Bläddra
Sökresultat för Ann S Pihlgren... Rensa filter?

av:Ann S Pihlgren, Lars Berglund, Olof Jonsson, Eva Kane, Anna Larsson, Håkan Larsson, Anna Lenninger, Knut Løndal, Maria Rönnlund, Gustav Sundh

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Rasten har funnits så länge utbildningsverksamhet har förekommit. Historiskt har rasten snarast setts som en tid för ”ickelärande”, ett kortare uppehåll då eleverna fick paus från lärandet. Den här antologin förespråkar i stället att rasten ses som ett möjligheternas mellanrum, ett rum för lek, kreativitet och rörelse…
Köp här

Isbn: 9789144124049

Utgivningsår:20190412

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Anette Klang-Jensen, Ann S Pihlgren, Helena Eriksson, Mia Hansson, Camilla Karlsson, Mia Kylli Persson, Jenny Ljungek Wederbrandt, Beatrice Strauss

Kategorier: Förskolan Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Undervisning och lärande samverkar i ett komplext samspel och att ringa in vad som är framgångsrika undervisningsstrategier för att det ska ske ett lärande i barngruppen kräver insikt och erfarenhet. I boken utvecklas teorier och forskning om undervisning och ­lärande. ­Bokens praktiska exempel visar hur de teoretiska…
Köp här

Isbn: 9789144137469

Utgivningsår:20201026

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Ulf Blossing, Ulf Blossing, Gunnar Berg, Annika Bergviken Rensfeldt, Susanne Duek, Mats Ekholm, Anna Gustafsson, Susanne Gustavsson, Ingrid Hylander, Jan Håkansson, Birgitta Johansson-Hidén, Mette Liljenberg, Ann S Pihlgren, David Ryffé, Hans-Åke Scherp, Lars Svedberg, Marie Wrethander, Helene Ärlestig

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Lärare Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
Rektors uppdrag är mångfasetterat, komplext och utmanande. I en snabbt föränderlig och globaliserad värld behöver skolledare hantera styrsystem med stundtals motsägelsefulla värden. Kraven på öppenhet ökar också utåt mot samhället och inåt mot den egna organisationen. Den här boken erbjuder och är ett stöd för det…
Köp här

Isbn: 9789144127828

Utgivningsår:20200212

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Ann S Pihlgren, Magnus Dahlstedt, Erik Flygare, Anneli Frelin, Hans Fröman, Jan Grannäs, Ilse Hakvoort, Lena Holmberg, Björn Johansson, Joakim Krantz, Ann-Marie Markström, Gudrun Rendling, Johan Wennström, Kerstin Winberg, Monica Åkerberg

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Skolan är en arena för en rad konflikter på olika nivåer – mellan elever, lärare, föräldrar och ledning men också i ett samhälleligt och ideologiskt perspektiv. Läraren befinner sig i och ska i sin vardag hantera det korstryck som olika konflikter ger upphov till. Den här antologin belyser konflikterna i skolan utifrån…
Köp här

Isbn: 9789144124056

Utgivningsår:20190521

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Bettina Römer, Helena Sagar, Katarina Sweding, Åsa Jönsson, Anette Klang Jensen, Mimmi Forsgren, Annette Karmitsa, Ann-Christin Nygren, Charlotte Mörck, Anna Pilebro Bryngelsson, Åsa Zätterqvist, Elisabeth Rääs, Lena Holmberg, Hans Fröman, Maria Nyström, Cecilia Haglund, Maria Töverud, Ann S Pihlgren, Marie Truedsson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Skolverksamhet ska vila på bästa tillgängliga kunskap och skollagen jämställer här beprövad erfarenhet med vetenskaplig grund. Beprövad erfarenhet kan upplevas som ett vagt och svårfångat begrepp, men det är centralt i skolan då det i många fall är svårt att hitta stöd i forskning, och att också beforska, många av de…
Köp här

Isbn: 9789144156101

Utgivningsår:20220816

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Ann S Pihlgren, Birgit Andersson, Karin Aronsson, Sven Hartman, Anneli Hippinen Ahlgren, Mikael Jensen, Eva Kane, Lars Lindström, Monica Orwehag, Kjell Pihlgren, Birgitta Qvarsell, Björn Sjöblom

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Skollagen slår fast att fritidshemmet ska bedriva undervisning, vilket har inneburit nya uppdrag för fritidsläraren med krav på systematik, planering och uppföljning – med andra ord på en didaktik för fritidshem. Av tradition har lärande på fritidshemmet utgått från elevens intressen och elevgruppens samspel, och…
Köp här

Isbn: 9789144121925

Utgivningsår:20171208

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Anette Klang Jensen, Ann S Pihlgren

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Förskoleverksamheten är under stark förändring och rektorer behöver fördjupade kunskaper för att leda förskolans pedagogiska utveckling. Med utgångspunkt i forskning och praktiska exempel beskriver den här boken hur vi förbättrar kvaliteten i förskolans pedagogiska och didaktiska verksamhet. Den innehåller följande…
Köp här

Isbn: 9789144134963

Utgivningsår:20210223

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Ann S Pihlgren

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Boken tar upp hur förskolan kan förbereda barnen inför övergången, vilka kunskaper och förmågor som underlättar nästa steg i utbildningsväsendet, och hur en stöttande samverkan med förskoleklassen och fritidshemmet kan utvecklas. Den behandlar också hur förskolans personal kan underlätta övergången genom en utvecklad…
Köp här

Isbn: 9789144151427

Utgivningsår:20210312

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Ann S Pihlgren, Martin Anker Svensson, Hans Fröman, Anna Grettve, Monica Orwehag, Anneli Hippinen Ahlgren, Mikael Jensen, Eva Kane, Jonas Lindahl, Andreas Mauritzson Daun, Linda-Marie Mårtensson, Inger Nordheden, Sharon Rubin, Jessica Sjöblom, Inga-Britt Skogh, Maria Svedäng, Marie Wrethander

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Den här antologin beskriver med olika infallsvinklar hur ett samarbete mellan fritidshem och skola kan se ut. Teoretiska resonemang med vetenskaplig tyngd kompletteras med praktiska exempel. Boken behandlar bland annat:Viktiga faktorer för att elever ska lära sig och utvecklas, de olika lärarprofessionernas syn på…
Köp här

Isbn: 9789144100937

Utgivningsår:20150526

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Ann S Pihlgren, Magnus Ljunggren, Johan Unenge, Eva Norinder

Kategorier: Språk och lingvistik
Lärarpaketet innehåller fördjupning om högläsning och hur textbearbetning kan ske i elevgruppen, högläsningstexter och undervisningsförslag till varje högläsningstext.I de digitala resurserna som medföljer Hökens vingar Lärarpaket finns följande: samtliga högläsningstexter inlästadigitala illustrationer att projicera i…
Köp här

Isbn: 9789144131382

Utgivningsår:20190703

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Maria Heimer, Ann S Pihlgren

Kategorier: Barn- och ungdomslitteratur Barn- och ungdomslitteratur: läsguider, kommentarer och boktips Biografier och litteraturvetenskap Förskolan Litteraturvetenskap och litteraturkritik Mänskliga och medborgerliga friheter och rättigheter Pedagogik Politik och statsskick Politiskt kontroll och politisk frihet Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Sedan 2020 är barnkonventionen lag i Sverige. Värdegrundsarbetet i förskolan handlar om barns rättigheter här och nu och att ge alla barn kunskaper och värderingar för att framöver kunna delta aktivt i samhället. För att barnen ska kunna utveckla ett eget förhållningssätt som bygger på grundläggande demokratiska…
Köp här

Isbn: 9789144159003

Utgivningsår:20230117

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Ann S Pihlgren

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Den här boken ger förskollärare under utbildning eller i arbete en introduktion i några viktiga områden som de kan behöva behärska för att leda kollegor i det viktiga professionella ledaruppdrag som förskolläraren har enligt skollagen. Boken berör bland annat ledningsuppdragets förutsättningar, grupper och individer i…
Köp här

Isbn: 9789144158822

Utgivningsår:20220623

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Ann S Pihlgren

Kategorier: Förskolan Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Den här onlinekursen ger en teoretisk grund till de förmågor och kunskaper som förskollärare och förskolepersonal behöver ha för att utveckla lärandet hos alla barn. Kursen bygger på Ann S. Pihlgrens böcker Undervisning i…
Köp här

Isbn: 9789127827295

Utgivningsår:20200227

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: EB

av:Tomas Kroksmark, Claes Annerstedt, Camilla Bardel, Anna Maria Hipkiss, Anders Jakobsson, Anja Kraus, Nina Mård, Lina Söderman Lago, Lars Mouwitz, Ann S Pihlgren

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Ämnesdidaktiken är en viktig del av lärarutbildningen och den mest avgörande komponenten i det som kallas avancerad lärarkompetens. Ämnesdidaktiken ansvarar för att lärarstudenter och lärare behärskar skolans ämnen så att de kan undervisa om dem på ett sådant sätt att barnen, eleverna eller studenterna lär sig det de…
Köp här

Isbn: 9789144141886

Utgivningsår:20211021

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC