Bläddra
Sökresultat för Andreas Hernvald... Rensa filter?

av:Andreas Hernvald

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
En riktigt bra berättelse är grunden till läsglädje. I BoA-serien är det också grunden till olika aktiviteter som tränar elevernas färdigheter i svenska. En spännande handling som fångar elevernas intresse blir utgångspunkt för övningar i läsförståelse och skrivning, och också en gemensam grund för samtal och…
Köp här

Isbn: 9789140648440

Utgivningsår:20070410

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av:Gunnar Kryger, Andreas Hernvald, Hans Persson, Lena Zetterqvist

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Läromedlet kommer att utgå 2022. Kompletteringsköp kommer att kunna ske under 2021/2022 eller så långt lagret räcker.Räkna med problemlösningIdén med Uppdrag Matte är att utgå från spännande berättelser som ställer klassen inför olika intressanta problemsituationer. Scenen är sedan satt för att skicka ut dina elever på…
Köp här

Isbn: 9789147101351

Utgivningsår:20130725

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Berit Ericson, Andreas Hernvald, Anders Karlsson, Sara Ramsfeldt

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Lättlästa texter och tydlig strukturLäromedlets huvudtanke är att lyfta fram kursplanernas förmågor och bygger på ett stoff som är anpassat till det centrala innehållet. Syftet är att lägga en god grund inför de nationella ämnesproven och betygssättning i årskurs 6. Läromedlet är helt i linje med Lgr22. Spektrum NO åk…
Köp här

Isbn: 9789147125555

Utgivningsår:20190111

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av:Gunnar Kryger, Andreas Hernvald, Hans Persson, Lena Zetterqvist

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Läromedlet kommer att utgå 2022. Kompletteringsköp kommer att kunna ske under 2021/2022 eller så långt lagret räcker.Räkna med problemlösningIdén med Uppdrag Matte är att utgå från spännande berättelser som ställer klassen inför olika intressanta problemsituationer. Scenen är sedan satt för att skicka ut dina elever på…
Köp här

Isbn: 9789147101313

Utgivningsår:20130205

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Berit Ericson, Andreas Hernvald, Anders Karlsson, Sara Ramsfeldt

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Till Spektrum NO 6 hör en aktivitetsbok i fysik, biologi och kemi. Aktivitetsboken ger eleverna självgående arbetsuppgifter för åk 6 med fokus på att träna förmågor som till exempel "diskutera och ta ställning", "planera och undersöka" och "beskriva och förklara". Aktiviteterna hjälper…
Köp här

Isbn: 9789147125562

Utgivningsår:20190821

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Berit Ericson, Andreas Hernvald, Anders Karlsson, Sara Ramsfeldt, Anna Rådström

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Nytt heltäckande digitalt läromedel i NO årskurs 4Spektrum NO 4 Digital är ett modernt, lustfyllt och engagerande digitalt läromedel i NO, med allt du behöver samlat på ett och samma ställe. Här ges eleverna förutsättningar att utveckla sina förmågor utifrån engagerande och lättlästa texter. Du som lärare kan…
Köp här

Isbn: 9789147133185

Utgivningsår:20190527

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB

av:Gunnar Kryger, Andreas Hernvald, Hans Persson, Lena Zetterqvist

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Läromedlet Mattespanarna kommer att utgå 2022. Kompletteringsköp 2021/2022 – eller så långt lagret räcker. Vi vill tipsa om Matematik Alfa Beta Gamma!
Köp här

Isbn: 9789147101399

Utgivningsår:20131213

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Gunnar Kryger, Andreas Hernvald, Hans Persson, Lena Zetterqvist

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Läromedlet Mattespanarna kommer att utgå 2022. Kompletteringsköp 2021/2022 – eller så långt lagret räcker. Vi vill tipsa om Matematik Alfa Beta Gamma!
Köp här

Isbn: 9789147101290

Utgivningsår:20120113

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Gunnar Kryger, Andreas Hernvald, Hans Persson, Lena Zetterqvist

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Läromedlet Mattespanarna kommer att utgå 2022. Kompletteringsköp 2021/2022 – eller så långt lagret räcker. Vi vill tipsa om Matematik Alfa Beta Gamma!
Köp här

Isbn: 9789147101221

Utgivningsår:20110117

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Gunnar Kryger, Andreas Hernvald, Hans Persson, Lena Zetterqvist

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Läromedlet kommer att utgå 2022. Kompletteringsköp kommer att kunna ske under 2021/2022 eller så långt lagret räcker.Räkna med problemlösningIdén med Uppdrag Matte är att utgå från spännande berättelser som ställer klassen inför olika intressanta problemsituationer. Scenen är sedan satt för att skicka ut dina elever på…
Köp här

