Bläddra
Sökresultat för Anders Parment... Rensa filter?

av: Benjamin Julien Hartmann, Jacob Östberg, Anders Parment, Cecilia Solér

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Försäljning och marknadsföring
How can marketing create value for consumers, firms, and society? What are the major societal trends that shape contemporary marketing? How and why has marketing become so influential that consumption now defines our entire culture? How can marketing practices contribute to shape society in a more positive way? These…

Isbn: 9789144137506

Utgivningsår: 20200204

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Karin M. Ekström, Mikael Ottosson, Anders Parment

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Consumer Behavior: Classical and Contemporary Perspectives provides a basic understanding of the subject of consumer behavior. A better understanding in terms of why and how people consume is particularly relevant in today’s society since consumption has become an increasingly important part of people’s lives.This book…

Isbn: 9789144116815

Utgivningsår: 20170814

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Hugo Guyader, Mikael Ottosson, Anders Parment

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Försäljning och marknadsföring
This book aims to equip business students and marketing practitioners with a thorough understanding of sustainability issues. It uses contemporary cases and useful conceptualizations from recent research to provide a toolbox that help the reader understand how to deliver value to today’s consumers, while considering…

Isbn: 9789144139869

Utgivningsår: 20200207

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Daniel Kindström, Christian Kowalkowski, Anders Parment

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Försäljning och marknadsföring
Hur fungerar egentligen marknadsföring mellan olika företag – i dag, i Sverige?Den här boken tar ett brett och modernt grepp på dagens företagsmarknader och utgår från nordisk marknadsföringstradition. Med utgångspunkt i tre grundbegrepp – värde, relation och erbjudande – beskrivs områden som är kritiska för att förstå…

Isbn: 9789147097333

Utgivningsår: 20120822

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Daniel Kindström, Christian Kowalkowski, Anders Parment

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Försäljning och marknadsföring
Business Marketing delivers comprehensive coverage of the theory and practice needed to understand today’s fast-paced B2B markets and how to act on them. Being able to navigate on contemporary markets and include marketing in firm strategy is becoming a key capability for successful firms. The book reflects the latest…

Isbn: 9789144141633

Utgivningsår: 20210104

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Philip Kotler, Gary Armstrong, Anders Parment, Mikael Ottosson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management

Isbn: 9781782731764

Utgivningsår: 20130601

Utgivare: Academic Imports Sweden AB

Mediatyp: BC

av: Anders Parment

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Marknadsföring är ett område som har utvecklats och förändrats på ett genomgripande sätt under det senaste decenniet. Kräsna konsumenter översköljs dagligen med erbjudanden och budskap. Digitalisering, inter-nationalisering, avregleringar och ett stort intresse för hållbarhet har förändrat konkurrenssituationen och…

Isbn: 9789144094496

Utgivningsår: 20150101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Anders Parment

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Marknadsföring är ett område som har förändrats på ett genomgripande sätt under det senaste decenniet. Kräsna konsumenter översköljs dagligen med erbjudanden. Digitalisering, nya affärsmodeller och ett stort intresse för hållbarhet har ökat marknadsföringens betydelse. En gedigen genomgång av etablerade teorier och…

Isbn: 9789144149042

Utgivningsår: 20210319

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Anders Parment

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Digitalisering, ökat fokus på hållbarhet, alltmer krävande konsumenter. Villkoren för marknadsföring har förändrats i grunden – något som genomsyrar det helt nya läromedlet MGY. I läromedlet presenteras vad dessa nya utmaningar innebär både för företags och andra organisationers marknadsföring och för konsumenternas…

Isbn: 9789144124568

Utgivningsår: 20210706

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Roland Almqvist, Johan Graaf, Erik Jannesson, Anders Parment, Matti Skoog

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Företagsekonomi och management Management och företagsledning Redovisning
Denna bok ger en bred introduktion till ämnet ekonomistyrning. Boken speglar ekonomistyrningens relevans för dagens organisationer inom näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle. Författarna går igenom de grundläggande modeller, verktyg och processer som traditionell ekonomistyrning erbjuder. Här märks ekonomiska…

Isbn: 9789144095585

Utgivningsår: 20160504

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Roland Almqvist, Johan Graaf, Erik Jannesson, Anders Parment, Matti Skoog

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Boken om ekonomistyrning ger en bred introduktion till ämnet ekonomistyrning. Boken speglar ekonomistyrningens relevans för dagens organisationer inom näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle. Övningsboken utgör ett komplement till Boken om ekonomistyrning. Övningsboken knyter an till huvudbokens breda…

Isbn: 9789144124643

Utgivningsår: 20171030

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av: Karin M. Ekström, Mikael Ottosson, Anders Parment

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Försäljning och marknadsföring Konsumtion och konsumism Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
I Konsumentbeteende – klassiska och samtida perspektiv ges en grundläggande förståelse för ämnet konsumentbeteende. Kunskap om varför och på vilket sätt människor konsumerar är av intresse för flertalet samhällsaktörer, i synnerhet som konsumtion kommit att bli en allt viktigare del av människors liv.Boken skiljer sig…

Isbn: 9789144103785

Utgivningsår: 20170426

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Mikael Ottosson, Anders Parment

Kategorier: Affärsetik och samhällsansvar Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Försäljning och marknadsföring Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Miljön
Hur kan man som konsument, företagsledare eller student leva och få sina behov tillfredsställda utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov? Intresset för hållbarhetsfrågor i allmänhet och hållbara företag i synnerhet har ökat avsevärt under de senaste åren, såväl hos konsumenter…

Isbn: 9789144104867

Utgivningsår: 20160219

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Håkan Martinsson, Anders Parment

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Försäljning och marknadsföring Management och företagsledning Management: försäljning och marknadsföring Management: särskilda områden
Marknadsföring har förändrats under det senaste decenniet. Kräsna konsumenter översköljs med erbjudanden och budskap. Digitalisering, internationalisering, nya sätt att kommunicera och ett stort intresse för hållbarhet har ökat marknadsföringens betydelse. Marknadsföring för yrkeshögskolan leder läsaren genom…

Isbn: 9789144144795

Utgivningsår: 20210913

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Anders Parment

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Marknadsföring – kort och gott ger dig en kortfattad och insiktsfull överblick av marknadsföringsområdet.Läs merMed den här boken behöver du inte en 1000-sidig introduktionsbok, som är sprängfylld med case och instuderingsfrågor. Du lär dig här alla centrala begrepp och modeller som gör dig delaktig i marknadsförarens…

Isbn: 9789147089154

Utgivningsår: 20080815

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Anders Parment

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Marknadsföring är ett område som har förändrats på ett genom­gripande sätt under det senaste decenniet. Kräsna konsumenter översköljs dagligen med erbjudanden och budskap. Marknadsföring har blivit viktigare i allt fler verksamheter, såsom skolor, politik och offentlig verksamhet, vilket återspeglas i bokens upplägg…

Isbn: 9789144108780

Utgivningsår: 20150423

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Fredrik Nilsson, Nils-Göran Olve, Anders Parment

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Konkurrens
Att strategi är viktigt i dagens konkurrensintensiva samhälle är uppenbart för allt fler företag och offentliga verksamheter. Men inte hur ekonomistyrningen kan bli ett centralt verktyg för att utveckla de resurser som krävs för att konkurrera framgångsrikt. Den här boken vill öka kunskapen om hur ekonomistyrningens…

Isbn: 9789147090105

Utgivningsår: 20110303

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Fredrik Nilsson, Nils-Göran Olve, Anders Parment

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Konkurrens
Att strategi är viktigt i dagens konkurrensintensiva samhälle är uppenbart för allt fler företag och offentliga verksamheter. Men inte hur ekonomistyrningen kan bli ett centralt verktyg för att utveckla de resurser som krävs för att konkurrera framgångsrikt. Den här boken vill öka kunskapen om hur ekonomistyrningens…

Isbn: 9789147090112

Utgivningsår: 20100409

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Anders Parment, Magnus Söderlund

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: försäljning och marknadsföring Management: särskilda områden
Det finns många bra grundböcker om marknadsföring. Ofta är de på engelska och riktiga tegelstenar. Men ändå kan de såklart inte täcka in allt. Och de handlar inte riktigt om den verklighet som vi befinner oss i – idag, i Sverige.Läs merIntroduktionsböckerna har ett stort ansvar, eftersom det första mötet med ett…

Isbn: 9789147094875

Utgivningsår: 20101005

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Christofer Laurell, Anders Parment

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Contemporary markets are subject to fierce competition as the result of digitization, social media, and increasingly powerful and demanding consumers that force organizations to develop an array of novel strategies and approaches to stay competitive. Organizations’ attempts to deal with the emerging complexity often go…

Isbn: 9789144105253

Utgivningsår: 20150209

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Mikael Ottosson, Anders Parment

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Entreprenörskap Företagsekonomi och management Företagsorganisation och ägarskap Små företag och egenföretagare
Det här är boken för dig som är intresserad av att starta ett företag, eller redan driver ett företag som du vill utveckla. Här får du en komplett kunskapsbas för hur du går till väga. Boken innehåller dels modeller och metoder som bygger på forskning om vad som gör företag hållbara och lönsamma, dels många exempel på…

Isbn: 9789144154541

Utgivningsår: 20220328

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Anna Dyhre, Anders Parment

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
EMPLOYER BRANDING handlar om att utifrån en organisations varumärke attrahera, rekrytera och behålla rätt medarbetare. Ett framsynt Employer Branding-arbete bäddar för att din organisation blir en genuint attraktiv arbetsplats som behandlar dina medarbetare som en viktig resurs. Boken väcker bland annat två…

Isbn: 9789147111022

Utgivningsår: 20121113

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Anders Parment

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Digitalisering, ökat fokus på hållbarhet, alltmer krävande konsumenter …Villkoren för marknadsföring har förändrats i grunden – något som genomsyrar det helt nya läromedlet MGY. I läromedlet presenteras vad dessa nya utmaningar innebär både för företags och andra organisationers marknadsföring och för konsumenternas…

Isbn: 9789144112091

Utgivningsår: 20181112

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Anders Parment

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi Företagsekonomi och management
Arbetar du som ledare eller mellanchef? Har du budget eller personalansvar? Arbetar du i en komplex organisation och har svårt att förstå hur ledningen resonerar och hur allt hänger ihop? Då behöver du veta mer om ekonomistyrning. I den här boken får du en kortfattad och insiktsfull överblick över området. Du lär dig…

Isbn: 9789147095919

Utgivningsår: 20100811

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Roland Almqvist, Johan Graaf, Erik Jannesson, Anders Parment, Matti Skoog, Anna Thomasson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Företagsekonomi och management Management och företagsledning Redovisning
Denna bok ger en bred introduktion till ämnet ekonomistyrning. Boken speglar ekonomistyrningens relevans för dagens organisationer inom näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle. Författarna går igenom de grundläggande modeller, verktyg och processer som traditionell ekonomistyrning erbjuder. Här märks ekonomiska…

Isbn: 9789144160160

Utgivningsår: 20220803

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Roland Almqvist, Johan Graaf, Anders Parment

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Företagsekonomi och management Management och företagsledning Redovisning
Denna övningsbok utgör ett komplement till Boken om ekonomistyrning. Övningsboken knyter an till huvudbokens breda introduktion till ekonomistyrning och innehåller övningar som är uppbyggda kring situationer i såväl tillverknings-, tjänste- och handels-företag som offentlig sektor och civilsamhälle. Uppgifterna…

Isbn: 9789144108766

Utgivningsår: 20160819

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Mikael Ottosson, Anders Parment

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Försäljning och marknadsföring
Intresset för hållbarhetsfrågor i allmänhet och hållbara företag i synnerhet har ökat avsevärt under de senaste åren, och idag fångar hållbarhetsfrågor intresset hos konsumenter, företagsledare, politiker, journalister, studenter och andra grupper. Det har hittills saknats vetenskaplig litteratur som speglar…

Isbn: 9789144094632

Utgivningsår: 20130920

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Anders Parment

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Digitalisering, ökat fokus på hållbarhet, alltmer krävande konsumenter …Villkoren för marknadsföring har förändrats i grunden – något som genomsyrar det helt nya läromedlet MGY. I läromedlet presenteras vad dessa nya utmaningar innebär både för företags och andra organisationers marknadsföring och för konsumenternas…

Isbn: 9789144112084

Utgivningsår: 20180815

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Anders Parment, Anna Dyhre

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Nominerad till Årets HR-bok 2009!Great employees – and strategies to attract, keep and recruit the right talent for the organization – will be a defining characteristic of the competitive landscape in years to come. To build a sustainable employer brand, attention must be paid to the mechanisms that create an…

Isbn: 9789147090518

Utgivningsår: 20090423

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av: Mikael Ottosson, Anders Parment

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Hållbar utveckling för företag
How can we as consumers, company leaders or students have our needs met without adventuring the possibilities of future generations having their needs met? During recent years, the interest in sustainability issues in general and sustainable companies in particular has increased considerably, among consumers as well as…

Isbn: 9789144104850

Utgivningsår: 20150203

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Mikael Ottosson, Anders Parment

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Economics Läromedel Läromedel: företagsekonomi Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Kursläromedel med fokus på hållbarhet och samtidens geopolitiska utmaningar och spänningar.Internationell ekonomi ger förståelse för de mekanismer som styr ekonomin i världen och fångar samtidigt dagens geopolitiska utmaningar och spänningar. Läromedlet riktar sig mot gymnasieskolan och vuxenutbildningen och lyfter…

Isbn: 9789147145935

Utgivningsår: 20220809

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Mikael Ottosson, Anders Parment, Torbjörn Tagesson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: företagsekonomi Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
I Övningsboken finns ett stort antal uppgifter av varierande typ och svårighetsgrad, som begreppsförståelse, instuderingsfrågor, gruppövningar och datoruppgifter. Flera av uppgifterna lockar till att söka och analysera aktuella fakta. Alla övningar är nivågraderade från E till A för att eleverna ska veta vilka förmågor…

Isbn: 9789152356487

Utgivningsår: 20200320

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Håkan Martinsson, Anders Parment

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Marknadsföring har förändrats under det senaste decenniet. Kräsna konsumenter översköljs med erbjudanden och budskap. Digitalisering, internationalisering, nya sätt att kommunicera och ett stort intresse för hållbarhet har ökat marknadsföringens betydelse. Marknadsföring för yrkeshögskolan leder läsaren genom…

Isbn: 9789144144801

Utgivningsår: 20220411

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Per Frankelius, Charlotte Norrman, Anders Parment, Christina Öberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Marknadsföring har alltid spelat en stor roll i samhället. Men spelplanen har förändrats och i dag har marknadsföring fått en delvis ny innebörd. Det har tillkommit nya dimensioner, såsom ekologisk och social hållbarhet, som företag måste förhålla sig till. Den här boken innehåller inte bara grund­stenarna i ämnet,…

Isbn: 9789144105277

Utgivningsår: 20150812

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Anders Parment, Mikael Ottosson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Försäljning och marknadsföring
Distribution och marknadskanaler är centrala dimensioner av ett företags konkurrenskraft. Ändå saknas det ofta nytänkande inom dessa områden. Marknadsföring och distribution: Strategiska vägval avseende marknadskanaler bidrar till att fylla detta tomrum.Läs merBilden i såväl marknadsföringslitteratur som bland många…

Isbn: 9789147099108

Utgivningsår: 20130118

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Viktoria Myrén, Gunnar Wetterberg, Anders Parment

Hur ska kommuner och landsting kunna rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare de närmaste åren – i konkurrens med andra arbetsgivare? I skriften ger tunga namn – Gunnar Wetterberg, Anders Parment och Lisskulla Lindström – sin syn på hur det ser ut idag och hur kommuner och landsting kan arbeta framåt. Särskilt…

Isbn: 9789173452137

Utgivningsår: 20090430

Utgivare: SKL Kommentus

Mediatyp: BC

av: Roland Almqvist, Johan Graaf, Erik Jannesson, Anders Parment, Matti Skoog, Anna Thomasson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Företagsekonomi och management Management och företagsledning Redovisning
Boken om ekonomistyrning ger en bred introduktion till ämnet ekonomistyrning. Boken speglar ekonomistyrningens relevans för dagens organisationer inom näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle. Övningsboken utgör ett komplement till Boken om ekonomistyrning. Övningsboken knyter an till huvudbokens breda…

Isbn: 9789144165448

Utgivningsår: 20220808

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Mikael Ottosson, Anders Parment, Torbjörn Tagesson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
I Faktaboken varvas fakta och ämneskunskap med goda exempel på hur företag, organisationer och individer lyckats möta aktuella samhällsutmaningar. Boken väcker lust att lära och att tillämpa de nya kunskaperna i verkligheten. Med bokens ”Fundera på!”-frågor får eleverna reflektera över innehållet på ett djupare plan…

Isbn: 9789152356456

Utgivningsår: 20210412

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC