Bläddra
Sökresultat för Ann Quennerstedt... Rensa filter?

av: Tomas Englund, Ann Quennerstedt, Guadalupe Francia, Maria Olson, Ninni Wahlström, Andreas Bergh, Lázaro Moreno Herrera

Isbn: 9789171732705

Utgivningsår: 20080604

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Solveig Hägglund, Ann Quennerstedt, Nina Thelander

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Barn och unga är fullvärdiga människor med rättigheter. De kommer till förskolan och skolan med erfarenhet av att vara människa och med en beredskap att växa i sin förståelse av vad det innebär att vara samhällsmedlem. Det är utgångspunkt för denna bok. Författarna diskuterar förskolans och skolans uppdrag att både…

Isbn: 9789140683472

Utgivningsår: 20130408

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Anette Olin, Jonas Almqvist, Lisbeth Gyllander Torkildsen, Karim Hamza, Åsa af Geijerstam, Bassam Ahmad, Per Anderhag, Jonas Aspelin, Catarina Berntsson, Nihad Bunar, Jeanette Camnor, Una Cunningham, David Dahlgren, Marianne Dovemark, Markus Eek, Johan Engkvist, Helen Enoksson, Joel Falk, Anneli Forslund, Anneli Frelin, Susanne Gustavsson, Susanne Gustavsson, Viktoria Hagerman, Janna Hasic, Christoffer Hedman, Åsa Hirsh, Maria Jarl, David Jonsson, Mikael Karlsson, Linda Klang, Magnus Levinsson, Caroline Liberg, Malena Lidar, Annika Lilja, Gunilla Lindqvist, Eva Lundqvist, Jaana Nehez, Elisabet Nihlfors, Anita Norlund, Ann Quennerstedt, Tomas Riad, Susanna Sari-Eriksson, Katina Thelin, Erik Thomé, Mikael Thunberg, Annika Jarlwall Ungewitter, Magnus Wahlberg, Björn Wahlqvist, Ann-Christine Wennergren, Jenny Wiksten Folkeryd, Erik Åström, Helene Ärlestig

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Från vänster: Lisbeth Gyllander Torkildsen, Karim Hamza, Anette Olin och Jonas Almqvist Redaktörer: Anette Olin är docent i pedagogik vid Göteborgs universitet. Jonas Almqvist är professor i didaktik vid Uppsala universitet. Karim Hamza är docent i naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholm universitet. Lisbeth…

Isbn: 9789144125749

Utgivningsår: 20190723

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Ann Quennerstedt, Nina Thelander, Solveig Hägglund

Kategorier: Mänskliga och medborgerliga friheter och rättigheter Pedagogik Politik och statsskick Politiskt kontroll och politisk frihet Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Att arbeta med mänskliga rättigheter i utbildning är ett komplicerat men spännande uppdrag. Arbetet bygger på flera delar: kunskaper om rättigheter i sig, kompetens att möta och respektera barn och unga som fullvärdiga människor och rättighetsinnehavare, samt en didaktisk insikt om vad utbildning för mänskliga…

Isbn: 9789151102795

Utgivningsår: 20200805

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Ann Quennerstedt, Nina Thelander, Solveig Hägglund

Kategorier: Mänskliga och medborgerliga friheter och rättigheter Pedagogik Politik och statsskick Politiskt kontroll och politisk frihet Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Att arbeta med mänskliga rättigheter är ett svårt men spännande uppdrag för förskollärare och lärare. I arbetet behöver kunskaper om rättigheter förenas med respekt för barn och unga som fullvärdiga människor och innehavare av rättigheter.…

Isbn: 9789151108933

Utgivningsår: 20230116

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Ylva Bergström, Tomas Englund, Lars Erikson, Viktor Johansson, Ann Quennerstedt, Joachim Rosenquist, Klas Roth, Ninni Wahlström

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Under de senaste decennierna har utbildning allt oftare kommit att betraktas i ett rättighetsperspektiv. Denna bok består av bidrag till ett forskningsprojekt som har undersökt rättighetstänkandet på utbildningsområdet. De behandlar frågeställningar som: * Hur har de internationella konventionstexterna om…

Isbn: 9789171733405

Utgivningsår: 20110429

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC