Bläddra
Sökresultat för Anders Parment... Rensa filter?

av: Benjamin Julien Hartmann, Jacob Östberg, Anders Parment, Cecilia Solér

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Försäljning och marknadsföring
How can marketing create value for consumers, firms, and society? What are the major societal trends that shape contemporary marketing? How and why has marketing become so influential that consumption now defines our entire culture? How can marketing practices contribute to shape society in a more positive way? These…
Köp här

Isbn: 9789144137506

Utgivningsår: 20200204

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Karin M. Ekström, Mikael Ottosson, Anders Parment

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Consumer Behavior: Classical and Contemporary Perspectives provides a basic understanding of the subject of consumer behavior. A better understanding in terms of why and how people consume is particularly relevant in today’s society since consumption has become an increasingly important part of people’s lives. This…
Köp här

Isbn: 9789144116815

Utgivningsår: 20170814

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Daniel Kindström, Christian Kowalkowski, Anders Parment

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Försäljning och marknadsföring
Hur fungerar egentligen marknadsföring mellan olika företag – i dag, i Sverige?Den här boken tar ett brett och modernt grepp på dagens företagsmarknader och utgår från nordisk marknadsföringstradition. Med utgångspunkt i tre grundbegrepp – värde, relation och erbjudande – beskrivs områden som är kritiska för att förstå…
Köp här

Isbn: 9789147097333

Utgivningsår: 20120822

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Philip Kotler, Gary Armstrong, Anders Parment, Mikael Ottosson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här

Isbn: 9781782731764

Utgivningsår: 20130601

Utgivare: Academic Imports Sweden AB

Mediatyp: BC

av: Anders Parment

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Marknadsföring är ett område som har utvecklats och förändrats på ett genomgripande sätt under det senaste decenniet. Kräsna konsumenter översköljs dagligen med erbjudanden och budskap. Digitalisering, inter-nationalisering, avregleringar och ett stort intresse för hållbarhet har förändrat konkurrenssituationen och…
Köp här

Isbn: 9789144094496

Utgivningsår: 20150101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Hugo Guyader, Mikael Ottosson, Anders Parment

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Försäljning och marknadsföring
This book aims to equip business students and marketing practitioners with a thorough understanding of sustainability issues. It uses contemporary cases and useful conceptualizations from recent research to provide a toolbox that help the reader understand how to deliver value to today’s consumers, while considering…
Köp här

Isbn: 9789144139869

Utgivningsår: 20200207

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Roland Almqvist, Johan Graaf, Erik Jannesson, Anders Parment, Matti Skoog

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Företagsekonomi och management Management och företagsledning Redovisning
Denna bok ger en bred introduktion till ämnet ekonomistyrning. Boken speglar ekonomistyrningens relevans för dagens organisationer inom näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle. Författarna går igenom de grundläggande modeller, verktyg och processer som traditionell ekonomistyrning erbjuder. Här märks ekonomiska…
Köp här

Isbn: 9789144095585

Utgivningsår: 20160504

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Anders Parment

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Marknadsföring är ett område som har förändrats på ett genom­gripande sätt under det senaste decenniet. Kräsna konsumenter översköljs dagligen med erbjudanden och budskap. Marknadsföring har blivit viktigare i allt fler verksamheter, såsom skolor, politik och offentlig verksamhet, vilket återspeglas i bokens upplägg…
Köp här

Isbn: 9789144108780

Utgivningsår: 20150423

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Fredrik Nilsson, Nils-Göran Olve, Anders Parment

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Konkurrens
Att strategi är viktigt i dagens konkurrensintensiva samhälle är uppenbart för allt fler företag och offentliga verksamheter. Men inte hur ekonomistyrningen kan bli ett centralt verktyg för att utveckla de resurser som krävs för att konkurrera framgångsrikt. Den här boken vill öka kunskapen om hur ekonomistyrningens…
Köp här

Isbn: 9789147090105

Utgivningsår: 20110303

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Fredrik Nilsson, Nils-Göran Olve, Anders Parment

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Konkurrens
Att strategi är viktigt i dagens konkurrensintensiva samhälle är uppenbart för allt fler företag och offentliga verksamheter. Men inte hur ekonomistyrningen kan bli ett centralt verktyg för att utveckla de resurser som krävs för att konkurrera framgångsrikt. Den här boken vill öka kunskapen om hur ekonomistyrningens…
Köp här

Isbn: 9789147090112

Utgivningsår: 20100409

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Anders Parment

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Digitalisering, ökat fokus på hållbarhet, alltmer krävande konsumenter. Villkoren för marknadsföring har förändrats i grunden – något som genomsyrar det helt nya läromedlet MGY. I läromedlet presenteras vad dessa nya utmaningar innebär både för företags och andra organisationers marknadsföring och för konsumenternas…
Köp här

Isbn: 9789144124568

Utgivningsår: 20210706

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Karin M. Ekström, Mikael Ottosson, Anders Parment

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Försäljning och marknadsföring Konsumtion och konsumism Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
I Konsumentbeteende – klassiska och samtida perspektiv ges en grundläggande förståelse för ämnet konsumentbeteende. Kunskap om varför och på vilket sätt människor konsumerar är av intresse för flertalet samhällsaktörer, i synnerhet som konsumtion kommit att bli en allt viktigare del av människors liv. Boken skiljer sig…
Köp här

Isbn: 9789144103785

Utgivningsår: 20170426

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Anders Parment, Magnus Söderlund

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: försäljning och marknadsföring Management: särskilda områden
Det finns många bra grundböcker om marknadsföring. Ofta är de på engelska och riktiga tegelstenar. Men ändå kan de såklart inte täcka in allt. Och de handlar inte riktigt om den verklighet som vi befinner oss i – idag, i Sverige.Läs merIntroduktionsböckerna har ett stort ansvar, eftersom det första mötet med ett…
Köp här

Isbn: 9789147094875

Utgivningsår: 20101005

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Roland Almqvist, Johan Graaf, Erik Jannesson, Anders Parment, Matti Skoog

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Boken om ekonomistyrning ger en bred introduktion till ämnet ekonomistyrning. Boken speglar ekonomistyrningens relevans för dagens organisationer inom näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle. Övningsboken utgör ett komplement till Boken om ekonomistyrning. Övningsboken knyter an till huvudbokens breda…
Köp här

Isbn: 9789144124643

Utgivningsår: 20171030

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av: Roland Almqvist, Johan Graaf, Anders Parment

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Företagsekonomi och management Management och företagsledning Redovisning
Denna övningsbok utgör ett komplement till Boken om ekonomistyrning. Övningsboken knyter an till huvudbokens breda introduktion till ekonomistyrning och innehåller övningar som är uppbyggda kring situationer i såväl tillverknings-, tjänste- och handels-företag som offentlig sektor och civilsamhälle. Uppgifterna…
Köp här

Isbn: 9789144108766

Utgivningsår: 20160819

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Anders Parment

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Marknadsföring – kort och gott ger dig en kortfattad och insiktsfull överblick av marknadsföringsområdet.Läs merMed den här boken behöver du inte en 1000-sidig introduktionsbok, som är sprängfylld med case och instuderingsfrågor. Du lär dig här alla centrala begrepp och modeller som gör dig delaktig i marknadsförarens…
Köp här

Isbn: 9789147089154

Utgivningsår: 20080815

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Mikael Ottosson, Anders Parment

Kategorier: Affärsetik och samhällsansvar Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Försäljning och marknadsföring Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Miljön
Hur kan man som konsument, företagsledare eller student leva och få sina behov tillfredsställda utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov? Intresset för hållbarhetsfrågor i allmänhet och hållbara företag i synnerhet har ökat avsevärt under de senaste åren, såväl hos konsumenter…
Köp här

Isbn: 9789144104867

Utgivningsår: 20160219

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Anders Parment

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi Företagsekonomi och management
Arbetar du som ledare eller mellanchef? Har du budget eller personalansvar? Arbetar du i en komplex organisation och har svårt att förstå hur ledningen resonerar och hur allt hänger ihop? Då behöver du veta mer om ekonomistyrning. I den här boken får du en kortfattad och insiktsfull överblick över området. Du lär dig…
Köp här

Isbn: 9789147095919

Utgivningsår: 20100811

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Anna Dyhre, Anders Parment

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
EMPLOYER BRANDING handlar om att utifrån en organisations varumärke attrahera, rekrytera och behålla rätt medarbetare. Ett framsynt Employer Branding-arbete bäddar för att din organisation blir en genuint attraktiv arbetsplats som behandlar dina medarbetare som en viktig resurs. Boken väcker bland annat två…
Köp här

Isbn: 9789147111022

Utgivningsår: 20121113

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Mikael Ottosson, Anders Parment

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Försäljning och marknadsföring
Intresset för hållbarhetsfrågor i allmänhet och hållbara företag i synnerhet har ökat avsevärt under de senaste åren, och idag fångar hållbarhetsfrågor intresset hos konsumenter, företagsledare, politiker, journalister, studenter och andra grupper. Det har hittills saknats vetenskaplig litteratur som speglar…
Köp här

Isbn: 9789144094632

Utgivningsår: 20130920

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Anders Parment, Anna Dyhre

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Nominerad till Årets HR-bok 2009!Great employees – and strategies to attract, keep and recruit the right talent for the organization – will be a defining characteristic of the competitive landscape in years to come. To build a sustainable employer brand, attention must be paid to the mechanisms that create an…
Köp här

Isbn: 9789147090518

Utgivningsår: 20090423

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av: Anders Parment

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Digitalisering, ökat fokus på hållbarhet, alltmer krävande konsumenter … Villkoren för marknadsföring har förändrats i grunden – något som genomsyrar det helt nya läromedlet MGY. I läromedlet presenteras vad dessa nya utmaningar innebär både för företags och andra organisationers marknadsföring och för konsumenternas…
Köp här

Isbn: 9789144112084

Utgivningsår: 20180815

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789152356487

Utgivningsår: 20200320

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Christofer Laurell, Anders Parment

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Contemporary markets are subject to fierce competition as the result of digitization, social media, and increasingly powerful and demanding consumers that force organizations to develop an array of novel strategies and approaches to stay competitive. Organizations’ attempts to deal with the emerging complexity often go…
Köp här

Isbn: 9789144105253

Utgivningsår: 20150209

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Anders Parment, Mikael Ottosson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Försäljning och marknadsföring
Distribution och marknadskanaler är centrala dimensioner av ett företags konkurrenskraft. Ändå saknas det ofta nytänkande inom dessa områden. Marknadsföring och distribution: Strategiska vägval avseende marknadskanaler bidrar till att fylla detta tomrum.Läs merBilden i såväl marknadsföringslitteratur som bland många…
Köp här

Isbn: 9789147099108

Utgivningsår: 20130118

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Anders Parment, Mikael Ottosson, Torbjörn Tagesson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här

Isbn: 9789152356463

Utgivningsår: 20200330

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Viktoria Myrén, Gunnar Wetterberg, Anders Parment

Hur ska kommuner och landsting kunna rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare de närmaste åren – i konkurrens med andra arbetsgivare? I skriften ger tunga namn – Gunnar Wetterberg, Anders Parment och Lisskulla Lindström – sin syn på hur det ser ut idag och hur kommuner och landsting kan arbeta framåt. Särskilt…
Köp här

Isbn: 9789173452137

Utgivningsår: 20090430

Utgivare: SKL Kommentus

Mediatyp: BC

av: Mikael Ottosson, Anders Parment, Torbjörn Tagesson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här

Isbn: 9789152356463

Utgivningsår: 20210412

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Anders Parment

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Digitalisering, ökat fokus på hållbarhet, alltmer krävande konsumenter … Villkoren för marknadsföring har förändrats i grunden – något som genomsyrar det helt nya läromedlet MGY. I läromedlet presenteras vad dessa nya utmaningar innebär både för företags och andra organisationers marknadsföring och för konsumenternas…
Köp här

Isbn: 9789144112091

Utgivningsår: 20181112

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Mikael Ottosson, Anders Parment, Torbjörn Tagesson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här

Isbn: 9789152356456

Utgivningsår: 20210412

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Anders Parment, Mikael Ottosson, Torbjörn Tagesson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här

Isbn: 9789152356456

Utgivningsår: 20200330

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Sara Brorström, Anders Parment

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Miljön Regional planering och områdesplanering Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Stadsplanering och kommunal planering Urbana samhällen
Urbanisering är en mångfacetterad process som omfattar befolknings­struktur, företagande, myndighetslokalisering, handel, medie­bevakning, kulturliv och kommunal service. Allt detta urbaniseras såväl av stat och regioner som av kommunerna själva genom att de centraliserar verksamheter, ofta som en följd av svag ekonomi…
Köp här

Isbn: 9789144117997

Utgivningsår: 20170210

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Anders Parment

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Digitalisering, ökat fokus på hållbarhet, allt mer krävande konsumenter, tuff konkurrens … Villkoren för marknadsföring har förändrats i grunden – något som genomsyrar det nya läromedlet MGY. I MGY Övningar får eleverna möjlighet att arbeta vidare med ett stort antal uppgifter – av olika karaktär och med olika…
Köp här

Isbn: 9789144130873

Utgivningsår: 20181207

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Anders Parment, Mikael Ottosson, Torbjörn Tagesson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här

Isbn: 9789152359112

Utgivningsår: 20200630

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

av: Anders Parment

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Digitalisering, ökat fokus på hållbarhet, alltmer krävande konsumenter … Villkoren för marknadsföring har förändrats i grunden – något som genomsyrar det helt nya läromedlet MGY. I läromedlet presenteras vad dessa nya utmaningar innebär både för företags och andra organisationers marknadsföring och för konsumenternas…
Köp här

Isbn: 9789144124681

Utgivningsår: 20181227

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EB

av: Mikael Ottosson, Anders Parment

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Hållbar utveckling för företag
How can we as consumers, company leaders or students have our needs met without adventuring the possibilities of future generations having their needs met? During recent years, the interest in sustainability issues in general and sustainable companies in particular has increased considerably, among consumers as well as…
Köp här

Isbn: 9789144104850

Utgivningsår: 20150203

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Mikael Ottosson, Anders Parment, Torbjörn Tagesson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här

Isbn: 9789152359112

Utgivningsår: 20210630

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: EB

av: Roland Almqvist, Johan Graaf, Anders Parment

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Företagsekonomi och management Management och företagsledning Redovisning
Denna övningsbok utgör ett komplement till Boken om ekonomistyrning. Övnings­boken knyter an till huvudbokens breda introduktion till ekonomistyrning och innehåller övningar som är uppbyggda kring situationer i såväl tillverknings-, tjänste- och handelsföretag som offentlig sektor och civilsamhälle. Uppgifterna…
Köp här

Isbn: 9789144121819

Utgivningsår: 20180704

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Anders Parment

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Digitalisering, ökat fokus på hållbarhet, alltmer krävande konsumenter … Villkoren för marknadsföring har förändrats i grunden – något som genomsyrar det helt nya läromedlet MGY. I läromedlet presenteras vad dessa nya utmaningar innebär både för företags och andra organisationers marknadsföring och för konsumenternas…
Köp här

Isbn: 9789144124698

Utgivningsår: 20181227

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EB

av: Christian Ax, Christer Johansson, Håkan Kullvén, Fredrik Nilsson, Nils-Göran Olve, Anders Parment

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Styrning x 2 är ett paket bestående av böckerna Den nya ekonomistyrningen och Ekonomistyrning för konkurrenskraft. Dessa böcker ger tillsammans en bred och fördjupad bild av ekonomistyrningsområdet.
Köp här

Isbn: 9789147095896

Utgivningsår: 20100705

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC