Bläddra
Sökresultat för Anderz Andersson... Rensa filter?

av:Anderz Andersson, Staffan Ingmanson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Under vilka förutsättningar får en icke-legitimerad lärare anställas? Vem har arbetsmiljöansvaret i kemisalen? Kan en förskollärare tvingas att arbeta på en annan förskoleenhet under sommaren? Denna bok vänder sig till skolchefer, rektorer, förskolechefer och andra med ledande befattningar inom skolan. Den tar sin…
Köp här

Isbn: 9789140687463

Utgivningsår:20181009

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Anderz Andersson, Örjan Edström, Lars Zanderin, Staffan Ingmanson

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Arbetsrätt, upplaga 7 (2021). Syftet med den här boken är att ge läsaren grundläggande kunskaper i arbetsrätt och den svenska modellen. I fokus för framställningen står den arbetsrättsliga lagstiftningens framväxt, arbetsmarknadens parter, medbestämmande, anställningsskydd, arbetsmiljö och skydd mot…
Köp här

Isbn: 9789147143115

Utgivningsår:20211020

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Anderz Andersson, Örjan Edström, Lars Zanderin

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Syftet med den här boken är att ge läsaren grundläggande kunskaper i arbetsrätt och den svenska modellen. I fokus för framställningen står den arbetsrättsliga lagstiftningens framväxt, arbetsmarknadens parter, medbestämmande, anställningsskydd, arbetsmiljö och skydd mot diskriminering. Andra områden som behandlas är…
Köp här

Isbn: 9789147111008

Utgivningsår:20130118

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Anderz Andersson, Lars Bejstam, Örjan Edström, Lars Zanderin

Kategorier: Juridik
Nära en miljon människor arbetar idag inom kommuner och landsting. Det motsvarar en femtedel av arbetskraften. Trots sin storlek och trots att denna del av arbetsmarknaden omgärdas av ett i stora stycken eget regelverk, behandlas den ytterst kortfattat i arbetsrättsliga läroböcker. Boken fyller därmed ett stort tomrum…
Köp här

Isbn: 9789144088167

Utgivningsår:20140828

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Anderz Andersson, Viola Boström, Sara Lyrenäs, Nina Nilsson Rådeström, Lina Sidenhag

Kategorier: Juridik Juridik tillämpad på andra yrken Lärare Pedagogik Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
Juridik för lärare är särskilt framtagen för att användas på de juridiska kurser som ingår i förskollärar- och lärarprogrammen. Boken fungerar också utmärkt som handbok för redan verksamma förskollärare och lärare när de behöver få konkreta svar på juridiska frågor som uppstår i den dagliga verksamheten. Varje dag…
Köp här

Isbn: 9789147112975

Utgivningsår:20170126

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Anderz Andersson

Köp här

Isbn: 9789144035185

Utgivningsår:20041025

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Anderz Andersson, Sara Lyrenäs, Lina Sidenhag

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Den ökade invandringen, och särskilt då av barn och unga, har inneburit en stor utmaning för det svenska samhället, och inte minst för skolan. Trots att Sverige har en lång tradition av invandring är det först efter millennieskiftet som frågan om skola och migration fått aktualitet. Den här boken behandlar nyanlända…
Köp här

Isbn: 9789140696229

Utgivningsår:20170810

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Anderz Andersson, Lars Bejstam, Lars Zanderin

Kategorier: Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
Köp här

Isbn: 9789144015316

Utgivningsår:20020415

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Anderz Andersson, Örjan Edström, Staffan Ingmanson

Kategorier: Juridik
Syftet med den här boken är att ge läsaren grundläggande kunskaper i arbetsrätt och den svenska modellen. I fokus för framställningen står den arbetsrättsliga lagstiftningens framväxt, arbetsmarknadens parter, medbestämmande, anställningsskydd, arbetsmiljö och skydd mot diskriminering. Andra områden som behandlas är…
Köp här

Isbn: 9789147143115

Utgivningsår:20210820

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Anderz Andersson, Sara Lyrenäs, Lina Sidenhag

Kategorier: Asylrätt Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Nationalitets- och medborgarskapsrätt Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Skolor Socialrätt Utbildningslagar
Den ökade invandringen, och särskilt då av barn och unga, har inneburit en stor utmaning för det svenska samhället, och inte minst för skolan. Trots att Sverige har en lång tradition av invandring är det först efter millennieskiftet som frågan om skola och migration fått aktualitet. Sverige har i dag en annan…
Köp här

Isbn: 9789151105550

Utgivningsår:20210820

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Anderz Andersson, Örjan Edström, Staffan Ingmanson

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
I denna åttonde upplaga (2023) har revideringar gjorts, bland annat med hänsyn till 2022 års viktiga förändringar i lagen om anställningsskydd (LAS). Syftet med den här boken är att ge läsaren grundläggande kunskaper i arbetsrätt och den svenska modellen. I fokus för framställningen står den arbetsrättsliga…
Köp här

Isbn: 9789147149780

Utgivningsår:20230810

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Viola Boström, Sara Lyrenäs, Nina Nilsson Rådeström, Lina Sidenhag, Anderz Andersson

Kategorier: Juridik Juridik tillämpad på andra yrken Lärare Pedagogik Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
Varje dag ställs förskollärare och lärare inför juridiska frågor. Det kan handla om tillsynsansvar, rätten att omhänderta en elevs mobil under en lektion eller vad som gäller för elevers inflytande över sin skolgång. Juridik för lärare ger tydliga och överskådliga svar på sådana frågor. Boken redogör för regler…
Köp här

Isbn: 9789147149445

Utgivningsår:20240105

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Anderz Andersson, Sara Lyrenäs, Lina Sidenhag

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Den ökade invandringen, och särskilt då av barn och unga, har inneburit en stor utmaning för det svenska samhället, och inte minst för skolan. Trots att Sverige har en lång tradition av invandring är det först efter millennieskiftet som frågan om skola och migration fått aktualitet. Den här boken behandlar nyanlända…
Köp här

Isbn: 9789140691446

Utgivningsår:20151001

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC