Bläddra
Sökresultat för Anna-Lena Dahlqvist... Rensa filter?

av:Anna-Lena Dahlqvist

En praktisk redogörelse för hur sekretesslagen är uppbyggd och hur den är avsedd att tillämpas inom rättsväsendet. Hur förhåller sig sekretesslagen t.ex. till bestämmelser om sekretess i rättegångsbalken? Sekretess inom rättsväsendet är inte bara en kommentar till sekretesslagen i traditionell mening. Boken ger även…
Köp här

Isbn: 9789139009191

Utgivningsår:20030501

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Anna-Lena Dahlqvist, Rolf Holmquist

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Ekonomisk brottslighet Juridik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Socialtjänst, välfärd och kriminologi Straffrätt och straffprocess
Vem är straffrättsligt ansvarig för brott som har begåtts i ett aktiebolags verksamhet? När kan personer åläggas näringsförbud eller rådgivningsförbud? Vad är företagsbot? När föreligger obestånd i ett straffrättsligt sammanhang? Förutom svaren på dessa frågor innehåller boken en utförlig och pedagogisk redovisning…
Köp här

Isbn: 9789139111511

Utgivningsår:20100524

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Anna-Lena Dahlqvist, Liselotte Westerlind

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning
Regler om sekretess i det allmännas verksamhet – främst som de uttrycks i offentlighets- och sekretesslagen – behandlar såväl tystnadsplikt som förbud att lämna ut handlingarna eller lämna ut uppgifter på annat sätt. Reglerna anses…
Köp här

Isbn: 9789139022152

Utgivningsår:20210203

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Christine Andersson, Anna-Lena Dahlqvist, Sigurd Elofsson

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Finansrätt Juridik Redovisningsrätt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Frågor om redovisning och revision är mer aktuella än någonsin, särskilt de som berör straff- och skadeståndsrätt. De senaste åren har det duggat tätt bland redovisnings- och revisionsskandalerna, bland de mest uppmärksammade kan nämnas Enron, WorldCom, Parmalat, Skandia, Intrum Justitia och HQ Bank. Bokföringsbrottet…
Köp här

Isbn: 9789139111573

Utgivningsår:20110408

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Liselotte Westerlind, Anna-Lena Dahlqvist

Kategorier: Juridik
Köp här

Isbn: 9789139022152

Utgivningsår:20210115

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Anna-Lena Dahlqvist

En sedan länge efterfrågad handbok i vår Ekobrottsserie, som har det ambitiösa syftet att överbrygga ekonomens och juristens språk i bokföringssammanhang. Den domstolspraxis som har utvecklats på området är svårtolkad. Bokföringsbrottet är ett av de vanligast förekommande brotten i ekonomiska sammanhang. Brottet…
Köp här

Isbn: 9789139104933

Utgivningsår:20020101

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC