Bläddra
Sökresultat för Aquacad Ingenjörsbyrå AB... Rensa filter?

av: Britt-Marie Ekbergh , Rickard Andersson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Boken Bygg och anläggning 1 vänder sig i första hand till elever på bygg och anläggningsprogrammet i den svenska gymnasieskolan. Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kursen Bygg och anläggning 1, såsom arbetsplanering och organisering, lagar och bestämmelser, yrkeskategorier, ritningsläsning, maskiner och…
Köp här

Isbn: 9789198497335

Utgivningsår: 20190516

Utgivare: Aquacad Ingenjörsbyrå AB

Mediatyp: BE

av: Hans Hellström , Rickard Andersson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Electronics Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: teknik och praktiska ämnen
Boken Praktisk ellära vänder sig i första hand till elever på El-och energiprogrammet i den svenska gymnasieskolan.Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kursen Praktisk ellära, såsom elsäkerhet, elektriska storheter, mätinstrument, likströmskretsars och enfasväxelströmskretsars funktion, elsystemets uppbyggnad,…
Köp här

Isbn: 9789198497328

Utgivningsår: 20190703

Utgivare: Aquacad Ingenjörsbyrå AB

Mediatyp: BE

av: Britt-Marie Ekbergh , Rickard Andersson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: teknik och praktiska ämnen
Boken Husbyggnad 1 vänder sig i första hand till elever på Bygg- och anläggningsprogrammet i den svenska gymnasieskolan.Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kursen Husbyggnad 1, såsom byggmetoder, byggnadskonstruktioner, husbyggnadsmaterial, verktyg och maskiner, lagar och bestämmelser, arbetsmiljö, hållbart…
Köp här

Isbn: 9789198497366

Utgivningsår: 20200225

Utgivare: Aquacad Ingenjörsbyrå AB

Mediatyp: BE

av: Britt-Marie Ekbergh , Rickard Andersson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Engineering Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: teknik och praktiska ämnen Läromedel: yrkesutbildning och övriga ämnen
Boken Husbyggnadsprocessen vänder sig i första hand till elever på Bygg- och anläggningsprogrammet i den svenska gymnasieskolan.Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kursen Husbyggnadsprocessen, såsom husbyggnadsmaterial och deras egenskaper, verktyg och maskiner, ritningar och arbetsbeskrivningar,…
Köp här

Isbn: 9789198497359

Utgivningsår: 20190703

Utgivare: Aquacad Ingenjörsbyrå AB

Mediatyp: BE

av: Hans Hellström, Rickard Andersson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: teknik och praktiska ämnen
Elkraftteknik vänder sig i första hand till elever på El-och energiprogrammet i den svenska gymnasieskolan. Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kursen Elkraftteknik, såsom anslutning av apparatur och utrustning, elmotorer, montering, kopplingsutrustningar, förläggning av ledningar, ritning och schemaläsning,…
Köp här

Isbn: 9789198497311

Utgivningsår: 20191126

Utgivare: Aquacad Ingenjörsbyrå AB

Mediatyp: BE

av: Rickard Andersson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Entreprenadteknik vänder sig i första hand till elever på VVS-och Fastighetsprogrammet i den svenska gymnasieskolan. Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kursen Entreprenadteknik såsom byggprocessen, entreprenadformer, underhållsinstruktioner, ritninghshantering och bygglagstiftning, vilket skapar goda…
Köp här

Isbn: 9789198152005

Utgivningsår: 20180131

Utgivare: Aquacad Ingenjörsbyrå AB

Mediatyp: BE

av: Hans Hellström , Rickard Andersson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Electronics Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: teknik och praktiska ämnen
Mekatronik 1 vänder sig i första hand till elever på El- och energiprogrammet i den svenska gymnasieskolan.Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kursen Mekatronik såsom mät-och ritteknik, mekaniska begrepp, logiska funktioner, programmering av styrenheter, mekatroniska system och elmekaniskt arbete, vilket…
Köp här

