Bläddra
Sökresultat för Anna Forsberg... Rensa filter?

av: Anna Forsberg, Anna Sundin

Kategorier: Anställningskontrakt Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
LÖNEHANDBOKEN är en heltäckande handbok för dig som arbetar med löne- och personaladministration. Mängder av arbetsmoment illustreras i utförliga exempel. I Lönehandboken hittar du väsentliga regler och praktiska anvisningar för alla vanligt förekommande arbetsuppgifter inom löne- och personaladministration. Du får…
Köp här

Isbn: 9789176951064

Utgivningsår: 20180215

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Anna Forsberg, Anna Sundin

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Kontor och arbetsplatser Kontorsarbete och administration Management och företagsledning Management: personal Management: särskilda områden
LÖNEHANDBOKEN är en heltäckande handbok för dig som arbetar med löne- och personaladministration. Mängder av arbetsmoment illustreras i utförliga exempel. I Lönehandboken hittar du väsentliga regler och praktiska anvisningar för alla vanligt förekommande arbetsuppgifter inom löne- och personaladministration. Du får…
Köp här

Isbn: 9789176951989

Utgivningsår: 20200228

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Anna Forsberg

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Vad innebär det egentligen att vara sjuksköterska? Den här boken ger vägledning för blivande och yrkesverksamma sjuksköterskor att forma sin yrkesidentitet och finna kärnan i sin profession. Anna Forsberg guidar läsaren i att reflektera över vad det innebär att ge omvårdnad på akademisk grundutifrån vetenskap, etik och…
Köp här

Isbn: 9789127141469

Utgivningsår: 20160702

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av: Anna Forsberg

Under några år i slutet av 1930-talet reste språkforskaren Matti Mörtberg runt i de nordvärmländska skogarna som ännu var präglade av den skogsfinska invandringen 1600-talet. Under resorna spelade han in intervjuer och nedtecknade uppgifter, berättade av finnättlingar från Östmark, Nyskoga och Lekvattnets socknar i…
Köp här

Isbn: 9789197467742

Utgivningsår: 20091127

Utgivare: Veidarvon

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144026541

Utgivningsår: 20030507

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Anna Forsberg, Karin Edlund

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Denna uppföljare till boken Standardvårdplaner från 2003 är nästan helt nyskriven. Boken ger praktisk handledning i diagnostik och dokumentation utifrån vårdprocessen samt föreslår en väl beprövad metod för att ta fram evidensbaserade standardvårdplaner, den så kallade SVP-metoden. Standardvårdplaner…
Köp här

Isbn: 9789144049359

Utgivningsår: 20130322

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Anna Forsberg, Niclas Persson

Kategorier: Geografi Geografiska referensverk Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Ortnamn och namnregister Socialhistoria och kulturhistoria
Vid vårt resonnement, förde jag ämnet flera gånger på de flera släktnamnen, som finnarna hade, och nämnde, att det var ganska orättvist, att de blivit frånrövade dem av prästerskapet samt att jag i de andra socknarna inskrivit dem i kyrkböckerna, och att jag även ville göra med [sic!] det besväret här om han så…
Köp här

Isbn: 9789197306430

Utgivningsår: 20150609

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av: Anna Forsberg, Niclas Persson

Kategorier: Geografi Geografiska referensverk Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Ortnamn och namnregister Socialhistoria och kulturhistoria
Vid vårt resonnement, förde jag ämnet flera gånger på de flera släktnamnen, som finnarna hade, och nämnde, att det var ganska orättvist, att de blivit frånrövade dem av prästerskapet samt att jag i de andra socknarna inskrivit dem i kyrkböckerna, och att jag även ville göra med [sic!] det besväret här om han så…
Köp här

Isbn: 9789197306423

Utgivningsår: 20150623

Utgivare: Förlaget Veidarvon, Förlaget Veidarvon

Mediatyp: BC

av: Anna Forsberg, Niclas Persson

Kategorier: Geografi Geografiska referensverk Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Ortnamn och namnregister Socialhistoria och kulturhistoria
Vid vårt resonnement, förde jag ämnet flera gånger på de flera släktnamnen, som finnarna hade, och nämnde, att det var ganska orättvist, att de blivit frånrövade dem av prästerskapet samt att jag i de andra socknarna inskrivit dem i kyrkböckerna, och att jag även ville göra med [sic!] det besväret här om han så…
Köp här

Isbn: 9789197306492

Utgivningsår: 20150623

Utgivare: Förlaget Veidarvon, Förlaget Veidarvon

Mediatyp: BC

av: Petra Lilja Andersson, Anna Forsberg

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Vid ett livshotande tillstånd kan organtransplantation göra det möjligt att leva vidare. En av förutsättningarna är organdonation. Inte sällan saknas det kunskap om vad det innebär i praktiken, vem som kan bli givare och mottagare av organ och vilka organ som kan komma i fråga. Många frågor ställs på sin spets för alla…
Köp här

Isbn: 9789127137073

Utgivningsår: 20140919

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av: Matti Mörtberg, Anna Forsberg

Under några år i slutet av 1930-talet reste språkforskaren Matti Mörtberg runt i de nordvärmländska skogarna som ännu var präglade av den skogsfinska invandringen på 1600-talet. Under resorna spelade han in intervjuer och nedtecknade uppgifter, berättade av finnättlingar från Östmark, Nyskoga och Lekvattnets socknar i…
Köp här

Isbn: 9789197467735

Utgivningsår: 20080905

Utgivare: Veidarvon

Mediatyp: BC

av: Anna Forsberg, Karin Fyhr, Thomas Norrman, Lena Sjödén

SKATTENYHETER 2007 beskriver de nya skatteregler som börjar gälla vid årsskiftet 06/07. En ny regering innebär en mängd nya skatteregler. Vi beskriver alla de viktigaste beslutade och föreslagna ändringarna för inkomståret 2007 och framåt. Även de viktigaste reglerna och nyheterna inför deklarationen i maj 2007 tas…
Köp här

Isbn: 9789170274893

Utgivningsår: 20070115

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Anna Forsberg

Under några år i slutet av 1930-talet reste språkforskaren Matti Mörtberg runt i de nordvärmländska skogarna som ännu var präglade av den skogsfinska invandringen på 1600-talet. Under resorna spelade han in intervjuer och nedtecknade uppgifter, berättade av finnättlingar från Östmark, Nyskoga och Lekvattnets socknar i…
Köp här

Isbn: 9789197467759

Utgivningsår: 20101206

Utgivare: Veidarvon

Mediatyp: BC

av: Anna Forsberg, Karin Fyhr, Thomas Norrman, Lena Sjödén

SKATTENYHETER 2008 beskriver de nya skatteregler som börjar gälla vid årsskiftet 07/08. Vi beskriver alla de viktigaste beslutade och föreslagna ändringarna för inkomståret 2008 och framåt. Även de viktigaste reglerna och nyheterna inför deklarationen i maj 2008 tas upp. Boken ger många praktiska råd och tips om hur…
Köp här

Isbn: 9789170275302

Utgivningsår: 20071115

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Anna Forsberg

Under några år i slutet av 1930-talet reste språkforskaren Matti Mörtberg runt i de nordvärmländska skogarna som ännu var präglade av den skogsfinska invandringen på 1600-talet. Under resorna spelade han in intervjuer och nedtecknade uppgifter, berättade av finnättlingar från Östmark, Nyskoga och Lekvattnets socknar i…
Köp här

Isbn: 9789197467766

Utgivningsår: 20101206

Utgivare: Veidarvon

Mediatyp: BC

av: Anna Sundin, Anna Forsberg

Kategorier: Anställningskontrakt Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
LÖNEHANDBOKEN är en komplett handbok för dig som arbetar med löne- och Personaladministration. Mängder av arbetsmoment illustreras i utförliga exempel. Malldokument och lathundar kan laddas hem från bokens webbplats. Det heltäckande innehållet och den praktiskt inriktade framställningen gör boken till ett perfekt…
Köp här

Isbn: 9789170279966

Utgivningsår: 20160204

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Anna Forsberg, Niclas Persson

Kategorier: Geografi Geografiska referensverk Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Ortnamn och namnregister Socialhistoria och kulturhistoria
“Förteckning, ej blott på alla de skilda Finska familjer; med olika slägtnamn, som (mig veterligen) hit till dessa skogar; först, ifrån Finland inflyttat, utan äfven hvarest de först nedsatt sig, och hvarifrån de sedermera, åt olika håll, utbredt sig” Så beskriver Carl Axel Gottlund själv denna text.…
Köp här

Isbn: 9789198205848

Utgivningsår: 20150604

Utgivare: Förlaget Veidarvon, Förlaget Veidarvon

Mediatyp: BB

av: Björn Bihl, Lillemor Arvidsson, Anna Bresche, Anna Forsberg, Marika Kjellén Simes, Åsa Liss, Karin Lundqvist, June Miliander, Teresa Norling, Christina Olin-Scheller, Pia Sundqvist, Margaretha Ullström

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: moderna språk Läromedel: språk
Vägar till språk och litteratur är den fjärde utgåvan från Centrum för språk- och litteraturdidaktik (CSL) vid Karlstads universitet. Innehållet består av ett urval av de presentationer som framfördes i juni 2009 under den så kallade CSL-dagen av forskare och studerande vid universitetet. Denna årligen återkommande…
Köp här

Isbn: 9789170632853

Utgivningsår: 20091102

Utgivare: CSL, Karlstads universitet

Mediatyp: BC