Bläddra
Sökresultat för Bo Wollinger... Rensa filter?

av: Bo Wollinger

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: samhällskunskap och social omsorg Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora Läromedel: statskunskap och politik
I Internationella relationer – utblickar och insikter får eleverna fördjupade kunskaper om hur det internationella systemet är konstruerat, hur det fungerar och vilka betydelsefulla aktörer som finns på den internationella arenan. Det ger dem en ökad beredskap att förstå, sortera och tolka de världspolitiska…
Köp här

Isbn: 9789144118253

Utgivningsår: 20170426

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EB

Köp här

Isbn: 9789144050881

Utgivningsår: 20080110

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144023915

Utgivningsår: 20030225

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144050676

Utgivningsår: 20080402

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BZ

av: Bo Wollinger

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Vi lever i en alltmer globaliserad värld, vilket kräver ökade kunskaper om globaliseringens betydelse för individer, grupper och samhällen. I denna, helt omarbetade och utökade upplaga av Internationella relationer får eleverna fördjupade kunskaper om hur det internationella systemet är konstruerat, hur det fungerar…
Köp här

Isbn: 9789144076638

Utgivningsår: 20121101

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Bo Wollinger

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: samhällskunskap och social omsorg Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora Läromedel: statskunskap och politik Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Som alla lärarhandledningar ska även denna ses som ett redskap för att underlätta undervisningen och delger bara några tänkbara sätt att behandla ämnet. Lärarmaterialet innehåller allmänna kommentarer kring lärobokens disposition kompletterande material till varje enskilt kapitel förslag på kursupplägg och…
Köp här

Isbn: 9789144086910

Utgivningsår: 20140110

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Bo Wollinger

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: samhällskunskap och social omsorg Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora Läromedel: statskunskap och politik
I Internationella relationer – utblickar och insikter får eleverna fördjupade kunskaper om hur det internationella systemet är konstruerat, hur det fungerar och vilka betydelsefulla aktörer som finns på den internationella arenan. Det ger dem en ökad beredskap att förstå, sortera och tolka de världspolitiska…
Köp här

Isbn: 9789144118178

Utgivningsår: 20170425

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EB

av: Bo Wollinger

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: samhällskunskap och social omsorg Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora Läromedel: statskunskap och politik
I Internationella relationer – utblickar och insikter får eleverna fördjupade kunskaper om hur det internationella systemet är konstruerat, hur det fungerar och vilka betydelsefulla aktörer som finns på den internationella arenan. Det ger dem en ökad beredskap att förstå, sortera och tolka de världspolitiska…
Köp här

Isbn: 9789144118246

Utgivningsår: 20170424

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144015293

Utgivningsår: 20000901

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144023908

Utgivningsår: 20020812

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC