Bläddra
Sökresultat för Bert Lehrberg... Rensa filter?
Köp här

Isbn: 9789198214635

Utgivningsår: 20160825

Utgivare: Iusté Aktiebolag

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789198214697

Utgivningsår: 20200801

Utgivare: Iusté Aktiebolag

Mediatyp: BB

av: Bert Lehrberg

Kategorier: Juridik Rättsmetoder, rättsteori och rättsfilosofi Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Det här är en lärobok – och handbok – i juridisk problemlösning. Huvudsyftet med boken är att åt studenter på juristutbildningen och andra kurser i juridik erbjuda en systematisk presentation av juridikens arbetsmetoder för juridisk problemlösning. Boken skiljer sig från andra läroböcker i juridisk metod genom att den…
Köp här

Isbn: 9789198214680

Utgivningsår: 20190815

Utgivare: Iusté Aktiebolag

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789197603805

Utgivningsår: 20070214

Utgivare: I.B.A. Institutet för Bank- och Affärsjuridik

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789198430912

Utgivningsår: 20200805

Utgivare: Iusté Aktiebolag

Mediatyp: BB

av: Bert Lehrberg

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Aktieägaravtal och bolagsordning av Bert Lehrberg ISBN 978-91-982146-0-4 200 sidor. Inbunden. Det här är en bok om hur rättsförhållandena mellan aktieägarna i ett aktiebolag regleras genom olika styrmedel; i första hand aktiebolagslagen, bolagsordningen och aktieägaravtal. Några centrala ämnen som boken behandlar är…
Köp här

Isbn: 9789198214604

Utgivningsår: 20150119

Utgivare: Iusté Aktiebolag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789197496285

Utgivningsår: 20090101

Utgivare: Iusté Aktiebolag

Mediatyp: BC

av: Bert Lehrberg

Detta är en handbok i köprätt enligt 1990 års köplag. Den behandlar samtliga bestämmelser i köplagen. Dispositionen följer i huvudsak lagen, men avviker i vissa hänseenden för att ämnen som har ett nära sakligt samband (såsom fel och påföljder av fel respektive dröjsmål, riskens övergång och påföljder av dröjsmål)…
Köp här

Isbn: 9789197496292

Utgivningsår: 20080901

Utgivare: Iusté AB

Mediatyp: BC

av: Bert Lehrberg

Kategorier: Juridik
Köp här

Isbn: 9789198214628

Utgivningsår: 20160120

Utgivare: Iusté Aktiebolag

Mediatyp: BB

av: Bert Lehrberg

Köp här

Isbn: 9789197496223

Utgivningsår: 20051118

Utgivare: Iusté Aktiebolag

Mediatyp: BC

av: Bert Lehrberg

Köp här

Isbn: 9789176781326

Utgivningsår: 19890515

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789197496230

Utgivningsår: 20060109

Utgivare: I.B.A. Institutet för Bank- och Affärsjuridik

Mediatyp: BC

av: Bert Lehrberg

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
Detta är en kombinerad handbok och lärobok om avtalstolkning. I stort sett saknas lagregler i ämnet. I boken systematiseras de regler och principer som används i domstolarna på ett pedagogiskt och klargörande sätt. Syftet är att underlätta såväl inlärningen som den praktiska användningen. Särskild vikt läggs vid de…
Köp här

Isbn: 9789198214673

Utgivningsår: 20190312

Utgivare: Iusté Aktiebolag

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789197496247

Utgivningsår: 20060905

Utgivare: Iusté Aktiebolag

Mediatyp: BC

av: Bert Lehrberg

Möt hästskjutsen på spökvägen i Kullshage. Sörj Carinas tragiska öde, när hon tog den förbjudna genvägen över kyrkogården. Följ med på ett rafflande nattligt äventyr i ett gammalt stenbrott. Förundras över vad som finns gömt i gravröset vid Bäsinge Byse. Följ ett ungt pars vedermödor i ett spökhus. Rys åt ett möte med…
Köp här

Isbn: 9789197603836

Utgivningsår: 20090612

Utgivare: Flenvike Förlag

Mediatyp: BB

av: Bert Lehrberg

Kategorier: Juridik
Köp här

Isbn: 9789197603843

Utgivningsår: 20100818

Utgivare: I.B.A. Institutet för Bank- och Affärsjuridik

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789198430905

Utgivningsår: 20200805

Utgivare: Iusté Aktiebolag

Mediatyp: BB

av: Bert Lehrberg

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Den här rättsfallssamlingen utges primärt för kurser i aktiebolagsrätt. Urvalet av rättsfall är dock jämförelsevis fylligt och rättsfallssamlingen bör även vara en tillgång i bokhyllan för de flesta som arbetar med aktiebolagsrätt och som då och då behöver leta bland rättsfallen. Rättsfallen är indelade i följande…
Köp här

Isbn: 9789197603829

Utgivningsår: 20080805

Utgivare: Iusté Aktiebolag

Mediatyp: BC

av: Bert Lehrberg

Kategorier: Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Hur skulle din värld se ut om dina spontana önskningar gick i uppfyllelse? Skulle du leva ett annorlunda och bättre liv? Skulle världen vara en bättre plats? Skulle somliga få vad de förtjänar? Det här är berättelsen om Anders Jönsson, en på de flesta sätt ordinär person som får se sina önskningar gå i uppfyllelse.…
Köp här

Isbn: 9789197603881

Utgivningsår: 20141123

Utgivare: Iusté Aktiebolag

Mediatyp: BB