Bläddra
Sökresultat för Artur Sonesson... Rensa filter?

Isbn: 9789147107308

Utgivningsår: 20130716

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Stig Andersson, Lennart Jörnland, Birgitta Rosén, Lars Rydén, Artur Sonesson, Ola Svahn, Birgitta Stålhandske, Aina Tullberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: kemi Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Serien Gymnasiekemi omfattar läroböcker för kurs 1 respektive 2 (de finns också som Onlineböcker) samt lärarhandledningar som nedladdningsbara filer till båda kurserna. Texterna i böckerna är väl genomarbetade och systematiskt uppbyggda vilket, tillsammans med de många exemplen och övningsuppgifterna, hjälper eleverna…

Isbn: 9789147085576

Utgivningsår: 20120508

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Isbn: 9789147913657

Utgivningsår: 20120809

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB

av: Stig Andersson, Lennart Jörnland, Birgitta Rosén, Lars Rydén, Artur Sonesson, Ola Svahn, Birgitta Stålhandske, Aina Tullberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: kemi Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Med Kemibokens upplägg med experiment, vardagsanknytningar och ett lättillgängligt språk får alla gymnasieelever en god grund i kemi. I serien ingår två läroböcker: Kursboken för Kemi 1 har fokus på den oorganiska kemin, särskilt stökiometrin, medan kurs 2-boken är inriktad på organisk kemi och biokemi. Uppgifterna är…

Isbn: 9789147904969

Utgivningsår: 20100615

Utgivare: Liber

Mediatyp: DB

av: Stig Andersson, Artur Sonesson, Ola Svahn, Aina Tullberg, Lars Rydén

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: kemi Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Serien Gymnasiekemi omfattar läroböcker för kurs 1 respektive 2 (de finns också som Onlineböcker) samt lärarhandledningar som nedladdningsbara filer till båda kurserna. Texterna i böckerna är väl genomarbetade och systematiskt uppbyggda vilket, tillsammans med de många exemplen och övningsuppgifterna, hjälper eleverna…

Isbn: 9789147085125

Utgivningsår: 20090720

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Stig Andersson, Lennart Jörnland, Helena Lennholm, Birgitta Rosén, Artur Sonesson, Birgitta Stålhandske, Aina Tullberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: kemi Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Lärarhandledningen kan användas oavsett vilken kemibok eleverna har, eftersom materialet är indelat efter områden i gymnasiekursen Kemi 1. Den innehåller:– didaktiska kommentarer– laborationer med riskbedömning– demonstrationer med riskbedömning– övningsuppgifter Materialet är heltäckande och…

Isbn: 9789147115778

Utgivningsår: 20160708

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB

av: Stig Andersson, Lennart Jörnland, Birgitta Rosén, Lars Rydén, Artur Sonesson, Ola Svahn, Birgitta Stålhandske, Aina Tullberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: kemi Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Med Kemibokens upplägg med experiment, vardagsanknytningar och ett lättillgängligt språk får alla gymnasieelever en god grund i kemi. I serien ingår två läroböcker: Kursboken för Kemi 1 har fokus på den oorganiska kemin, särskilt stökiometrin, medan kurs 2-boken är inriktad på organisk kemi och biokemi. Uppgifterna är…

Isbn: 9789147904976

Utgivningsår: 20110715

Utgivare: Liber

Mediatyp: DB

av: Artur Sonesson, Aina Tullberg, Lars Rydén, Ulf Ellervik, Ola Svahn, Lennart Jörnland, Birgitta Rosén

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: kemi Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Gymnasiekemi 2 Onlinebok inleds med ett kapitel om gasformiga system följt av ett om reaktionshastigheter. Därefter fördjupas momenten kemisk jämvikt, syra-bas, metaller och metallföreningar samt elektrokemi. Här görs många kopplingar till båda vardagsliv och industriella processer. I den organiska kemin, som är…

Isbn: 9789147915439

Utgivningsår: 20130820

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB

Isbn: 9789147913015

Utgivningsår: 20120620

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB

av: Stig Andersson, Lennart Jörnland, Helena Lennholm, Artur Sonesson, Birgitta Stålhandske, Aina Tullberg, Lars Rydén, Birgitta Rosén

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: kemi Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Lärarhandledningen kan användas oavsett vilket kemiläromedel eleverna har, eftersom materialet är indelat efter områden i gymnasiekursen Kemi 2. Den innehåller:– didaktiska kommentarer– laborationer med riskbedömning– demonstrationer med riskbedömning– övningsuppgifter Materialet är…

Isbn: 9789147115785

Utgivningsår: 20160708

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB

av: Stig Andersson, Artur Sonesson, Ola Svahn, Aina Tullberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: kemi Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Om Gymnasiekemi 1 OnlinebokI Gymnasiekemi 1 vävs kursmomenten omsorgsfullt samman till en fungerande helhet så att du på bästa sätt förbereds för vidare studier. Gymnasiekemi 1 är anpassad till ämnesplanen och det centrala innehållet i GY2011 och innehåller därför några nya avsnitt. Exempel på naturvetenskapliga…

Isbn: 9789147106875

Utgivningsår: 20120809

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB

av: Stig Andersson, Lennart Jörnland, Birgitta Rosén, Lars Rydén, Artur Sonesson, Ola Svahn, Birgitta Stålhandske, Aina Tullberg

Kategorier: Kemi Matematik och naturvetenskap

Isbn: 9789147901029

Utgivningsår: 20030121

Utgivare: Liber

Mediatyp: DB

Isbn: 9789147915453

Utgivningsår: 20130820

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB

av: Stig Andersson, Artur Sonesson, Lennart Jörnland, Birgitta Rosén, Lars Rydén, Aina Tullberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: kemi Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Serien Gymnasiekemi omfattar läroböcker för kurs 1 respektive 2 (de finns också som Onlineböcker) samt lärarhandledningar som nedladdningsbara filer till båda kurserna. Texterna i böckerna är väl genomarbetade och systematiskt uppbyggda vilket, tillsammans med de många exemplen och övningsuppgifterna, hjälper eleverna…

Isbn: 9789147018321

Utgivningsår: 20040123

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Stig Andersson, Artur Sonesson, Ola Svahn, Aina Tullberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: kemi Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Serien Gymnasiekemi omfattar läroböcker för kurs 1 respektive 2 (de finns också som Onlineböcker) samt lärarhandledningar som nedladdningsbara filer till båda kurserna. Texterna i böckerna är väl genomarbetade och systematiskt uppbyggda vilket, tillsammans med de många exemplen och övningsuppgifterna, hjälper eleverna…

Isbn: 9789147018758

Utgivningsår: 20070416

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC