Bläddra
Sökresultat för Bengt Lundell... Rensa filter?

av: Håkan Strömberg, Bengt Lundell

Kategorier: Juridik
Sveriges författning Sveriges författning ger en systematisk och koncentrerad framställning av det svenska statsskickets huvudgrunder enligt nu gällande rätt. Strävan är att ge läsaren en överblick över författningsmaterialet och insikt i reglernas inbördes sammanhang. Denna nya upplaga föranleds av ändringarna i…
Köp här

Isbn: 9789144126791

Utgivningsår: 20190605

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Håkan Strömberg, Bengt Lundell

Köp här

Isbn: 9789144019857

Utgivningsår: 20070405

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Bengt Lundell, Håkan Strömberg

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Denna bok behandlar dels de grundläggande bestämmelserna om allmänna handlingars offentlighet i tryckfrihetsförordningens andra kapitel, dels huvuddragen av innehållet i offentlighets- och sekretess­lagen. Lagen ­reglerar inte bara undantagen från offentlighetsprincipen utan också ­offentliga ­funktionärers…
Köp här

Isbn: 9789144079868

Utgivningsår: 20150807

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Bengt Lundell, Håkan Strömberg

Kategorier: Juridik
Denna bok behandlar dels de grundläggande bestämmelserna om allmänna handlingars offentlighet i tryckfrihetsförordningens andra kapitel, dels huvuddragen av innehållet i offentlighets- och sekretesslagen. Lagen reglerar inte bara undantagen från offentlighetsprincipen utan också offentliga funktionärers tystnadsplikt.…
Köp här

Isbn: 9789144126784

Utgivningsår: 20190225

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Håkan Strömberg, Bengt Lundell

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Allmän förvaltningsrätt är avsedd som hjälpmedel vid studiet av förvaltningsrätt inom juristutbildningen. Den kan också tjäna som hjälpmedel vid studier av offentlig förvaltning inom andra utbildningslinjer samt vara till nytta för verksamma jurister som vill friska upp sina kunskaper.Läs merBoken behandlar problem som…
Köp här

Isbn: 9789147095940

Utgivningsår: 20110905

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Håkan Strömberg, Bengt Lundell

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Speciell förvaltningsrätt är avsedd som hjälpmedel vid studiet av den speciella förvaltningsrätten inom juristutbildningen och andra universitets- och högskoleutbildningar. Den kan också vara till nytta för verksamma jurister som vill friska upp sina kunskaper.Läs merBoken ger en överblick över de rättsregler som…
Köp här

Isbn: 9789147114870

Utgivningsår: 20140729

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Håkan Strömberg, Bengt Lundell

Köp här

Isbn: 9789144019505

Utgivningsår: 20070322

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Bengt Lundell, Håkan Strömberg

Kategorier: Juridik
Den nya upplagan föranleds främst av 2010 års relativt omfattande förändringar av regeringsformen, riksdagsordningen och anslutande lagstiftning. I en särskild bilaga finns en mera specifik behandling av ändringarna, liksom en tabell som gör en jämförelse mellan lydelserna före och efter ändringarna 2010. Den kan vara…
Köp här

Isbn: 9789144075303

Utgivningsår: 20110315

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Håkan Strömberg, Bengt Lundell

Kategorier: Juridik
Grundlagsskyddad yttrandefrihet avser att ge en systematisk framställning av huvuddragen i grundlagsskyddet för yttrandefriheten. Yttrandefrihetsfrågorna har blivit allt aktuellare, särskilt med användningen av internet. Det har också gjort avgränsningsproblemen inom yttrandefrihetsområdet viktigare och ibland mer…
Köp här

Isbn: 9789144084503

Utgivningsår: 20130425

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC