Bläddra
Sökresultat för Bengt Jacobsson... Rensa filter?

av: Luis Ajagán-Lester, Finn Calander, Marie Carlson, Sven Hartman, Bengt Jacobsson, Rickard Jonsson, Annika Rabo, Ylva Wibaeus, Magnus Åberg

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Isbn: 9789189140592

Utgivningsår: 20081219

Utgivare: Borea Bokförlag

Mediatyp: BC

av: Martin Bergqvist, Oskar Engdahl, Janne Flyghed, Bengt Jacobsson, Katarina Jacobsson, Johan Kardell, Lars Korsell, Bengt Larsson, Vanja Lundgren Sørli, Lena Roxell, Jerzy Sarnecki, Isabel Schoultz, Hanns von Hofer, David Wästerfors, Malin Åkerström

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Begreppet kontroll kan lätt ge intryck av att det handlar om något avlägset, som drabbar andra som gjort ”något speciellt”. Vi tänker inte alltid på att kontroll är närvarande i allas dagliga liv. I denna antologi speglas kontroll utifrån olika perspektiv. Dess variationer och komplexitet visas både empiriskt och…
Köp här

Isbn: 9789144074252

Utgivningsår: 20120302

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Bengt Jacobsson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Poesi
“Den som förväntar sig något av dagen har redan sett fram mot skymningen” Begrundan av Bengt Jacobsson är en lyrisk tankebok. Den handlar om mänsklig erfarenhet och livsvisdom. Boken innehåller 150 stunder. En stund är ett ögonblicks ingivelse, en stämning här och nu, skriven av författaren i ett ögonblicks…
Köp här

Isbn: 9789197686709

Utgivningsår: 20120330

Utgivare: Litteraturhuset

Mediatyp: BB

av: Bengt Jacobsson, Göran Sundström

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
EU-medlemskapet har radikalt förändrat villkoren för Sveriges politiska styrning. Boken diskuterar EU:s påverkan på staten och politikernas handlingsfrihet.Läs merAnsvariga ministrar och myndigheter har länge tonat ner EU-medlemskapets betydelse och menat att hävdvunna sätt att styra och reglera kan bestå. Det stämmer…
Köp här

Isbn: 9789147086740

Utgivningsår: 20061017

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Bengt Jacobsson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Den svenska kulturpolitiken fick sin form under det tidiga 1970-talet. Målet att motverka kommersialismens negativa verkningar kom i hög grad att symbolisera politikens inriktning. I den här boken analyseras kulturpolitikens förändring sedan dess: vad har förändrats och vad är stabilt? I boken visas att kulturpolitiken…
Köp här

Isbn: 9789144099941

Utgivningsår: 20140325

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Nils Brunsson, Johan Alvehus, Mats Alvesson, Björn Axelsson, Erik Bjurström, Bino Catasús, Karin Holmblad Brunsson, Håkan Håkansson, Anders Ivarsson Westerberg, Bengt Jacobsson, Bengt Johannisson, Sten Jönsson, Dan Kärreman, Johnny Lind, Maria Mårtensson, Olov Olson, Lars Strannegård, Elisabeth Sundin, Stefan Tengblad, Andreas Werr

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Företagsekonomins frågor kan användas som introduktion till företagsekonomistudierna, men den vänder sig också till alla andra som vill få en lättläst inblick i vad modern företagsekonomi handlar om. Denna titel har tidigare givits ut av SNS förlag men ingår numera i Studentlitteraturs sortiment.
Köp här

Isbn: 9789186203559

Utgivningsår: 20100526

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Bengt Jacobsson

Människan bär på en längtan att bli den hon redan är. Men för att bli sig själv helt och fullt måste hon först acceptera den hon är, sin sanna natur. Hon bär ett ansvar för sitt liv som sträcker sig långt bortom henne själv; det omfattar allt och alla. Bengt Jacobssons nya bok genomsyras av dessa slags tankegångar.…
Köp här

Isbn: 9789127085435

Utgivningsår: 20010921

Utgivare: Natur och Kultur

Mediatyp: BB

av: Anders Ivarsson Westerberg, Torbjörn Nilsson, Daniel Castillo, Åsa Casula Vifell, Bengt Jacobsson, Göran Sundström

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Den här boken handlar om den svenska staten och visar hur fascinerande och fängslande statsapparater är. Den skildrar dess minsta beståndsdelar såväl som de högsta statsorganen och belyser både statens framväxt och dess nuvarande roll. Bokens författare är forskare inom olika ämnen och fångades av idén att skriva en…
Köp här

Isbn: 9789144115092

Utgivningsår: 20160707

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789187843204

Utgivningsår: 20150422

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

av: Bengt Jacobsson

Att bara vara – som en Nalle Puh, en Pippi Långstrump, en Lille Prinsen, vilka alla tre lever utan förutfattade meningar om hur livet ska, måste eller bör levas – är redan i sig själv något meningsfullt. Bengt Jacobsson är en medryckande författare som talar med oss om allt från svensk mentalitet, manligt…
Köp här

Isbn: 9789127094345

Utgivningsår: 20030210

Utgivare: Natur och Kultur

Mediatyp: BC

av: Bengt Jacobsson, Jenny Svensson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
Vad gör rektorer, och varför? Rektorer framställs ofta som nyckel­aktörer i arbetet för bättre resultat och ökad likvärdighet i den svenska skolan. Men vilka möjligheter har de egentligen att leda och styra sina skolor? Rektorer ska implementera lagar och läroplaner, vårda professionella ideal och förmedla demokratiska…
Köp här

Isbn: 9789144120607

Utgivningsår: 20170522

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Bengt Jacobsson, Leonora Mujkic

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagshistoria Offentlig förvaltning Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Styrningen av transportpolitiken avspeglar generella trender i samhällsstyrningen. Precis som i andra delar av samhället, har idéer om konkurrens, marknader, management, renodling och samverkan väglett utvecklingen inom detta politikområde. Tre faser kan urskiljas i styrningens historia. Först den organisering som…
Köp här

Isbn: 9789187843631

Utgivningsår: 20161025

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

av: Bengt Jacobsson

Den moderna människan lever mer och mer på villkor utanför den enskilda individens kontroll inte minst teknikutvecklingen ligger bakom detta och vi dras med i en allt snabbare virveldans. Stress och otrygghet blir alltför ofta följden. Bejaka barnet inom dig, råder Bengt Jacobsson, bejaka det ursprungliga och…
Köp här

Isbn: 9789127094369

Utgivningsår: 20030210

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av: Lars Bergquist, Carl Bildt, Anders Björnsson, Kirsten Brogaard, Ingvar Carlsson, Bengt Göransson, Ann-Cathrine Haglund, Håkan Hagwall, Bengt Jacobsson, Arne Jarrick, Bengt Emil Johnson, Ingmar Karlsson, Håkan Lindgren, Ebba Lindsö, Sture Linnér, Peter Luthersson, Lars Lönnroth, Thorsten Nybom, Susanna Popova, Marie-Louise Samuelsson, Bengt Wadensjö, Anders Wejryd, Gunnar Wetterberg, Susanne Wigorts Yngvesson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Under sin tid på Svenska Dagbladet tyckte Mats Svegfors om att ordna seminarieövningar i olika ämnen. De kunde vara utdragna över flera dagar och de kunde vara blixtsnabba korridorsamtal. Han är en sällsynthet i vårt offentliga liv – en självständig intellektuell som inte är rädd för att byta ståndpunkt och äger…
Köp här

Isbn: 9789172240759

Utgivningsår: 20080825

Utgivare: Hjalmarson & Högberg Bokförlag

Mediatyp: BB

av: Bengt Jacobsson

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner
Vad vet vi om livet – intet! Det är fullt av möjligheter, av mörker och ljus, djup och yta, ordning och kaos, ont och gott, förnuft och känsla, rationalitet och humanitet. Det är onekligen en konst att leva; att kunna uppnå den självklara balansen mellan tillvarons motsatta sidor. När människan är i balans vågar…
Köp här

Isbn: 9789127108776

Utgivningsår: 20060320

Utgivare: Natur och Kultur

Mediatyp: BB

av: Bengt Jacobsson

Den moderna människan lever mer och mer på villkor utanför den enskilda indivi-dens kontroll och vi dras alla med i en virveldans som går allt snabbare. Alienation, splittring och otrygghet blir alltför ofta följden. Bejaka barnet inom dig, råder Bengt Jacobsson, bejaka det ursprungliga och skapande, så finner du vägen…
Köp här

Isbn: 9789137113005

Utgivningsår: 19991006

Utgivare: Bokförlaget Forum

Mediatyp: BB

av: Bengt Jacobsson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Poesi
“Jag steg av bussen, den sista hållplatsen innan öknen tog vid, ännu inte beredd att förlora mig själv” Stunder av Bengt Jacobsson är en lyrisk tankebok. Den handlar om mänsklig erfarenhet och livsvisdom. Boken innehåller 150 stunder. En stund är ett ögonblicks ingivelse, en stämning här och nu, skriven av…
Köp här

Isbn: 9789197470926

Utgivningsår: 20040901

Utgivare: Litteraturhuset

Mediatyp: BB

av: Gunnar Alsmark, Håkan Arvidsson, Grete Brochman, Marie Carlsson, Bengt Jacobsson, Kirsten Hvenegård-Lassen, Fredrik Hertzberg, Bolette Moldenhawer, Ann-Carita Evaldsson, Jette Kofoed, Jonas Otterbeck, Tina Kallehave, Pieter Bevelander, Christer Lundh, Per H Jensen, Trine Øland,

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Invandring börjar alltid med utvandring. Migranter lämnar inte utan vidare sina hemländer och blir ett med invandringsländerna. I stället äger deras liv rum i spänningsfältet mellan ut- och invandringsländerna, och därigenom utmanar de frågan om tillhörighet. Forskarna i denna bok — etnologer, sociologer,…
Köp här

Isbn: 9789170610417

Utgivningsår: 20071220

Utgivare: Makadam förlag

Mediatyp: BB

av: Bengt Jacobsson

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
I denna lilla pocketbok samlas det bästa från Bengt Jacobssons författarskap. Den är på samma gång en faktabok och en lyrisk tankebok – två böcker i en. Ämnet är människans existentiella villkor och hennes vilja och kamp om att bli den hon själv innerst inne är. Att leva på sina egna villkor i stället för…
Köp här

Isbn: 9789197470940

Utgivningsår: 20050501

Utgivare: Litteraturhuset

Mediatyp: BC

av: Christine Blomquist, Bengt Jacobsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Stora infrastrukturprojekt är ofta förknippade med drömmar om framtiden: om snabbare kommunikationer, renare miljö, ökad sysselsättning, ökat välstånd och om att bli en del av Europa. I början av 1990-talet fattades två beslut som grundades på sådana framtidsdrömmar, dels att bygga en bro över Öresund, dels att bygga…
Köp här

Isbn: 9789144022703

Utgivningsår: 20020506

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Bengt Jacobsson

Författaren Bengt Jacobsson och konstnären Andrzej Ploski i samarbete om en ny bok! I Som en vindpust far du genom världen får vi ånyo stifta bekantskap med Bengt Jacobssons fantastiska tankedikter. Han tar oss med på en resa genom ett ständigt skiftande inre landskap; en människans sökan efter balans, kärlek och ro.…
Köp här

Isbn: 9789197470964

Utgivningsår: 20050101

Utgivare: Litteraturhuset

Mediatyp: BB

av: Kjell Goldmann, Jan Hallenberg, Bengt Jacobsson, Ulrika Mörth, Alexa Robertson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Politikens internationalisering är en av vår tids stora förändringsprocesser. Det blir allt svårare att skilja mellan inrikespolitik och utrikespolitik, särskilt i Europa. I denna bok diskuteras först själva begreppet internationalisering, de krafter som driver internationaliseringen framåt och de frågor om politiken…
Köp här

Isbn: 9789144049571

Utgivningsår: 19990329

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EA

av: Bengt Jacobsson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt
Ingen känner dagen förrän solen har gått ner. Vi kan behålla gårdagens erfarenheter och vi kan lägga planer för morgondagen, men det enda som vi verkligen kan ta ställning till är nuet. Allting finns i detta enda eviga nu – hela mänsklighetens historia och framtid. Bengt Jacobsson tar oss med på en rundresa i…
Köp här

Isbn: 9789197470919

Utgivningsår: 20031101

Utgivare: Litteraturhuset

Mediatyp: BB

av: Christine Blomquist, Bengt Jacobsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Stora infrastrukturprojekt är ofta förknippade med drömmar om framtiden: om snabbare kommunikationer, renare miljö, ökad sysselsättning, ökat välstånd och om att bli en del av Europa. I början av 1990-talet fattades två beslut som grundades på sådana framtidsdrömmar, dels att bygga en bro över Öresund, dels att bygga…
Köp här

Isbn: 9789144064666

Utgivningsår: 20020506

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EA

av: Leif Brodén, Bengt Jacobsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation
“Din framgång – ingen annan illa. Mellan vinstmaximering och evigt liv” är en banbrytande bok om ledarskap, livsfilosofi och långsiktigt företagsbyggande. Boken är skriven av etnologen och humanisten Bengt Jacobsson och koncernchefen för Södra Leif Brodén och är ett resultat av en längre tids…
Köp här

Isbn: 9789197470995

Utgivningsår: 20100324

Utgivare: Litteraturhuset

Mediatyp: BB