Isbn: 9789147101375

Utgivningsår:20130725

Utgivare: Liber

Mediatyp: BE

av:Andreas Hernvald, Anders Karlsson, Sara Ramsfeldt, Moa Wikner

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Till Spektrum NO 5 hör en aktivitetsbok i fysik, biologi och kemi Aktivitetsboken ger eleverna självgående arbetsuppgifter för åk 5 med fokus på att träna förmågor som till exempel "diskutera och ta ställning", "planera och undersöka" och "beskriva och förklara". Aktiviteterna hjälper…
Utgått

Isbn: 9789147145737

Utgivningsår:20210618

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB

av:Anna Rådström, Andreas Hernvald, Anders Karlsson, Sara Ramsfeldt

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Grundbok i fysik, kemi och biologiSpektrum NO 4 är elevens grundbok i fysik, kemi och biologi i årskurs 4. I årskurs fyra heter kapitlen: Växter och svampar, Ett ämne om ämnen, Fint väder, Kemi i luften och El och magneter. Varje kapitel har: TDS-frågor (Testa Dig Själv) på olika nivåer Ingresser med intresseväckande…
Köp här

Isbn: 9789147138357

Utgivningsår:20200804

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789147119097

Utgivningsår:20140814

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Gunnar Kryger, Andreas Hernvald, Hans Persson, Lena Zetterqvist

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Läromedlet kommer att utgå 2022. Kompletteringsköp kommer att kunna ske under 2021/2022 eller så långt lagret räcker.Räkna med problemlösningIdén med Uppdrag Matte är att utgå från spännande berättelser som ställer klassen inför olika intressanta problemsituationer. Scenen är sedan satt för att skicka ut dina elever på…
Köp här

Isbn: 9789147101337

Utgivningsår:20130118

Utgivare: Liber

Mediatyp: BE

Utgått

Isbn: 9789147136254

Utgivningsår:20190819

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB

av:Berit Ericson, Andreas Hernvald, Anders Karlsson, Sara Ramsfeldt

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Nytt heltäckande digitalt läromedelSpektrum NO 6 Digital är ett modernt, lustfyllt och engagerande digitalt läromedel i NO-ämnena, med allt du behöver samlat på ett och samma ställe. Här ges eleverna förutsättningar att utveckla sina förmågor utifrån engagerande och lättlästa texter. Du kan individanpassa materialet…
Köp här

Isbn: 9789147132263

Utgivningsår:20190527

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB

av:Gunnar Kryger, Andreas Hernvald, Hans Persson, Lena Zetterqvist

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Läromedlet kommer att utgå 2022. Kompletteringsköp kommer att kunna ske under 2021/2022 eller så långt lagret räcker.Räkna med problemlösningIdén med Uppdrag Matte är att utgå från spännande berättelser som ställer klassen inför olika intressanta problemsituationer. Scenen är sedan satt för att skicka ut dina elever på…
Köp här

Isbn: 9789147101306

Utgivningsår:20120614

Utgivare: Liber

Mediatyp: BE

av:Gunnar Kryger, Andreas Hernvald, Hans Persson, Lena Zetterqvist

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Läromedlet kommer att utgå 2022. Kompletteringsköp 2021/2022 – eller så långt lagret räcker.
Köp här

Isbn: 9789147085163

Utgivningsår:20110207

Utgivare: Liber

Mediatyp: BE

av:Anna Rådström, Andreas Hernvald, Anders Karlsson, Sara Ramsfeldt

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Spektrum NO 5 är elevens grundbok i fysik, kemi och biologi i årskurs 5. I årskurs fem heter kapitlen: Djur och deras liv, Kemi i mat och hem, Rörelser och krafter, Material och konsumtion, Ljus och ljud samt Vår fantastiska kropp. __Varje kapitel har: __ TDS-frågor (Testa Dig Själv) på olika nivåer Ingresser med…
Köp här

Isbn: 9789147138319

Utgivningsår:20200827

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av:Berit Ericson, Andreas Hernvald, Anders Karlsson, Sara Ramsfeldt, Anna Rådström

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Nytt heltäckande digitalt läromedel i NO årskurs 5Spektrum NO 5 Digital (elevlicens) är ett modernt, lustfyllt och engagerande digitalt läromedel i NO, med allt du behöver samlat på ett och samma ställe. Här får eleverna förutsättningar att utveckla sina förmågor utifrån engagerande och lättlästa texter. Du kan…
Köp här

Isbn: 9789147133277

Utgivningsår:20190527

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB

av:Berit Ericson, Andreas Hernvald, Anders Karlsson, Sara Ramsfeldt

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Få ut mycket mer av Spektrum NO 6 med Liber Blended Läromedlets huvudtanke är att lyfta fram kursplanernas förmågor och bygger på ett stoff som är anpassat till det centrala innehållet. Syftet är att lägga en god grund inför de nationella ämnesproven och betygssättning i årskurs 6. Spektrum NO åk 4-6 är uppbyggd enligt…
Utgått

Isbn: 9789147141296

Utgivningsår:20200508

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB

Köp här

Isbn: 9789147915897

Utgivningsår:20130815

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB

Utgått

Isbn: 9789147136230

Utgivningsår:20190819

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB

av:Gunnar Kryger, Andreas Hernvald, Hans Persson, Lena Zetterqvist

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Mattespanarna Bashäfte 4B ingår i en matematikserie för årskurs 4-6 baserad på Lgr11:s kursplaner i matematik. Bashäftet innehåller uppgifter på en grundläggande nivå, som eleverna arbetar med före grundboken. Eleverna skriver direkt i bashäftet.
Köp här

Isbn: 9789147119363

Utgivningsår:20150114

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Berit Ericson, Andreas Hernvald, Anders Karlsson, Sara Ramsfeldt

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Till Spektrum NO 6 hör en aktivitetsbok i fysik, biologi och kemi Aktivitetsboken ger eleverna självgående arbetsuppgifter för åk 6 med fokus på att träna förmågor som till exempel "diskutera och ta ställning", "planera och undersöka" och "beskriva och förklara". Aktiviteterna hjälper…
Utgått

Isbn: 9789147141814

Utgivningsår:20200527

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB

Köp här

Isbn: 9789147917594

Utgivningsår:20140707

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB

av:Andreas Hernvald, Anders Karlsson, Sara Ramsfeldt, Berit Ericson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
I Spektrum NO 6 Lärarguide med Digital lärarlicens kombinerar vi fördelarna med tryckt och digitalt. Paketet innehåller dels Lärarguiden, som är en spiralbunden bok där du snabbt och enkelt bläddrar mellan läroplanskoppling, fakta i ämnet, förslag på arbetssätt och förslag på hur du kan bedöma elevernas kunskaper m.m,…
Köp här

Isbn: 9789147151745

Utgivningsår:20231125

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB

Köp här

Isbn: 9789147119387

Utgivningsår:20150204

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Andreas Hernvald, Anders Karlsson, Sara Ramsfeldt, Moa Wikner

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Till Spektrum NO 4 hör en aktivitetsbok i fysik, kemi och biologi. I Aktivitetsboken finns engagerande uppgifter och aktiviteter. Den innehåller varierade uppgifter som hjälper eleverna att träna för att nå de långsiktiga mål som finns beskrivna i kursplanen: "diskutera och ta ställning", "planera och…
Köp här

Isbn: 9789147140343

Utgivningsår:20210511

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Gunnar Kryger, Andreas Hernvald, Hans Persson, Lena Zetterqvist

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Läromedlet Mattespanarna kommer att utgå 2022. Kompletteringsköp 2021/2022 – eller så långt lagret räcker. Vi vill tipsa om Matematik Alfa Beta Gamma!
Köp här

Isbn: 9789147101368

Utgivningsår:20130411

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Utgått

Isbn: 9789147136278

Utgivningsår:20190819

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB

av:Andreas Hernvald, Anders Karlsson, Sara Ramsfeldt, Moa Wikner

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Till Spektrum NO 5 hör en aktivitetsbok i fysik, kemi och biologi. I Aktivitetsboken finns engagerande uppgifter och aktiviteter. Den innehåller varierade uppgifter som hjälper eleverna att träna för att nå de långsiktiga mål som finns beskrivna i kursplanen: "diskutera och ta ställning", "planera och…
Köp här

Isbn: 9789147140350

Utgivningsår:20210805

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Utgått

Isbn: 9789147139729

Utgivningsår:20191007

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB

Köp här

Isbn: 9789147119103

Utgivningsår:20140828

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Andreas Hernvald, Anders Karlsson, Sara Ramsfeldt, Moa Wikner

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Till Spektrum NO 4 hör en aktivitetsbok i fysik, biologi och kemi Aktivitetsboken ger eleverna självgående arbetsuppgifter för åk 4 med fokus på att träna förmågor som till exempel "diskutera och ta ställning", "planera och undersöka" och "beskriva och förklara". Aktiviteterna hjälper…
Utgått

Isbn: 9789147145720

Utgivningsår:20210618

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB

av:Berit Ericson, Andreas Hernvald, Anders Karlsson, Sara Ramsfeldt

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Isbn: 9789147139729

Utgivningsår:20191007

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB

Köp här

Isbn: 9789147119110

Utgivningsår:20141222

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC