Bläddra
Sökresultat för Bengt Persson... Rensa filter?

av: Niels Egelund, Peder Haug, Bengt Persson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
I denna starkt efterfrågade bok skriver tre ledande forskare i Danmark, Norge och Sverige om hur skolans syn på avvikelser har skiftat över tid i de tre länderna.Läs merSamtidigt som begreppet inkludering eller ”en skola för alla” introducerades, uppstod förväntningen om en mer individuell inriktning i undervisningen.…
Köp här

Isbn: 9789147052899

Utgivningsår: 20060621

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Kenneth Lorentzon, Bengt Persson, Rolf Ginstmark, Barbara Johnson, Stefan Nilsson, Eric Wahlsteen, Ingrid Kristensson, Irene Bengtsson

Kategorier: Livsstil, hobby och fritid Trädgård Trädgårdsskötsel: växter och odling
I trädgården ryms växter av alla de slag: blommor och buskar, träd och klätterväxter, häckar och vattenväxter. Kunnandet om växter är grunden för all framgångsrik trädgårdsodling och för att skapa en lyckad trädgård. För att lära sig mer finns böcker om träd och böcker om buskar, det finns böcker om sommarblommor och…
Köp här

Isbn: 9789163326721

Utgivningsår: 20080930

Utgivare: Blommor och Buskar förlag

Mediatyp: BB

av: Gunilla Fihn, Douglas Flobrant, Eva Gustavsson Marsh, Margaretha Häggström, Mikael Jensen, Monica Johansson, Ingamay Larsson, Ylva Lundin, Fredrika Lundqvist, Annika Malm, Anna Norrström, Bengt Persson, Jeremias Rosenqvist, Magnus Tideman

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Inkludering är en pedagogisk målsättning, utbildningspolitisk riktlinje och etisk förpliktelse som framförts i drygt två årtionden. I bokens första del beskriver författarna olika perspektiv på mångfald och differentiering: pedagogiska, didaktiska utbildningspolitiska, sociologiska och kommunikationsteoretiska synsätt…
Köp här

Isbn: 9789144071985

Utgivningsår: 20130802

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Bengt Persson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
– Vad skiljer vanlig pedagogik från specialpedagogik?– Hur har den specialpedagogiska yrkesrollen förändrats under senare år?– Vad har specialpedagogiken för funktion i en inkluderande skola?– Tydliga kunskapskrav, fler nationella prov och tidigare betyg – vad får det för konsekvenser för…
Köp här

Isbn: 9789147114139

Utgivningsår: 20130816

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Stefan Njord, Håkan Sollervall, Mari-Ann Spjuth, Per Andersson, Nils-Eric Olsson, Åke Stridh, Staffan Rodhe, Bengt Persson, David Boulliant

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här

Isbn: 9789144007205

Utgivningsår: 19980422

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789147084562

Utgivningsår: 20080121

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Bengt Persson, Elisabeth Persson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Den svenska grundskolan genomgår under 2000-talets andra decennium de största förändringarna sedan 1960-talet. Nya läroplaner och en ny skollag där kunskapsmätning och konkurrens fått allt större betydelse innebär en ny förståelse av skolans uppgift. Samtidigt blir svenska elevers skolresultat allt sämre och…
Köp här

Isbn: 9789147100880

Utgivningsår: 20120904

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Bengt Persson, Elisabeth Persson

Kategorier: Moraliskt och socialt syfte med utbildning Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
På senare år har det pågått en intensiv debatt om tillståndet i svensk skola. Denna diskussion tar ofta utgångspunkt i sjunkande elevresultat men handlar också om brist på trivsel och avsaknad av studiero. En lika viktig fråga, som lätt hamnar i skymundan, är den om inkludering. Hur kan lärare och rektorer realisera…
Köp här

Isbn: 9789144109664

Utgivningsår: 20160708

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789197478076

Utgivningsår: 20041001

Utgivare: Earbooks

Mediatyp: AC

av: Per Andersson, David Boulliant, Stefan Njord, Nils-Eric Olsson, Bengt Persson, Staffan Rodhe, Håkan Sollervall, Mari-Ann Spjuth, Åke Stridh

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här

Isbn: 9789144002781

Utgivningsår: 19970101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789197362658

Utgivningsår: 20060101

Utgivare: Stiftelsen Arkus

Mediatyp: BC

av: Bengt Persson m fl

Kategorier: Livsstil, hobby och fritid Trädgård Trädgårdsskötsel: växter och odling
Lämpliga arter, sorter, blandningar och förutsättningar för gräsets liv. Och hur man anlägger och sköter gräsmattor, ängar och blomsteråkrar. Illustrerad.
Köp här

Isbn: 9789127345812

Utgivningsår: 19911025

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

av: Bengt Persson

Här presenteras viktig forskningsbaserad kunskap om metoder, modeller och principer som inom forskningsfältet inte tidigare publicerats på svenska. Att hjälpa personer med funktionshinder att utveckla en egen fritidslivsstil, med möjligheter att delta i samhällets allmänna fritidsutbud, är nya och spännande utmaningar…
Köp här

Isbn: 9789186420604

Utgivningsår: 20000101

Utgivare: Booklund förlag

Mediatyp: BC

av: Håkan Sollervall, Mari-Ann Spjuth, Per Andersson, Nils-Eric Olsson, Åke Stridh, Staffan Rodhe, Bengt Persson, Sven Nilsson, Thomas Ahlqvist

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här

Isbn: 9789144012315

Utgivningsår: 19991005

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Per Andersson, Nils-Eric Olsson, Bengt Persson, Staffan Rodhe, Håkan Sollervall, Mari-Ann Spjuth, Åke Stridh, Stefan Njord, David Sjöstrand

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här

Isbn: 9789144015842

Utgivningsår: 20010826

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC