Bläddra
Sökresultat för Ann Granberg... Rensa filter?

av: Camilla Carlberg, Ann Granberg, Helena Lindfors

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
De yngsta barnens egen läroplanLpfö 18 utifrån 1-3 åringars behov och perspektiv De yngsta barnen lever idag en stor del av sitt vardagsliv i förskolan. Pedagogerna får därmed stor betydelse för deras fortsatta liv. Anknytningen till pedagogerna är grundläggande för trygghet och tillit till både sig själva och till…
Köp här

Isbn: 9789138844007

Utgivningsår: 20200205

Utgivare: Liberi förlag

Mediatyp: BC

av: Ann Granberg

Kategorier: Förskolan Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Projekt- och temaarbete i förskolan vänder sig till alla som vill arbeta projektinriktat för att ge förskolebarn ett mångsidigt lärande under lekfulla former. Författarens tankar kring projekt- och temaarbete belyser fördelarna med detta arbetssätt. I boken ger hon tips och idéer kring förberedelser och uppföljningar,…
Köp här

Isbn: 9789144114361

Utgivningsår: 20170707

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Ann Granberg

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Sagostunden är en pedagogisk metod och den fungerar som kulturell förmedlare av språk, begrepp och värderingar. Boken vänder sig till alla som vill vidareutveckla arbetet i småbarnsgrupper.Läs merI det teoretiska avsnittet behandlas språkutveckling, förskolans boksamling, barnlitteraturhistoria, sagans konstruktion,…
Köp här

Isbn: 9789147079780

Utgivningsår: 20060124

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Ann Granberg

Köp här

Isbn: 9789162222260

Utgivningsår: 19980514

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Ann Granberg

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Traditionellt associerar man skapande i förskolan till pennor, kritor, vattenfärg och möjligtvis modellera. Men småbarns skapande är så mycket mer! Barn kan skapa med snö, jord, natur- och returmaterial, duplo-klossar, papper, fingerfärg m.m.Läs merNästan all småbarnslek är skapande: de bygger, experimenterar,…
Köp här

Isbn: 9789147050499

Utgivningsår: 20010302

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Ann Granberg

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Småbarns utevistelse ger vägledning om aktiviteter och utrustning i naturrummet, råd för lyckade utflykter, tips på packning och kläder, recept på utomhusmat samt en uppsjö av ramsor, sagor, lekar och sånger för olika årstider.Läs merBokens teoridel ger en bakgrund till hur naturkunskap och miljömedvetande grundläggs.…
Köp här

Isbn: 9789147049608

Utgivningsår: 20000328

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Ann Granberg

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Boken belyser lekens väsen och visar på att leken är livsnödvändig för småbarns utveckling och lärande. Författaren skildrar hur lek kan förstås på olika sätt.Läs merAnn Granberg poängterar i boken framförallt vikten av att förskolan på olika vis främjar leken så att den får näring och vidareutvecklas. Med hjälp av…
Köp här

Isbn: 9789147051519

Utgivningsår: 20040426

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC