Bläddra
Sökresultat för Bo Sandelin... Rensa filter?
Köp här

Isbn: 9789185355112

Utgivningsår: 20050602

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Bo Sandelin, Hans-Michel Trautwein, Richard Wundrak

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
En grundläggande bok i ekonomisk doktrinhistoria om olika ekonomiska skolors framväxt. Några uppmärksammade vetenskapsteoretiska idéer om de allmänna betingelserna för en disciplins utveckling presenteras. Kraftigt reviderad och utökad upplaga. Denna titel har tidigare givits ut av SNS förlag men ingår numera i…
Köp här

Isbn: 9789185695591

Utgivningsår: 20080902

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Lars Bergman, Karolina Ekholm, Klas Eklund, Joakim Gullstrand, Magnus Henrekson, Bertil Holmlund, Lars Nyberg, Karin Olofsdotter, Mats Persson, Bo Sandelin, Lennart Schön, Arvid Wallgren, Staffan Viotti, Pehr Wissén, Maria Vredin Johansson

Villkoren för den svenska ekonomiska politiken förändras snabbt. Efter tio goda år drabbades Sverige av den internationella finanskrisen och den med denna sammanhängande konjunkturnedgången. De goda åren, som till synes gjort landet väl rustat att möta de nya prövningarna, var resultatet av omfattande åtgärder efter…
Köp här

Isbn: 9789185695997

Utgivningsår: 20090126

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Bo Sandelin

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Om den skotske upplysningsfilosofen Adam Smith (1723-90), som brukar betraktas som nationalekonomins fader med en laissez-faire-attityd till marknaden. Smith hade en liberal grundsyn, men ’den osynliga handen’ ger enligt hans synsätt inte alltid lyckligast resultat och laissez-faire-etiketten är knappast rättvisande…
Köp här

Isbn: 9789186203573

Utgivningsår: 20100728

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Björn Andersson, Mats Bergman, Karolina Ekholm, Klas Eklund, Martin Flodén, Peter Fredriksson, Klas Freget, Joakim Gullstrand, Magnus Henrekson, Bertil Holmlund, Lars Nyberg, Karin Olofsdotter, Bo Sandelin, Lennart Schön, Arvid Wallgren, Staffan Viotti, Pehr Wissén, Maria Vredin Johansson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi Politisk ekonomi
Den svenska ekonomin har genomgått dramatiska förändringar under senare år. Näringslivet har omstrukturerats. Regleringar och subventionssystem har avvecklats, marknader har öppnats för konkurrens och skattesystemet har förändrats. Stabiliseringspolitiken har lagts om. Med EU-medlemskapet har den svenska ekonomin och…
Köp här

Isbn: 9789186203757

Utgivningsår: 20110207

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789151832005

Utgivningsår: 19970806

Utgivare: Prisma

Mediatyp: BC

av: Mats Bergstrand, Jagdish Bhagwati, Yves Bourdet, Fredrik Braconier, Henrik Braconier, Karolina Ekholm, Gunnar Eriksson, Ronald Findlay, Gunnar Fredriksson, Birgit Friggebo, Stig Gustafsson, Göte Hansson, Erik Jonasson, Ronald W. Jones, Dale W. Jorgenson, Peter Kindlund, Mats Lundahl, Nils Lundgren, Johan Lönnroth, Anders Milton, Svante Nycander, Inga Persson, Lennart Petersson, Gunnar Petri, Lars Pettersson, Nils-Eric Sandberg, Bo Sandelin, Fredrik Sjöholm, Birgitta Strömbom, Hans Tson Söderström

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Den orädde debattören är en vänbok till Bo Södersten på 80-årsdagen. Han är mest känd som nationalekonom, framför allt som författare till standardboken International Economics. Han var i tur och ordning professor i nationalekonomi i Göteborg, i internationell ekonomi i Lund och i nationalekonomi med särskild…
Köp här

Isbn: 9789170921759

Utgivningsår: 20110607

Utgivare: Ekerlids

Mediatyp: BB

av: Bo Sandelin

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
En grundläggande bok i ekonomisk doktrinhistoria som inleds med en presentation av Platons och Aristoteles tankar. Den fortsätter med skolastikerna, merkantilismen, fysiokraterna och den moderna nationalekonomins grundare Adam Smith och via Karl Marx, Knut Wicksell och John Maynard Keynes når den så fram till våra…
Köp här

Isbn: 9789171508331

Utgivningsår: 20010301

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Bo Sandelin, Hans-Michael Trautwein, Richard Wundrak

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här

Isbn: 9789171508744

Utgivningsår: 20020501

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Bo Sandelin

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Internationell ekonomi Nationalekonomi
Ny och uppdaterad upplaga av standardverket Ekonomin i EU med data för alla 25 medlemsländerna. Här beskrivs de stora dragen i alla EU-ländernas ekonomi, huvudsakligen med hjälp av nationalräkenskapsdata. Boken klargör också innebörden i bruttonationalprodukten (BNP) och andra nationalräkenskapsbegrepp och visar hur…
Köp här

Isbn: 9789171509925

Utgivningsår: 20050819

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Bo Sandelin

Kategorier: Historia och arkeologi
När Ludwik Zamenhof växte upp i den mångkulturella staden Bialystok på 1860-talet led han av att se hur ryssar, polacker, tyskar och judar bråkade med varandra. Han trodde att huvudskälet till motsättningarna var att de inte förstod varandra eftersom de talade olika språk, och han bestämde sig för att som vuxen råda…
Köp här

Isbn: 9789175042602

Utgivningsår: 20130812

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB