Bläddra
Sökresultat för Birgitta Meurling... Rensa filter?

av: Birgitta Meurling

I samtiden frodas många olika familje- och samlevnadsformer. Några av dem ter sig nya och ovana, men sett i ett historiskt och globalt perspektiv är det mesta redan utprovat och erfaret. Trots att inte mycket är nytt under solen skapas ändå ny kunskap beroende på förändrade utsiktspunkter och tolkningsramar. I den här…
Köp här

Isbn: 9789144007786

Utgivningsår: 19990601

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Birgitta Meurling, Helene Brembeck, Lena Gerholm, Sören Jansson, Britta Lundgren, Susanne Lundin, Inger Lövkrona, Lena Martinsson, Bo Nilsson, Katarzyna Wolanik Boström

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
I samtiden frodas många olika familje- och samlevnadsformer. Några av dem ter sig nya och ovana, men sett i ett historiskt och globalt perspektiv är det mesta redan utprovat och erfaret. Trots att inte mycket är nytt under solen skapas ändå ny kunskap beroende på förändrade utsiktspunkter och tolkningsramar. I den här…
Köp här

Isbn: 9789144040011

Utgivningsår: 19990603

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EA

av: Birgitta Meurling, Birgitta Edlund, Anna-Karin Frih, Ann-Sofie Ohlander, Sascha Qvortrup, Barbro Thurfjell, Marie Öhman

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Varför drabbas flickor i högre grad av ätstörningar än pojkar? Är dagens skönhetsideal mer tvingande för unga kvinnor än för unga män? Finns det historiska förklaringar till att kvinnor förväntas disciplinera sina kroppar mer än män? Dessa och liknande frågor står i fokus för den här tvärvetenskapliga antologin.…
Köp här

Isbn: 9789144065243

Utgivningsår: 20030710

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EA

av: Karin Johannesson, Yvonne Hirdman, Anders Björnsson, Janerik Gidlund, Jan Beskow, Agneta Emanuelsson-Blanck, Kristina Engwall, Rolf Torstendahl, Marie Clark Nelson, Birgitta Larsson, Ingemar Lind, Birgitta Meurling, Anne-Marie Morhed, Hans Norman, John Roger, Stefanie von Schnurbein, Sölvi Sogner

Kategorier: Historia och arkeologi
I juni 2006 går professor Ann-Sofie Ohlander i pension. I det sammanhanget uppmärksammas hennes insatser genom en Vänbok, som innehåller artiklar kring teman och forskningsfält som engagerat henne: genushistoria, emigration, familjehistoria, barns villkor och rättigheter, och vårdhistoria. Ann-Sofie Ohlander tillhör…
Köp här

Isbn: 9789172240179

Utgivningsår: 20060401

Utgivare: Hjalmarson & Högberg Bokförlag

Mediatyp: BB

av: Cristina Wahlström, Lena Kåreland, Gunnel Furuland, Birgitta Meurling, Håkan Liby, Kerstin E. Wallin, Gunnar Ahlbäck, Lars Lambert, Torgny Nevéus, Barbro Werkmäster

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Antologin behandlar en viktig del av mellansvenskt kulturliv från 1800-talets början till vår egen tid. Några exempel ur det rika innehållet: Vissa av de verksamma personerna var under sin tid kända, men är nu bortglömda. Andra åter har alltid varit ganska okända men på sikt betytt åtskilligt. Särskilt kvinnorna har…
Köp här

Isbn: 9789178448463

Utgivningsår: 20120521

Utgivare: Gidlunds förlag

Mediatyp: BB

av: Inger Lövkrona, Kari Telste, Ann-Catrin Östman, Jonas Liliequist, Simon Ekström, Ulrika Andersson, Anja Petersen, Birgitta Meurling

Utifrån ett historiskt perspektiv diskuterar historiker, etnologer, folklorister och jurister det aktuella ämnet kön och våld. Tidsramen sträcker sig från ett tidigmodernt samhälle ända fram till våra dagar. Här får vi bland annat läsa om brottsliga kvinnor i fängelse, slagsmål under 1800-talet och mord på fästmör i…
Köp här

Isbn: 9789185509348

Utgivningsår: 20090923

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BC

av: Maria Gärdeman, Birgitta Meurling, Maria Nordeman, Tova Sylvan, Peter Ullgren

Ett gammalt slott, vackert beläget på en höjd, som gått i arv i generationer, ända sedan 1600-talet. Bilder tonar fram av en dunkel slottsvind, där kistor och koffertar trängs, täckta av lager av damm och spindelväv. I dem förvaras gamla kläder som bevarats för kommande generationer. De minner om svunna tider,…
Köp här

Isbn: 9789185908820

Utgivningsår: 20100428

Utgivare: Östergötlands länsmuseum

Mediatyp: BB

av: Gösta Arvastson, Birgitta Meurling

Kategorier: Antropologi Kulturantropologi och socialantropologi Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi och antropologi
Med anledning av uppsalaetnologins femtioårsjubileum 1998 sammanställdes artiklar och föredrag till en bok som spänner över både nuet och det förflutna. Samtidigt gläntar den försiktigt på dörren till framtiden. Jubileet firades med seminarier, högtidsföreläsning och föredrag. Som en vektor mellan det förflutna och…
Köp här

Isbn: 9789185352395

Utgivningsår: 20000220

Utgivare: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Mediatyp: BC