Bläddra
Sökresultat för Björn Wrangsjö... Rensa filter?

av: Tomas Ljungberg, Björn Wrangsjö

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Isbn: 9789187852602

Utgivningsår: 20180601

Utgivare: Dualis Förlag

Mediatyp: BB

av: Mehrdad Darvishpour, Arhe Hamednaca, Hanna Cinthio, Kenneth Ritzén, Björn Wrangsjö

Kategorier: Etnicitet Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Hur kan vi förstå det våld och förtryck som utövas av män i hederns namn? Vilka mekanismer är det som ligger bakom? I denna antologi belyser sex författare ämnet ur olika perspektiv, såväl teoretiska som praktiska, på strukturell nivå och på individnivå. Boken tar upp bland annat religionens betydelse, skambegreppet…
Köp här

Isbn: 9789172056787

Utgivningsår: 20100427

Utgivare: Gothia

Mediatyp: BC

av: Björn Wrangsjö, Elsie Arkling, Gunnar Forsberg, Nils Gustafsson, Karin Johannesson, Kerstin Marklund, Jan Pålsson, Roland Pålsson, Sigmund Soback, Anna Tydén

Köp här

Isbn: 9789188872746

Utgivningsår: 20060101

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Helena Arvas, Christina Möller, Britt-Marie Nilsson, Rani J Reissmüller, Ann-Sofie Romlin, Mats Sennhed, Björn Wrangsjö

Köp här

Isbn: 9789188872951

Utgivningsår: 20080926

Utgivare: Mareld Böcker

Mediatyp: BC

av: Ann Frisén, Ann-Charlotte Smedler, Karin Drake, Kerstin Almqvist, Elin Almér, Björn Wrangsjö, Jane Kroger, James Marcia, Thomas Johansson

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: ungdomar Psykologi Psykologi: jaget, identitet och personlighet Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Ungdomsåren är en omstörtande tid i en människas liv. Utvecklingen såväl den inre som den yttre går oerhört snabbt. Från barn till vuxen på några få år! Tonåringar blir klokare, mera sofistikerade och bättre på att fatta egna beslut. Vem är jag? Vem kommer jag att bli? Vad gör mig till en unik individ? Detta är…
Köp här

Isbn: 9789127096387

Utgivningsår: 20060629

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av: Elisabeth Hagborg, Klara Yvonne Jonsson, Karin Salmson, Lene Lindberg, Tapio Salonen, Erik Blennberger, Leif Havnesköld, Björn Wrangsjö, Marta Cullberg Weston, Peter Wirbing, Annemi Skerfving

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Hela människan-hjulet är en handfast och praktiskt inriktad metodbok för alla som vill arbeta med stödgrupper för barn, unga, vuxna eller familjer. För att på ett ansvarsfullt sätt kunna arbeta med stödgrupper krävs grundläggande kunskaper inom många olika livsområden. Detta belyses i bokens teoretiska första del som…
Köp här

Isbn: 9789144056869

Utgivningsår: 20100111

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Björn Wrangsjö

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Kärnan i denna bok är familjens livscykel. Boken inleds dock med ett fylligt avsnitt kring faktorer av social makronatur som omsluter familjen och som möter företeelser av psykologisk mikronatur som genomsyrar familjen inifrån. Genom att tillfoga dessa aspekter är det min förhoppning att beskrivningen av familjens…
Köp här

Isbn: 9789186381004

Utgivningsår: 20090101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Björn Wrangsjö, Ingegerd Wirtberg

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Par skapar familjer inom vilka barn växer upp till vuxna som skapar familjer inom vilka barn växer upp. I en process över decennier och sekler skapas nya familjer ur de gamla, vilka i sin tur lämnar plats för nya. Förståelse för dessa processer på individ- och familjenivå hämtas bland annat från utvecklingspsykologi,…
Köp här

Isbn: 9789144118970

Utgivningsår: 20190409

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Miriam Runfors, Björn Wrangsjö

Kategorier: Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling
Familjemönster är en numera klassisk bok om familjeterapi som läses på många utbildningar. Författarna undersöker hur det går till att skaffa sig en terapeutiskt användbar bild av familjen – dvs en bild som kan ge idéer om behandlingsmål och behandlingstekniker. Den teoretiska grunden är systemtänkande, som här…
Köp här

Isbn: 9789127080935

Utgivningsår: 20000414

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BB

av: Björn Wrangsjö

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Känslor är livsviktiga. Vi föredrar behagliga känslor, men känslor som upplevs som obehagliga är minst lika viktiga då de pekar på vad vi kan behöva undvika eller förändra. Vi väcker ständigt känslor hos varandra och för varandra. Vissa känslor har till och med varit bannlysta av kyrkan. Under medeltiden preciserades…
Köp här

Isbn: 9789144072784

Utgivningsår: 20110817

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Björn Wrangsjö

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Utökad och reviderad 2002 För att behandla psykiska störningar hos barn och vuxna har läkaren/terapeuten hjälp av ett brett spektrum av teoretisk kunskap. I Teoribildning i psykiatrisk verksamhet presenterar Björn Wrangsjö denna bas i psykiatrisk-psykologisk verksamhet. Boken gavs ut första gången 1984 med titeln…
Köp här

Isbn: 9789127093065

Utgivningsår: 20020612

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av: Katarina Mårtenson Blom, Björn Wrangsjö

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Bokens syfte är att väcka nyfikenheten på vad som försiggår emellan oss. Att vara psykologiskt sammanvävd och hopkopplad i ett ordlöst fält för kommunikation är för det mesta en tillgång för oss människor. Vi lever av att kunna kommunicera, inte bara igenom – utan också bortom – orden. Vi lever genom vår ”ohjälpliga…
Köp här

Isbn: 9789144090887

Utgivningsår: 20130917

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Björn Wrangsjö

Ny utgåva Tonåringar är inte barn längre, men heller inte vuxna. Vanligtvis är de mycket angelägna om sin självständighet men söker ibland stöd på ett barnlikt sätt. Många tonårsföräldrar tycker det är svårt att förstå sig på sina ungdomar. Viss kunskap om vad som kan röra sig inom tonåringar i allmänhet och hur…
Köp här

Isbn: 9789127098077

Utgivningsår: 20040423

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BB

av: Björn Wrangsjö

Kategorier: Psykologi Psykologi: känslor Samhälle och samhällsvetenskap
Känslor är livsviktiga. Vi föredrar behagliga känslor, men känslor som upplevs som obehagliga är minst lika viktiga då de pekar på vad vi kan behöva undvika eller förändra. Vi väcker ständigt känslor hos varandra och för varandra. Vissa känslor har till och med varit bannlysta av kyrkan. Under medeltiden preciserades…
Köp här

Isbn: 9789144113685

Utgivningsår: 20110817

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EA

av: Björn Wrangsjö

De flesta av oss vill ha möjligheten att leva nära någon annan. Långvariga, om än inte alltid livslånga, parrelationer är en viktig del av vad vi uppfattar som ett känslomässigt rikt och meningsfullt liv. Livet tillsammans bidrar också till vår utveckling och mognad: genom att lära känna den man valt att leva med, lär…
Köp här

Isbn: 9789127097766

Utgivningsår: 20040507

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BB

av: Björn Wrangsjö

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Utökad och reviderad 2002 För att behandla psykiska störningar hos barn och vuxna har läkaren/terapeuten hjälp av ett brett spektrum av teoretisk kunskap. I Teoribildning i psykiatrisk verksamhet presenterar Björn Wrangsjö denna bas i psykiatrisk-psykologisk verksamhet. Boken gavs ut första gången 1984 med titeln…
Köp här

Isbn: 9789127122673

Utgivningsår: 20101031

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: EA

av: Björn Wrangsjö

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Mötas och växa är en kritisk granskning av psykoterapeuternas yrkesroll och deras arbetssituation, speciellt då i offentlig tjänst. Det ställs unika krav på terapeuterna: intensiv psykisk närvaro och koncentration under dagsschemats alla sessioner och därtill förmåga att härbärgera emotionellt laddat och ofta utmanande…
Köp här

Isbn: 9789127123335

Utgivningsår: 20101031

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: EA

av: Björn Wrangsjö, Majlis Winberg Salomonsson

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Trots vår materiella utveckling tycks det finnas en risk att barn- och ungdomsgenerationen för första gången kommer att få en sämre psykisk hälsa än sina föräldrar. Ökade krav på prestation och utseende gör dagens tonåringar mer sårbara, och fler söker professionell hjälp. Kanske behövs en regelbunden samtalskontakt,…
Köp här

Isbn: 9789127026971

Utgivningsår: 20070221

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av: Björn Wrangsjö

Kategorier: Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling
Tonåringar är inte barn längre, men heller inte vuxna. Vanligtvis är de mycket angelägna om sin självständighet men söker ibland stöd på ett barnlikt sätt. Många tonårsföräldrar tycker det är svårt att förstå sig på sina ungdomar. Viss kunskap om vad som kan röra sig inom tonåringar i allmänhet och hur tonåringar…
Köp här

Isbn: 9789127123359

Utgivningsår: 20101031

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: EA

av: Björn Wrangsjö

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
I den här boken berättar författaren om tonåringarnas inre och yttre frigörelse, han ger råd om hur man kan undvika en del av de fällor som lurar och som får föräldrarna att känna sig vanmäktiga, förvirrade och avvisade. Björn Wrangsjö är barn- och ungdomspsykiater, med dr och psykoanalytiker, och han förestår…
Köp här

Isbn: 9789127055919

Utgivningsår: 19950804

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BB

av: Björn Wrangsjö

Kategorier: Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling
De flesta av oss vill ha möjligheten att leva nära någon annan. Långvariga, om än inte alltid livslånga, parrelationer är en viktig del av vad vi uppfattar som ett känslomässigt rikt och meningsfullt liv. Livet tillsammans bidrar också till vår utveckling och mognad: genom att lära känna den man valt att leva med,…
Köp här

Isbn: 9789127123557

Utgivningsår: 20101031

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: EA

av: Monika Trozell, Ulrica Ambjörn, Margareta Berggren, Mikael Curman, Maya Kerouso, Kjerstin Oscarson, Björn Wrangsjö, Lars Övling

“Utifrån sin helhetssyn beaktar gestaltterapeuten klientens sociala omgivning och gestaltkonsulten avtäcker den kultur som styr organisationen. Båda arbetar alltid med individen i relation till omvärlden och ser dialog som vägen till medvetenhet och utveckling. Genom att dela vår egen historia och genuint lyssna…
Köp här

Isbn: 9789186381073

Utgivningsår: 20100120

Utgivare: Mareld Böcker

Mediatyp: BC

av: Björn Wrangsjö

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Det ställs unika krav på psykoterapeuter: intensiv psykisk närvaro och koncentration under dagsschemats alla sessioner. Därtill måste de ha förmåga att härbärgera emotionellt laddat och ofta utmanande material, samtidigt som den egna personligheten skall hålla samman inför påfrestningarna. Terapeutrollen och dess…
Köp här

Isbn: 9789127068315

Utgivningsår: 19970528

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BB

av: Majlis Winberg Salomonsson, Björn Wrangsjö

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Trots vår materiella utveckling tycks det finnas en risk att barn- och ungdomsgenerationen för första gången kommer att få en sämre psykisk hälsa än sina föräldrar. Ökade krav på prestation och utseende gör dagens tonåringar mer sårbara, och fler söker professionell hjälp. Kanske behövs en regelbunden samtalskontakt,…
Köp här

Isbn: 9789127129023

Utgivningsår: 20100701

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: EA

av: Björn Wrangsjö

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
För att behandla psykiska störningar hos barn och vuxna har läkaren/terapeuten hjälp av ett brett spektrum av teoretisk kunskap. Det spänner från mikroskopiska processer i hjärnans celler till centrala skeenden i den pågående samhällsomvandlingen. Björn Wrangsjö presenterar denna bas för psykiatrisk/psykologisk…
Köp här

Isbn: 9789127072237

Utgivningsår: 19980316

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BB

av: Pia Eresund, Björn Wrangsjö

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Att under en tid vara bråkig och olydig är en naturlig del av barns uppväxt. Men en del barn drabbas av svåra och varaktiga beteendeproblem. För att på bästa sätt förstå och behandla utagerande barn krävs en helhetssyn på deras problem och de psykosociala sammanhang de lever i. Dessutom måste de vuxna i barnens närhet…
Köp här

Isbn: 9789144049083

Utgivningsår: 20080125

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC