olofsson

Kategorier: Examination och betygsättning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem
Utvärdering och bedömning är två av de åtta aspekter som lyfts fram som särskilt viktiga i den nya lärarutbildningen. I denna bok beskrivs och analyseras flertalet av de utvärderings- och bedömningspraktiker som idag är aktuella på skolans område från skolinspektion till de nya skriftliga omdömen som varje elev får.…
Köp här

Isbn: 9789127121980

Utgivningsår:20110119

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av:Agneta Hult, Anders Olofsson, Lisa Asp-Onsjö, Andreas Bergh, Hanna Eklöf, Ulf Fredriksson, Lisbeth Gyllander Torkildsen, Anders Jönsson, K G Karlsson, Tord Göran Olovsson, Magnus Oskarsson, Per-Åke Rosvall, Linda Rönnberg, Christina Segerholm, Christina Wikström

Kategorier: Examination och betygsättning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem
Utvärdering och bedömning i skolan kommer nu i en reviderad andra utgåva med flera nya aktuella kapitel och uppgifter. Bland annat har boken uppdaterats med kapitel om införandet av betyg i årskurs 6, PISA-undersökningarna, elevinflytande och systematiskt kvalitetsarbete. Antologin är skriven av 15 lärarutbildare…
Köp här

Isbn: 9789127817975

Utgivningsår:20170120

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av:Annika Elisabeth von Hausswolff, Kristina Jansson, Anders Olofsson

Kategorier: Konst Konst: teman och motiv Konstformer Målarkonst Särskilda konstnärer
Köp här

Isbn: 9789198672190

Utgivningsår:20221019

Utgivare: Art and Theory

Mediatyp: BB

av:Mats Bark, Sven Windahl, Mats Heide, Anders Olofsson

Köp här

Isbn: 9789170051487

Utgivningsår:19970101

Utgivare: Uppsala Publishing House/Konsultförlaget

Mediatyp: BC

av:Jonas Höög, Olof Johansson, Björn Ahlström, Katarina Norberg, Anders Olofsson, Monika Törnsén, Helene Ärlestig

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
Begreppen struktur, kultur och ledarskap bildar tillsammans ett skarpt verktyg i analysen av en skolas förmåga att uppnå sina mål. Denna tes har varit vägledande i ett forskningsprojekt som författarna bedrivit, och som 2011 resulterade i en bok med titeln: Struktur, kultur, ledarskap – förutsättningar för…
Köp här

Isbn: 9789144102993

Utgivningsår:20140912

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Anders Olofsson, Beate Sydhoft, Niclas Österlind

Kategorier: Konst
Köp här

Isbn: 9789178432394

Utgivningsår:20070309

Utgivare: Bokförlaget Arena

Mediatyp: BC

av:Martin Rörby, Petra Engström Alexander, Anders Olofsson, Henrik Orrje, Diana Uppman, Magnus Persson, Cecilia Hägglund Skog, André Wachholz

Kategorier: Arkitektur Konst Livsstil, hobby och fritid Lokalhistoria Lokalhistoria, familjehistoria och nostalgi
Brutalt eller lekfullt? Tomteverkstad eller postterminal? Monotont eller storslaget? Tomteboda lämnar ingen oberörd. Och det oavsett om vi ser huset från järnvägen eller från de många trafiklederna som omger denna megastruktur bara några stenkast från Stockholms innerstad.  Sedan början av 80-talet, när huset byggdes,…
Köp här

Isbn: 9789152709511

Utgivningsår:20220926

Utgivare: RE Tomteboda AB

Mediatyp: BB

av:Martin Rörby, Petra Engström Alexander, Anders Olofsson, Henrik Orrje, Diana Uppman, Magnus Persson, Cecilia Hägglund Skog, André Wachholz

Kategorier: Arkitektur Konst Livsstil, hobby och fritid Lokalhistoria Lokalhistoria, familjehistoria och nostalgi
Brutal or playful? Santa’s workshop or mail terminal? Monotone or monumental? Tomteboda leaves no one unaffected. And that regardless of whether we see the building from the train or one of the many highways that surround this colossal structure just a stone’s throw from downtown Stockholm. Since the beginning of the…
Köp här

Isbn: 9789152734742

Utgivningsår:20220711

Utgivare: RE Tomteboda AB

Mediatyp: BB

av:Björn Ahlström, Conny Björkman, Leif Lindberg, Håkan Myrlund, Anders Olofsson, Monika Törnsén, Helene Ärlestig

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Isbn: 9789144067544

Utgivningsår:20110113

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av:Jonas Höög, Olof Johansson, Björn Ahlström, Conny Björkman, Leif Lindberg, Håkan Myrlund, Anders Olofsson, Monika Törnsén, Helene Ärlestig

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
Mycket uppmärksamhet ägnas skolor som är föredömliga och har starka resultat, liksom skolor som inte alls lyckas i sin verksamhet och är i kris. Den här boken bygger i stället på ett projekt som undersökt utvecklingsmöjligheterna för 24 skolor som ligger nära medelresultaten i Sverige. Rektors ledarskap står i fokus…
Köp här

Isbn: 9789144102887

Utgivningsår:20150203

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Charlotte Cotton, Niclas Östlind, Iréne Berggren, Bo Madestrand, Anders Olofsson

Kategorier: Konst
Contemporary Swedish Photography provides an overview of Sweden s photography scene, from the legendary Christer Strömholm to the wide range of photographers practicing today. The book covers the work of over 50 photographers, presented in alphabetical order, and with an introductory text for each as well as sumptuous…
Köp här

Isbn: 9789197998574

Utgivningsår:20121212

Utgivare: Art and Theory

Mediatyp: BB

av:Daniel Werkmäster, Lars-Erik Hjertström Lappalainen, Anders Olofsson

Kategorier: Konst Konst: teman och motiv Särskilda konstnärer Utställningskataloger och konstsamlingar
Den 19 mars 2016 öppnade Uppsala konstmuseum en omfattande utställning under namnet \’A lot\’ som presenterar Joachim Carlssons konstnärskap med verk från 2010–2016. Det är huvudsakligen måleri men även skulptur och installation som kommer att fylla ett helt utställningsplan på museet. Utställningen är…
Köp här

Isbn: 9789198320909

Utgivningsår:20160331

Utgivare: Jon Brunberg Förlag

Mediatyp: BC