Bläddra
Sökresultat för Bengt Brülde... Rensa filter?

av: Barbro Arvidsson, António Barbosa da Silva, Ingela Berggren, Bengt Brülde, Finn Thorbjörn Hansen, Ann-Kristin Holm Wiebe, Ingrid Johansson, Kjell Reidar Jonassen, Tiburtius Koslander, Ingegerd Lindquist, Dagfinn Naaden

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Denna bok har sin utgångspunkt i en nordisk konferens om omvårdnadshandledning som hölls vid Högskolan Väst i Trollhättan våren år 2007. Konferensens rubrik var Etisk reflektion i omvårdnadshandledning – nödvändig i sjuksköterskans vardag. Forskning visar hur viktigt det är att sjuksköterskor får tillfälle till…
Köp här

Isbn: 9789144053233

Utgivningsår: 20090928

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Bengt Brülde, Per-Anders Tengland

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Vi har alla ett stort antal åsikter som på ett eller annat sätt har med hälsa och sjukdom att göra. De flesta av oss anser till exempel att sjuka människor har rätt till såväl skattefinansierad vård som sjukpenning (vid arbetsoförmåga), och att det vore orätt att ställa lika höga krav på sjuka som på friska. Vi kanske…
Köp här

Isbn: 9789144063157

Utgivningsår: 20030918

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EA

av: Bengt Brülde

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Detta är en bok om kärlekens och vänskapens filosofi. Vad är kärlek och hur skiljer sig kärlek från vänskap? Är kärlek alltid bra eller kan den vara skadlig för oss och göra våra liv mindre värda?  Den romantiska kärleken får stort utrymme. Vad är det för skillnad på kärlek och förälskelse? Men boken handlar även om…
Köp här

Isbn: 9789172351134

Utgivningsår: 20181004

Utgivare: Bokförlaget Thales

Mediatyp: BC

av: Bengt Brülde

Kategorier: Att hantera åldrande Att hantera personliga problem Familj och hälsa Filosofi Filosofi och religion Hälsa, relationer och personlig utveckling Populärfilosofi
Jag närmar mig 60 med stormsteg, vilket ger upphov till både positiva och negativa tankar. Å ena sidan tänker jag att det snart kommer en tid då möjligheterna till ett rikt och stimulerande liv är mycket stora. Å andra sidan inser jag att kroppens förfall redan har börjat så smått, och att min oundvikliga död…
Köp här

Isbn: 9789188589552

Utgivningsår: 20191014

Utgivare: Fri Tanke Förlag

Mediatyp: BB

av: Bengt Brülde

Kategorier: Medicin och omvårdnad
De flesta av oss anser att lycka är något värdefullt som bör befrämjas och att lidande är ett ont som bör bekämpas. Men hur kan vi praktiskt gå tillväga för att främja vår egen och andras lycka och för att minska lidandet i världen? Första delen i boken handlar om hur begreppen lycka och lidande kan och bör förstås…
Köp här

Isbn: 9789144001210

Utgivningsår: 20070906

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Bengt Brülde

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
I denna bok presenteras de vanligaste teorierna om vad som gör ett liv bra för den som lever det, nämligen hedonismen, önskeuppfyllelseteorin och den objektivistiska pluralismen. Författaren presenterar också en egen teori som kombinerar element från dessa tre teorier, en teori som kan ses som ett slags lyckoteori om…
Köp här

Isbn: 9789144031767

Utgivningsår: 20030918

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Katarina Bjärvall, Anna Borgeryd, Bengt Brülde, Amel Bryne

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Det är lätt att hitta invändningar mot BNP-tillväxt men det är inte konstruktivt att blunda för att vårt moderna samhälle i alla dess delar är utvecklat under en tid av expansion. Tekniska framsteg och ökad produktivitet har lett till minskat behov av arbetskraft, men så länge ekonomin växte var det möjligt att…
Köp här

Isbn: 9789198146707

Utgivningsår: 20131213

Utgivare: Tillväxt-reflektera

Mediatyp: BC

av: Bengt Brülde, Per-Anders Tengland

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Vad är sjukdom? Vari består en persons hälsa? Boken besvarar dessa frågor och den bärande tanken är att det är viktigt, i första hand av praktiska skäl, att ägna sig åt dessa frågor. De vanligaste teorierna om hälsa och sjukdom presenteras, men boken tar också upp sjukdomsklassifikation och mätning av hälsa. Boken är…
Köp här

Isbn: 9789144042084

Utgivningsår: 20030918

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Katarina Bjärvall, Anna Borgeryd, Bengt Brülde, Amelia Bryne, Stefan Edman, Susanna Elfors, Per Grankvist, Pernilla Hagbert, K. G. Hammar, Pär Holmgren, Alf Hornborg, Anne Jerneck, Sara Karlsson, Billy Larsson, Fredrik Lindström, Ylva Lundin, Stina Oscarsson, Christer Sanne, Birger Schlaug, Fredrik Sjöberg, Stellan Tengroth, Anders Wijkman, Lars Wilderäng, Boo Östberg

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Miljön
Det är lätt att hitta invändningar mot BNP-tillväxt men det är inte konstruktivt att blunda för att vårt moderna samhälle i alla dess delar är utvecklat under en tid av expansion. Tekniska framsteg och ökad produktivitet har lett till minskat behov av arbetskraft, men så länge ekonomin växte var det möjligt att…
Köp här

Isbn: 9789187329043

Utgivningsår: 20130701

Utgivare: Pärspektiv förlag

Mediatyp: BC

av: Bengt Brülde

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Vi har alla åsikter som på ett eller annat sätt har med livskvalitet att göra. De flesta av oss anser till exempel att vi alla har mycket starka skäl att främja såväl vår egen som andras livskvalitet, och vissa av oss kanske dessutom anser att de som har det sämst (de som har den lägsta livskvaliteten) är berättigade…
Köp här

Isbn: 9789144052915

Utgivningsår: 20080821

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EA

av: Bengt Brülde

Kategorier: Att hantera åldrande Att hantera personliga problem Familj och hälsa Filosofi Filosofi och religion Hälsa, relationer och personlig utveckling Populärfilosofi
Jag närmar mig 60 med stormsteg, vilket ger upphov till både positiva och negativa tankar. Å ena sidan tänker jag att det snart kommer en tid då möjligheterna till ett rikt och stimulerande liv är mycket stora. Å andra sidan inser jag att kroppens förfall redan har börjat så smått, och att min oundvikliga död…
Köp här

Isbn: 9789178192984

Utgivningsår: 20191113

Utgivare: Fri Tanke förlag

Mediatyp: EA

av: Bengt Brülde, Frank Lorentzon

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
I denna bok tar tre filosofer ett helhetsgrepp på frågan – eller snarare frågorna – om livets mening: • Har livet mening? • Vad kan tänkas göra ett liv meningsfullt? • Är vissa svar på livsmeningsfrågorna rimligare än andra? • Hur förhåller sig livets mening till en naturvetenskaplig respektive en religiös…
Köp här

Isbn: 9789144068145

Utgivningsår: 20121228

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789172350755

Utgivningsår: 20090925

Utgivare: Bokförlaget Thales

Mediatyp: BC

av: Bengt Brülde, Joakim Sandberg

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Handelns utveckling och globalisering under de senaste årtiondena har inte bara inneburit välståndsökningar för många människor, utan den har också gett upphov till ett antal svåra moraliska utmaningar: de skenande ojämlikheterna mellan rika och fattiga länder, den globala miljöförstöringen och klimatförändringarna…
Köp här

Isbn: 9789172350885

Utgivningsår: 20120528

Utgivare: Bokförlaget Thales

Mediatyp: BC

av: Bengt Brülde

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Vi jagar efter lyckan, kanske mer än någonsin tidigare, trots att vi har det ganska bra i vår del av världen. De senaste åren har även lyckoforskningen intresserat allt fler. Faktum är att vi idag vet ganska väl vad som gör oss människor lyckliga och man har även börjat utveckla självhjälpsmetoder baserade på denna…
Köp här

Isbn: 9789143507027

Utgivningsår: 20100504

Utgivare: Bokförlaget Bonnier Existens

Mediatyp: EA

av: Bengt Brülde, Göran Duus-Otterström

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön Miljöpolitik och miljöpolicy
Utsläppen av växthusgaser  håller på att förändra livsbetingelserna på jorden på ett omvälvande sätt. Den här boken handlar om de etiska utmaningar som  klimathotet ger upphov till. Att tänka klart kring den globala uppvärmningen kräver inte bara att vi vet vad problemen beror på och hur de  kan lösas,  utan även att…
Köp här

Isbn: 9789172350991

Utgivningsår: 20150908

Utgivare: Bokförlaget Thales

Mediatyp: BC

av: Bengt Brülde, Lars Strannegård

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Affärer och etik är två ord som allt oftare kopplas ihop. Och då handlar det oftast om att det är för mycket av affärer och för lite av etik. Affärsetik hjälper dig att navigera i det moraliska sankområdet. Boken handlar till stor del om företagsetik – etiska problem i anknytning till produktion och inköp, anställdas…
Köp här

Isbn: 9789147077748

Utgivningsår: 20061222

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av: Linus Broström, Bengt Brülde, Steven Edwards, Göran Lantz, Gunilla Silfverberg, Torbjörn Tännsjö, Jayne Michele Waterworth

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Under de senare åren har den palliativa vården etablerats i Sverige som en strävan att förbättra vården av döende. Ambitionen från myndighetshåll förefaller vara att alla ska ges palliativ vård, oberoende av i vilken sjukdom man dör och var man dör. En av grundtankarna inom palliativ vård är att den ska baseras på en…
Köp här

Isbn: 9789144021331

Utgivningsår: 20030410

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Bengt Brülde

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Vi jagar efter lyckan, kanske mer än någonsin tidigare, trots att vi har det ganska bra i vår del av världen. De senaste åren har även lyckoforskningen intresserat allt fler. Faktum är att vi idag vet ganska väl vad som gör oss människor lyckliga och man har även börjat utveckla självhjälpsmetoder baserade på denna…
Köp här

Isbn: 9789174270129

Utgivningsår: 20100505

Utgivare: Bonnier Existens

Mediatyp: BB