Bläddra
Sökresultat för Bengt Brodow... Rensa filter?

av: Nils-Erik Nilsson, Bengt Brodow, Sten Olof Ullström

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Grammatikundervisningen har en lång tradition inom grundskolans och gymnasiets svenskundervisning, men dess innehåll och uppläggning problematiseras sällan. Tvärtom uppfattas den gärna som självklar och utgör inte sällan ett centralt inslag i svenskämnet. I denna bok granskar författarna olika argument som under…
Köp här

Isbn: 9789144013404

Utgivningsår: 20000214

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Bengt Brodow

Magasinet språkligheter är avsedd för år 7-9. Boken ger på ett lättfattat och roligt sätt glimtar ur språkets värld. Språkligheter ger ett samlat grepp om alla de språkliga moment som vanligtvis tas upp i grundskolans senare årskurser: språkhistoria  person- och ortnamn nordiska språk var orden kommer ifrån och…
Köp här

Isbn: 9789140624673

Utgivningsår: 19970401

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Bengt Brodow

Kategorier: Religiösa romaner Skönlitteratur
"Herre, vad har du velat med våra liv?" Så frågar en grupp bibliska gestalter när de i dödsriket väntar på den yttersta domen. Här berättar några av dem sina erfarenheter av gudomliga ingripanden.
Köp här

Isbn: 9789176115459

Utgivningsår: 20160223

Utgivare: Brodow Produktion

Mediatyp: BC

av: Bengt Brodow

Kategorier: Djur och natur Livsstil, hobby och fritid Träd, vilda blommor och växter
Den här boken behandlar i text och bild drygt åttio svenska växter, kända och mindre kända. Varje växt presenterar sig själv på ett charmfullt sätt. För varje växt finns även en faktaruta som beskriver bland annat var växten finns, växtsätt och folkliga föreställningar om växten.
Köp här

Isbn: 9789176115664

Utgivningsår: 20160306

Utgivare: Brodow Produktion

Mediatyp: BC

av: Bengt Brodow

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Modern och samtida poesi Poesi
Tankarna i den här boken presenteras som “korta texter”. Någon annan genrebeteckning kan jag inte komma på. Texterna är varken dikter, aforismer eller berättelser, bara tankar och uppslag som kommit för mig när jag sysslat med annat. En författare i gången tid hade kanske kallat texterna för “tankespån”.
Köp här

Isbn: 9789176113561

Utgivningsår: 20151209

Utgivare: Brodow Produktion

Mediatyp: BC

av: Bengt Brodow

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Diktsamlingar (poesi) Modern och samtida poesi Poesi
Detta är den tredje boken i en serie med korta texter. Naturen spelar en stor roll i texterna, liksom tankar om vår plats i universum och människans utveckling på jorden. Texterna är varken dikter, aforismer eller berättelser, bara tankar och uppslag som kommit för mig när jag sysslat med annat. En författare i gången…
Köp här

Isbn: 9789176117873

Utgivningsår: 20160811

Utgivare: Brodow Produktion

Mediatyp: BC

av: Bengt Brodow

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Självbiografi: allmänt
Fragment av ett levnadslopp: Ett liv som alla andras – men kanske ändå inte…
Köp här

Isbn: 9789177734826

Utgivningsår: 20180331

Utgivare: Brodow Produktion

Mediatyp: BC

av: Bengt Brodow

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: prosa och prosaförfattare
Ett fält av Kerstin Ekmans intresse har inte blivit tillräckligt uppmärksammat: hennes fackmannamässiga kunskaper om naturen och hennes förmåga att ge kunskapen litterär gestalt. Den här lilla skriften vill lyfta fram naturen som motiv för hennes diktning.
Köp här

Isbn: 9789177731269

Utgivningsår: 20170406

Utgivare: Brodow Produktion

Mediatyp: BC

av: Bengt Brodow, Ingrid Nettervik

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
I boken Möt litteraturen presenteras litteraturhistorien i en kronologisk översikt från äldsta tider fram till idag. Ungefär hälften av boken ägnas åt 1900-talet fram till våra nutida författare. Epoker, litterära strömningar och betydelsefulla författarskap presenteras med tonvikt på deras verk. Litteraturen sätts…
Köp här

Isbn: 9789140661937

Utgivningsår: 20080624

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Bengt Brodow

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik
Hur skiljer sig olika litterära genrer åt? Hur betydelsefulla är genremarkörerna? Varför har romaner om brott blivit så populära? Kan man beskriva kriterier för en välskriven och angelägen bok på ett precist och objektivt sätt? Detta är frågor som behandlas genom att analysera nio moderna nordiska polisromaner.
Köp här

Isbn: 9789177732891

Utgivningsår: 20170913

Utgivare: Brodow Produktion

Mediatyp: BC

av: Bengt Brodow, Ingrid Nettervik

Boken Möt litteraturen Antologi innehåller en kronologisk antologi med en bra balans mellan äldre och modern litteratur. I slutet av boken finns uppgifter kring teman med lästips och förslag på epokstudier. Den nya upplagan har fått ett behändigare format som underlättar textläsningen och innehållet har reviderats och…
Köp här

Isbn: 9789140662071

Utgivningsår: 20080526

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Bengt Brodow, Kristina Rininsland

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Vad läser man för skönlitteratur i grundskolans senare år och i gymnasieskolan? Vem bestämmer valet och hur utvärderar man resultatet? Hur lägger lärarna upp litteratursamtal och annan behandling av det lästa? Vad vill lärarna uppnå och vad uppnår man verkligen? Hur viktig är lärarrollen? Vilken betydelse har…
Köp här

Isbn: 9789144061580

Utgivningsår: 20050228

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EA

av: Bengt Brodow

Kategorier: Modern och samtida skönlitteratur Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
En gammal mans tankar och synsätt på livet och existentiella frågor tas upp i denna bok och presenteras i kortare texter.
Köp här

Isbn: 9789178190782

Utgivningsår: 20190317

Utgivare: Brodow Produktion

Mediatyp: BC

av: Bengt Brodow, Kristina Rininsland

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Vad läser man för skönlitteratur i grundskolans senare år och i gymnasieskolan? Vem bestämmer valet och hur utvärderar man resultatet? Hur lägger lärarna upp litteratursamtal och annan behandling av det lästa? Vad vill lärarna uppnå och vad uppnår man verkligen? Hur viktig är lärarrollen? Vilken betydelse har…
Köp här

Isbn: 9789144038124

Utgivningsår: 20050228

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Bengt Brodow

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Personliga berättelser
En gammal mans tankar och synsätt på livet och existentiella frågor tas upp i denna bok och presenteras i kortare texter.
Köp här

Isbn: 9789178191482

Utgivningsår: 20190428

Utgivare: Brodow Produktion

Mediatyp: BC

av: Bengt Brodow

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Modern och samtida poesi Poesi
Tankarna i den här boken presenteras som “korta texter”. Någon annan genrebeteckning kan jag inte komma på. Texterna är varken dikter, aforismer eller berättelser, bara tankar och uppslag som kommit för mig när jag sysslat med annat. En författare i gången tid hade kanske kallat texterna för “tankespån”.
Köp här

Isbn: 9789176097625

Utgivningsår: 20151118

Utgivare: Brodow Produktion

Mediatyp: BC