Bläddra
Sökresultat för Bilda Förlag... Rensa filter?
Köp här

Isbn: 9789157440587

Utgivningsår: 19940501

Utgivare: Bilda förlag

Mediatyp: BC

av: Inger Blom, Malena Sjöberg

Språkstörningar syns inte och märks inte alltid vid första mötet. Detta bidrar kanske till att det är ett ganska okänt funktionshinder. Personer med språkstörningar är inte en grupp som gör sig hörd i samhället. Här berättar föräldrar till barn med stora språkstörningar om sina erfarenheter. De berättar om samhällets…
Köp här

Isbn: 9789157453488

Utgivningsår: 20000401

Utgivare: Bilda förlag

Mediatyp: BC

av: Jonas Ekblad, Börje Wallin

Kategorier: Navigation och sjömanskap Skeppsbyggnadsteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Transportteknik
Det här är boken för dig som är eller kanske blir gast ombord på en fritidsbåt. Att vara gast är en alldeles egen specialitet. Gasten ingår i besättningen och tar del i det som behöver göras ombord. Den här boken föklarar vad gasten bör tänka på, både för egen del och för båtens del, för att öka säkerheten och trivseln…
Köp här

Isbn: 9789157450456

Utgivningsår: 20030401

Utgivare: Bilda Förlag & Idé

Mediatyp: BB

av: Sonja Arkert, Berit Söderman

Flera systematiska övningar är en fortsättning på Systematiska övningar med mer avancerad grammatik och ordval samt oregelbundenheter.
Köp här

Isbn: 9789170269943

Utgivningsår: 19790801

Utgivare: Bilda förlag

Mediatyp: BC

av: Ann-Gerd Steinby

Åland – en spännande självstyrande svensk-språkig ö-värld, visst är den värd att besöka. Läs boken, skriven och illustrerad av ålänningar, och res med kunskap i bagaget. Boken ger ett brett perspektiv på Åland och ålänningarna med texter om Ålands natur, historia, sjö-farten, självstyrelsen, kulturen,…
Köp här

Isbn: 9789157440662

Utgivningsår: 19940901

Utgivare: Bilda förlag

Mediatyp: BB

av: Sonja Arkert, Berit Söderman

Systematiska övningar är grundläggande övningar på ordföljd, verbböjning, substantivböjning, adjektivböjning, användning av bestämd form samt possessiva pronomen. De är problemlösande och bygger på regel/icke regel i språket. Övningarna är mycket lämpliga som komplement till alla grundböcker i svenska språket.
Köp här

Isbn: 9789170269936

Utgivningsår: 19780901

Utgivare: Bilda förlag

Mediatyp: BC

av: Charlie Norrman

Keramik är ju inte bara lera. Det är också form, bränntekniker, glasyrer, färg och känsla.Tanken med den här boken är att du som vill prova vad lera och keramik kan betyda för dig, ska få grundläggande tankar och kunskaper om leran och dess egenskaper: Lera som kropp, form och funktion, lagring,knådning och tumning,…
Köp här

Isbn: 9789157479464

Utgivningsår: 20080507

Utgivare: Bilda Förlag

Mediatyp: BE

av: Anne-Marie Landtblom

Leva med epilepsi – syftar till att öka medvetenheten och kunskapen om epilepsi både hos den enskilde individen och personer i hennes/hans närhet. Pedagogiken i studiecirkelmaterialet uppmuntrar till positivt tänkande och handlande, för en förbättrad vardag för personer med epilepsi och deras anhöriga.
Köp här

Isbn: 9789157480781

Utgivningsår: 20090201

Utgivare: Bilda Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789157418357

Utgivningsår: 19890901

Utgivare: Bilda förlag

Mediatyp: BE

av: Daniel Suhonen

Hur kan styrelsen i en ideell förening utveckla och fördjupa sitt samarbete till föreningens bästa? Boken ger många tips.
Köp här

Isbn: 9789157479280

Utgivningsår: 20080215

Utgivare: Bilda Förlag

Mediatyp: BC

av: Anders K Johansson

Bortom parkerna tornar tegelröda huskomplex upp. Bakom skogsbackar, välkuperade buskage av importerade barrväxter och små dammar där man med lite tur kan fånga en vattenödla.I långa rader efter husen växer röda, blå, gula, orange och lila blommor på sommaren. Som en stad, ett litet samhälle.Huskropparna breder ut sig…
Köp här

Isbn: 9789157455673

Utgivningsår: 19990901

Utgivare: Bilda förlag

Mediatyp: BC

av: Bertoldi Estela, Bertoldi Luis

CD med ljudmaterial till kursboken Hola – spanska för resan.
Köp här

Isbn: 9789157478429

Utgivningsår: 20051001

Utgivare: Bilda förlag

Mediatyp: 00

av: Mikael Berglund

Köp här

Isbn: 9789157418364

Utgivningsår: 19880801

Utgivare: Bilda förlag

Mediatyp: BE

av: Håkan Boström, Ralph Edenheim, Per Marner

Boken ger en gedigen översikt av historien i herrgårdarnas landskap, berättar om forna tiders gods som var nära nog självförsörjande klassamhällen, ger tips om var naturälskaren bäst upplever Södermanlands omväxlande natur: exempelvis i Tyrestas urskog och Stendörrens skärgårdsmiljöer eller på Sörmlandsledens…
Köp här

Isbn: 9789157458971

Utgivningsår: 20011101

Utgivare: Bilda förlag

Mediatyp: BB

av: Kerstin Engman

Sjung & minns 1900-talet innehåller stora och små händelser från varje år under seklet. Här finns porträtt av artister, skådespelare, författare och idrottsstjärnor. Vi kan följa filmens, radions och televisionens utveckling, hur vardagen förändrats och politiken skiftat. För att väcka minnena till liv finns noter…
Köp här

Isbn: 9789157478702

Utgivningsår: 20060301

Utgivare: Bilda Förlag

Mediatyp: BB

av: Luis Bertoldi, Estela Gil de Bertoldi

Den grundläggande spanska grammatiken presenteras och övas utifrån ordklasserna. Boken är lämplig som komplement till grundböcker i spanska. Den kan användas på olika nivåer; från nästan nybörjare till mera avancerade för repetition. Nyckel finns att köpa separat.
Köp här

Isbn: 9789157429896

Utgivningsår: 19920101

Utgivare: Bilda förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789157498540

Utgivningsår: 19880101

Utgivare: Bilda förlag

Mediatyp: BC

av: Rainer Noltenius

Denna bok innehåller i bilder och dokument ett till stor del okänt stycke av Bertolt Brechts liv och verk från den tid då han på flykt undan nazisterna måste gå i exil: hans vänskap och arbetsgemenskap med konstnären Hans Tombrock, hans ?farlige vän? i svensk exil. På 1920-telet var Hans Tombrock i Tyskland känd som…
Köp här

Isbn: 9789157478535

Utgivningsår: 20060101

Utgivare: Bilda Förlag

Mediatyp: BC

av: Svante Pedersson, Lasse Pedersson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Organisationsteori och beteende
“Föreningsboken”, ny upplaga 2009, med uppdaterad text, i ny form och i nytt format. Ingår i Bilda Förlags “Föreningsserien”.
Köp här

Isbn: 9789157480552

Utgivningsår: 20090420

Utgivare: Bilda Förlag

Mediatyp: BC

av: Paola Eklund Braconi, Manuela Ruppel Olsson

Italienska för nybörjare. En praktiskt inriktad språkkurs som ger dig kunskaper för att klara av enkla samtal på italienska och på så sätt få ut mer av resan till Italien, av möten med italienarna och den italienska kulturen. Dialoger och övningar tränar situationer som t.ex. att beställa mat och dryck, köpa…
Köp här

Isbn: 9789157477170

Utgivningsår: 20050801

Utgivare: Bilda förlag

Mediatyp: BC

av: Claes Nordenskiöld

OBS! Denna bok är på engelska. Berättelserna i Urban Legends har sitt ursprung i USA. Karaktäristiskt för urban legends, s.k. vandringshistorier, är att de ofta har en internationell spridning och att de dyker upp i många varianter. Ibland kan en tidningsartikel eller ett tv-program ligga till grund för berättelsen,…
Köp här

Isbn: 9789157474674

Utgivningsår: 20020301

Utgivare: Bilda Förlag

Mediatyp: BC

av: Leif-Eric Aronsson, Lars Holmblad, Birgitta Leufstadius

Köp här

Isbn: 9789157477408

Utgivningsår: 20051001

Utgivare: Bilda förlag

Mediatyp: BB

av: Bengt Jägergren

Boken skildrar naturen, kulturen, näringarna, sevärdheterna och historien i Sveriges sjörikaste landskap. Innehåller bland annat avsnitt om Dalslands kanal med akvedukten i Håverud, Åmål – landskapets enda stad, hembygdsgårdar, bildelstillverkare och pappersbruk. Dalslänningar som berättar om sitt landskap är…
Köp här

Isbn: 9789157478436

Utgivningsår: 20060801

Utgivare: Bilda Förlag

Mediatyp: BB

av: Johan Björkstén, Gao Jianbiao

Övningsbok till “Kinesiska – språket i Mittens rike”. Till övningsboken finns en ljudkassett/cd-audio med diktamen och hörövningar. Ljudkassett/cd-audio köps separat.
Köp här

Isbn: 9789157433572

Utgivningsår: 19951001

Utgivare: Bilda förlag

Mediatyp: BC

av: Manuela Ruppel Olsson

Kategorier: Språk och lingvistik Språkinlärning: material och kursböcker Språkinlärning: språkkurser för självstudier Språkundervisning och språkinlärning
TEXTBOK OCH ÖVNINGSBOKDialoger och uttalsövningar gratis på webben Allora 1 är ett läromedel i italienska för gymnasiet (Italienska 1) och vuxenundervisningen samt för dig som reser till Italien och vill kunna prata italienska i situationer som en tillfällig besökare ofta hamnar i. Det kan till exempel handla om att…
Köp här

Isbn: 9789198457902

Utgivningsår: 20190102

Utgivare: Bilda förlag, Livonia Print

Mediatyp: BC

av: Thomas Aronsson, Cleas Malmquist

Rehabiliteringens strategiska roll för såväl organisationens som samhällets ekonomi kräver att alla involverade har insikt och kunskap om rehabiliteringens ekonomi. Boken Rehabiliteringens ekonomi har mött stort gensvar hos verksamma inom rehabiliteringsområdet. Den beskriver på ett utmärkt sätt de ekonomiska…
Köp här

Isbn: 9789157474544

Utgivningsår: 20020501

Utgivare: Bilda Förlag & Idé

Mediatyp: BC

av: Lena Gemzöe

Kategorier: Feminism och feministisk teori Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Vad är egentligen feminism? Feminism är den första boken på svenska som tar ett tydligt helhetsgrepp på feminismen och som syftar till att besvara frågan “inifrån”, med utgångspunkt i feminismen som tanketradition och samhällssyn.
Köp här

Isbn: 9789157459350

Utgivningsår: 20020215

Utgivare: Bilda Förlag & Idé

Mediatyp: BC

av: Bo Tynderfeldt

Solskensön lockar många med god mat, idylliska korsvirkeshus och vackra kustvyer – från Heligdomsklippornas märkliga branter i öster till Dueoddes badstränder med timglassand i söder. Dramatiska höjdpunkter i öns historia är kampen mot svenskarna på 1600-talet och slutet av andra världskriget. Då, när freden…
Köp här

Isbn: 9789157477897

Utgivningsår: 20050901

Utgivare: Bilda förlag

Mediatyp: BC

av: Eva Lorentzon, Lisbeth Pipping

Boken vänder sig i första hand till dem som har läst nybörjarboken eller som har motsvarande kunskaper i teckenspråk. Innehållet i fortsättningskursen är huvudsakligen koncentrerat till vårt vardagsordförråd, sådant som vi behöver i det dagliga livet. Det finns rikligt med övningar till de olika texterna. Dessutom…
Köp här

Isbn: 9789157444486

Utgivningsår: 19960201

Utgivare: Bilda förlag

Mediatyp: BC

av: Pia Hall

Kan man spela hårrock på en borglig namngivning? Måste man ha vigselring när man gifter sig borgligt? Om man inte är med i kyrkan, får man begravas på en kyrkogård? Här får du svaren på alla dina frågor om borgerliga ceremonier. Du får juridisk fakta och en mängd inspiration.
Köp här

Isbn: 9789157478283

Utgivningsår: 20060601

Utgivare: Bilda Förlag

Mediatyp: BC

av: Finn Rideland

Hälsingland är legendomsusade berg, som Hårgaberget och Järvsö klack, stora skogar och Ljusnans och Voxnans bördiga älvdalar. Linodlingens gyllene år, järnbrukens storhetstid och sågverksepokens genombrott bidrog till att skapa rikedomar i landskapet. På 1800-talet byggde storbönderna pampiga träslott, dekorerade med…
Köp här

Isbn: 9789157477347

Utgivningsår: 20040801

Utgivare: Bilda förlag

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789157461889

Utgivningsår: 19880801

Utgivare: Bilda förlag

Mediatyp: BE

Köp här

Isbn: 9789157441461

Utgivningsår: 19940201

Utgivare: Bilda förlag

Mediatyp: BE

av: Monica Roselius

Om sex fullsatta jumbojetplan störtade varje dag året om och alla dog – skulle världen reagera då? Självklart! Men när lika många kvinnor dör varje dag i samband med graviditet och förlossning reagerar världen föga. Det är mer än en halv miljon kvinnor om året. Av dessa mödrar finns 99 % i Tredje världens länder.…
Köp här

Isbn: 9789157455192

Utgivningsår: 19990501

Utgivare: Bilda förlag

Mediatyp: BC

av: Jonas Ekblad

Kategorier: Elektronik och kommunikationsteknik Kommunikationsteknik / telekommunikation Radar Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Radarboken beskriver grundligt hur man använder radar i fritidsbåtar och i mindre yrkesfartyg. Här förklaras radarutrustningens tekniska principer och användning på ett lättillgängligt och pedagogiskt sätt och här finns också många viktiga fakta och praktiska tips för radaranvändare. Radarboken täcker kunskapskraven…
Köp här

Isbn: 9789157476265

Utgivningsår: 20040601

Utgivare: Bilda Förlag & Idé

Mediatyp: BC

CD till boken “Hola de nuevo!”med inlästa kapiteltexter.
Köp här

Isbn: 9789157477569

Utgivningsår: 20041001

Utgivare: Bilda förlag

Mediatyp: 00

av: Carina Nilsson

Arbete, inte bara tillväxt Boken Arbete, inte bara tillväxt ? om arbetslivspolitikens uppgång och fall, ger en bild av den reformtid på arbetslivets område ? med visst fokus på forskningen ? som vi fick uppleva under 70- och 80-talen. En reformtid som tog en så snabb vändning under 90-talet och som vi kanske inte får…
Köp här

Isbn: 9789157479792

Utgivningsår: 20070801

Utgivare: Bilda förlag

Mediatyp: BC

av: Jonas Ekblad

Kategorier: Navigation och sjömanskap Skeppsbyggnadsteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Transportteknik
Övningsboken till Navigering och sjömanskap innehåller över 300 övningsuppgifter som anknyter till grundboken . Uppgifterna sätter in kunskaperna i konkreta situationer och bidrar samtidigt med en och annan extra information. Facit till frågorna finns i slutet av boken och svaren är fullständiga med uträkningar,…
Köp här

Isbn: 9789157481214

Utgivningsår: 20110915

Utgivare: Bilda Förlag & Idé

Mediatyp: BC

av: Johan Henrik Bergström, Jan Byström

En handbok som vill hjälpa främst ideella föreningar och organisationer att ta tillvara sina intressen. Boken visar hur man kan verka för sin sak utan att det behöver kosta mycket. I dagens komplexa samhälle behöver de förtroendevalda hjälp att agera. Vill vi i föreningen att de som beslutar i en kommun ska ta hänsyn…
Köp här

Isbn: 9789157475602

Utgivningsår: 20030901

Utgivare: Bilda förlag

Mediatyp: BC

av: Göran Färm

Historiska återblickar, framtidsperspektiv och utvecklingslinjer i Sverige och internationellt – vilka grundvärderingar står bakom de olika ideologierna ; socialism, liberalism, konservatism, feminism?
Köp här

Isbn: 9789157478870

Utgivningsår: 20070317

Utgivare: Bilda Förlag & Idé

Mediatyp: BB