Isbn: 9789198497304

Utgivningsår: 20190524

Utgivare: Aquacad Ingenjörsbyrå AB

Mediatyp: BE

av: Rickard Andersson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Värmelära vänder sig i första hand till elever på VVSoch Fastighetsprogrammet i den svenska gymnasieskolan. Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kursen Värmelära såsom energiberäkningar, dimensionering, energianvändning, produktinformation, systemritningar och bygglagstiftning, vilket skapar goda…
Köp här

Isbn: 9789198152012

Utgivningsår: 20180131

Utgivare: Aquacad Ingenjörsbyrå AB

Mediatyp: BE

av: Hans Hellström, Rickard Andersson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: teknik och praktiska ämnen
Energiteknik 1 vänder sig i första hand till elever på El-och energiprogrammet i den svenska gymnasieskolan. Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kursen Energiteknik 1, såsom energisystem, energianvändning, energiproduktion, energi- och processkännedom, energikällor, arbetsmiljö och säkerhet, utrustning och…
Köp här

Isbn: 9789198497397

Utgivningsår: 20191009

Utgivare: Aquacad Ingenjörsbyrå AB

Mediatyp: BE

av: Hans Hellström , Rickard Andersson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: teknik och praktiska ämnen
Boken Elinstallationer vänder sig i första hand till elever på El-och energiprogrammet i den svenska gymnasieskolan.Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kursen Elinstallationer, såsom lagar och regler, arbetsmiljö, ergonomi, elsäkerhet, elmaterial, kraft-och belysningsanläggningar, dokumentation, bygg-och…
Köp här

Isbn: 9789198497403

Utgivningsår: 20200205

Utgivare: Aquacad Ingenjörsbyrå AB

Mediatyp: BE

av: Rickard Andersson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: yrkesutbildning Läromedel: yrkesutbildning och övriga ämnen
Injusteringsteknik vänder sig i första hand till ­elever på VVS-och Fastighetsprogrammet i den svenska gymnasie­skolan. Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kursen Injusteringsteknik såsom reglerteknik, pumpteknik, mätmetoder och mätinstrument, förbrännings­analys, enheter och storheter, idrifttagning av…
Köp här

Isbn: 9789198152074

Utgivningsår: 20180604

Utgivare: Aquacad Ingenjörsbyrå AB

Mediatyp: BE

av: Rickard Andersson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Verktygs- och materialhantering vänder sig i första hand till elever på VVS-och Fastighetsprogrammet i den svenska gymnasieskolan.Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kursen Verktygs- och materialhantering såsom verktyg, maskiner och material, montering och montageritningar, bestämmelser och standarder,…
Köp här

Isbn: 9789198152081

Utgivningsår: 20190203

Utgivare: Aquacad Ingenjörsbyrå AB

Mediatyp: BE

av: Britt-Marie Ekbergh , Rickard Andersson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Boken Bygg och anläggning 2 vänder sig i första hand till elever på bygg och anläggningsprogrammet i den svenska gymnasieskolan. Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kursen Bygg och anläggning 2, såsom yrkeskategorier, maskiner och verktyg, arbetsmiljö och hälsa, hållbar utveckling, resursanvändning,…
Köp här

Isbn: 9789198497342

Utgivningsår: 20190516

Utgivare: Aquacad Ingenjörsbyrå AB

Mediatyp: BE

av: Hans Hellström , Rickard Andersson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Electronics Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: teknik och praktiska ämnen
Boken Elektromekanik vänder sig i första hand till elever på El- och energiprogrammet i den svenska gymnasieskolan.Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kursen Elektromekanik såsom elarbete, verkstadsarbete, ritningsläsning, fästteknik, elsäkerhet, handverktyg, egenkontroll, kvalitetskrav, arbetsmiljö och…
Köp här

Isbn: 9789198152098

Utgivningsår: 20190524

Utgivare: Aquacad Ingenjörsbyrå AB

Mediatyp: BE

av: Rickard Andersson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Sanitetsteknik 1 vänder sig i första hand till elever på VVS-och Fastighetsprogrammet i den svenska gymnasieskolan. Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kursen Sanitetsteknik 1 såsom vattnets kretslopp, kommunala och enskilda anläggningar, material och korrosionsskydd, montering, måttsättning,…
Köp här

Isbn: 9789198152029

Utgivningsår: 20180131

Utgivare: Aquacad Ingenjörsbyrå AB

Mediatyp: BE

av: Rickard Andersson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Sanitetsteknik 2 vänder sig i första hand till elever på VVS- och Fastighetsprogrammet i den svenska gymnasieskolan. Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kursen Sanitetsteknik 2 såsom tryckhållning, avloppssystem, avloppsrör, material och korrosionsskydd, montering, måttsättning, arbetsplanering,…
Köp här

Isbn: 9789198152036

Utgivningsår: 20180131

Utgivare: Aquacad Ingenjörsbyrå AB

Mediatyp: BE

av: Rickard Andersson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Värmeteknik 2 vänder sig i första hand till elever på VVS-och Fastighetsprogrammet i den svenska gymnasieskolan. Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kursen Värmeteknik 2 såsom anläggningar, kyl-och värmesystem, material, delsystem för värmedistribution, fogningsteknik, montering, måttsättning, planering…
Köp här

Isbn: 9789198152050

Utgivningsår: 20180131

Utgivare: Aquacad Ingenjörsbyrå AB

Mediatyp: BE

av: Rickard Andersson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Systemuppbyggnad vänder sig i första hand till elever på VVS-och Fastighetsprogrammet i den svenska gymnasieskolan. Boken detlajbehandlar alla cenrala delarna i kursen Systemuppbyggnad såsom installationssystemens uppbyggnad, flödesscheman, driftkort, användarmanaler, hur apparater och komponenter samverkar, flöden…
Köp här

Isbn: 9789198152067

Utgivningsår: 20180403

Utgivare: Aquacad Ingenjörsbyrå AB

Mediatyp: BE

av: Britt-Marie Ekbergh , Rickard Andersson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: teknik och praktiska ämnen
Boken Husbyggnad 2 vänder sig i första hand till elever på bygg och anläggningsprogrammet i den svenska gymnasieskolan. Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kursen Husbyggnad 2, såsom metoder för utsättning, olika metoder och byggnadskonstruktioner, husbyggnadsmaterial, verktyg och maskiner, lagar och…
Köp här

Isbn: 9789198497373

Utgivningsår: 20200529

Utgivare: Aquacad Ingenjörsbyrå AB

Mediatyp: BE

av: Britt-Marie Ekbergh, Rickard Andersson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: teknik och praktiska ämnen
Boken Husbyggnad 3 – ombyggnad vänder sig i första hand till elever på bygg och anläggningsprogrammet i den svenska gymnasieskolan. Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kursen Husbyggnad 3 – ombyggnad, såsom metoder för rivning och återuppbyggnad, tidsepokers påverkan av arkitektur i samhället, metoder för…
Köp här

Isbn: 9789198497380

Utgivningsår: 20200720

Utgivare: Aquacad Ingenjörsbyrå AB

Mediatyp: BE

av: Rickard Andersson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Värmeteknik 1 vänder sig i första hand till elever på VVS-och Fastighetsprogrammet i den svenska gymnasieskolan. Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kursen Värmeteknik 1 såsom anläggningar, kyl-och värmesystem, material, hantverksteknik, fogningsteknik, montering, måttsättning, planering och…
Köp här

Isbn: 9789198152043

Utgivningsår: 20180131

Utgivare: Aquacad Ingenjörsbyrå AB

Mediatyp: BE