Bläddra
Sökresultat för Bernard Johann Mulder... Rensa filter?

av: Axel Adlercreutz, Bernard Johann Mulder

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Boken behandlar den svenska arbetsrätten och ger en koncentrerad översikt över arbetsrättens olika delar. Första upplagan av denna bok publicerades 1968. Arbetsrätten har sedan dess varit under intensiv utveckling. Sjätte upplagan 1979 var till en stor del en nyskriven bok föranlett av 1970-talets lagstiftning.…
Köp här

Isbn: 9789139205883

Utgivningsår: 20131220

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Carina Funck, Bernard Johann Mulder, Birgitta Nyström, Annamaria Westregård

Kategorier: Juridik
Köp här

Isbn: 9789144032009

Utgivningsår: 20050930

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Reinhold Fahlbeck, Bernard Johann Mulder

This book presents an overview of labour and employment law in Sweden. In addition to factual information, it provides glimpses of the historical background and development of Swedish regulation and also some analysis. The influence of EU regulation is examined. The legal features of the “Swedish model” for…
Köp här

Isbn: 9789154401086

Utgivningsår: 20091112

Utgivare: Juristförlaget i Lund

Mediatyp: BB

av: Bernard Johann Mulder

Sedan Sverige för ungefär tio år sedan blev medlem av Europeiska unionen, ändrades svensk arbetsrätt så att arbetstagare i vissa fall har en rätt att välja att följa med en verksamhet som övergår till en ny arbetsgivare. Något nytt anställningsavtal skall inte anses ha träffats. De arbetstagare som berörs av…
Köp här

Isbn: 9789154426812

Utgivningsår: 20040113

Utgivare: Juristförlaget i Lund

Mediatyp: BB

av: Axel Adlercreutz, Bernard Johann Mulder

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
AVTAL ger en samlad kortfattad framställning om den svenska allmänna avtalsrätten. I boken behandlas frågor om slutande av avtal, avtal genom fullmäktig, avtals ogiltighet, oskäliga avtalsvillkor och tolkning av avtal. Den är avsedd som grundläggande lärobok för juridikstudenter på såväl juristprogrammen som andra…
Köp här

Isbn: 9789139205166

Utgivningsår: 20090518

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC