Bläddra
Sökresultat för Bodil Jönsson... Rensa filter?

av: Bodil Jönsson

Kategorier: Språk och lingvistik
Serien Svenska från början består av sex böcker med stegrad svårighetsgrad. Det är ett fristående material som barn kan arbeta med på egen hand. Serien innehåller välstrukturerade övningar i t.ex. grammatik, ordförståelse och språklig medvetenhet. Tvåan innehåller ord med högst sex bokstäver, enkla konsonantmöten,…
Köp här

Isbn: 9789144103501

Utgivningsår: 20140523

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Bodil Jönsson

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Isbn: 9789185407750

Utgivningsår: 20060520

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144087702

Utgivningsår: 20120809

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Bodil Jönsson

Kategorier: Språk och lingvistik
Lättlästa och händelserika bovhistorier Bovhistorier A är fyra häften med spännande historier anpassade för nybörjarläsaren. Alla dialoger ligger i pratbubblor för att underlätta för dem som har svårt att flytta blicken från textraden till bilden. Texten har korta meningar och ord med ytterst få…
Köp här

Isbn: 9789187943461

Utgivningsår: 20050210

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Bodil Jönsson

Kategorier: Språk och lingvistik
Svenska från början I dessa häften kan barnen arbeta självständigt med läs- och skrivträning för att utveckla sina färdigheter. Serien är metodiskt uppbyggd från det enkla till det svåra. Detta gäller såväl ordens som uppgifternas kvalitet och svårighetsgrad. Stegringen är genomförd dels från Ettan till…
Köp här

Isbn: 9789144087719

Utgivningsår: 20120928

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789179431310

Utgivningsår: 20081025

Utgivare: Serholt Läromedel AB

Mediatyp: BC

av: Bodil Jönsson

Kategorier: Språk och lingvistik
Upplevelseläsning för alla!  Bodils Första Läsebok innehåller upplevelseläsning från första till sista sidan. Den är noggrant och metodiskt uppbygd med en mycket långsam svårighetsstegring. Den börjar med endast ett fåtal ljud men har ändå rikligt med texter. Eleven ska enkelt kunna ta till sig innehållet utan…
Köp här

Isbn: 9789144108667

Utgivningsår: 20150326

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: 00

Köp här

Isbn: 9789185407828

Utgivningsår: 20060520

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Bodil Jönsson

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Isbn: 9789185407590

Utgivningsår: 20060520

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Bodil Jönsson, Anders Englund

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Köp här

Isbn: 9789186599010

Utgivningsår: 20071030

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BZ

av: Göta Englund, Bodil Jönsson

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Detta är en grundläggande läslära där upplägget är det samma som i Bodils ABC-bok och Bodils Första Läsebok; bokstäverna står i den ordning som är lämplig att lära in ur ljudsynpunkt. Några vokaler tillsammans med medljudande bokstäver presenteras först. Explosiverna kommer senare. Texterna är roliga, dråpliga och…
Köp här

Isbn: 9789144087924

Utgivningsår: 20121019

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789179430931

Utgivningsår: 20060330

Utgivare: Serholt Läromedel AB

Mediatyp: BC

av: Ingrid Carlgren, Rolf Ekman, Tomas Englund, Karin Fogelberg, Bernt Gustavsson, Peter Gärdenfors, Staffan Hygge, Bodil Jönsson, Anders Kjellberg, Caroline Liberg, Helen Melander, Ingrid Pramling Samuelsson, Ulla Runesson, Fritjof Sahlström, Roger Säljö, Moira von Wright

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Vi vet alla vad lärande är. Vi har alla lärt oss massor. Ändå är det svårt att sätta fingret på detta fenomen, att beskriva och förklara det. Anser du att lärande är viktigt och något som sker i klassrummet? Anser du kanske att lärande sker i både stort och smått, i det lustfyllda och i allvarliga situationer? Oavsett…
Köp här

Isbn: 9789144068503

Utgivningsår: 20110413

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Lars Strannegård, Bengt Brülow, Ingrid Elam, Bodil Jönsson, Jenny Lantz, Sven-Eric Liedman, Magnus Rönn, Bengt Starrin, Rasmus Waern, Gert Wingårdh

Köp här

Isbn: 9789172275225

Utgivningsår: 20070823

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BC

av: Bodil Jönsson

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Isbn: 9789185407989

Utgivningsår: 20060520

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av: Bodil Jönsson

Kategorier: Språk och lingvistik
ABC-bok med klippark! Bodils ABC-bok tillgodoser många aspekter av inlärning. Eleverna får arbeta med sina sinnen, de klipper, klistrar och målar, de får välja och ta ställning och de får öva att skriva “fint”. I Bodils ABC-bok ges rikliga tillfällen till ljudanalys. Upplägget i ABC-boken är den samma som…
Köp här

Isbn: 9789144085401

Utgivningsår: 20120821

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BE

av: Bodil Jönsson, Göta Englund

Kategorier: Språk och lingvistik
Bodil Jönssons och Göta Englunds “mentorbok” för lärare! Att lära barn läsa är en handbok baserad på beprövade metoder och många års erfarenheter i arbetet med läsinlärning. Här delar författarna med sig av idéer till praktiskt arbete och konkreta förslag som noggrant och metodiskt bygger upp kunskaperna…
Köp här

Isbn: 9789186599027

Utgivningsår: 20060110

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BE

av: Bodil Jönsson

Kategorier: Språk och lingvistik
Lättläst om räven Mäv! Rävhistorier består av fyra häften med texter på rim om räven Mäv som råkar ut för olika äventyr. Häftena har samma svårighetsgrad, texterna innehåller ytterst få konsonantförbindelser och saknar helt ljudstridigt tecknade ord. Rävhistorier innehåller följande titlar: Räven Mäv i snö och…
Köp här

Isbn: 9789186599560

Utgivningsår: 20111205

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Bodil Jönsson

Kategorier: Språk och lingvistik
Vimsiga och roliga hönshistorier Hönshistorier är fem häften som vart och ett innehåller en humoristisk och spännande historia. I slutet av varje häfte finns åtta frågor om innehållet i texten, att besvara muntligt eller skriftligt. Texten har korta meningar och ord med ytterst få konsonantförbindelser och saknar…
Köp här

Isbn: 9789186599577

Utgivningsår: 20110923

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Bodil Jönsson, Håkan Jönsson

Köp här

Isbn: 9789173370233

Utgivningsår: 20070530

Utgivare: Brombergs

Mediatyp: BB

av: Bodil Jönsson

Kategorier: Språk och lingvistik
Lättlästa historier med spännande innehåll Fem häften som vart och ett innehåller en spännande historia. I slutet av varje häfte finns åtta frågor om innehållet i texten, att besvara muntligt eller skriftligt. Texten har korta meningar och ord med ytterst få konsonantförbindelser och saknar ljudstridigt tecknade ord…
Köp här

Isbn: 9789185407514

Utgivningsår: 20080220

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Arne Svensk, Bodil Jönsson

Kategorier: Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
En bok fylld med exempel på hur man med hjälp av ny och gammal teknik kan förbättra förståndshandikappades dagliga liv. Boken har vuxit fram inom Certec, Centrum för rehabiliteringsteknik vid Lunds tekniska högskola.
Köp här

Isbn: 9789127041356

Utgivningsår: 19940504

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BB

av: Bodil Jönsson

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi
Tio tankar om tid (1999) blev en ögonöppnare för hundra-tusentals läsare. Nu är Bodil Jönsson tillbaka med en banbrytande bok om arbetets många roller i våra liv. Hon introducerar nya användbara begrepp och perspektiv som berör vår framtida tillvaro och mejslar fram nya kopplingar mellan individualitet och…
Köp här

Isbn: 9789173377614

Utgivningsår: 20160906

Utgivare: Brombergs

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789179430009

Utgivningsår: 20060420

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Bodil Jönsson

Köp här

Isbn: 9789187942921

Utgivningsår: 19980520

Utgivare: Serholt Läromedel AB

Mediatyp: BC

av: Bodil Jönsson

Det har gått ett decennium sedan Bodil Jönsson drabbade svenska folket med ögonöppnaren till bok Tio tankar om tid. Den sålde i osannolika 650 000 exemplar i Sverige och översattes till ett 20-tal språk. Plösligt talade alla om »ställtid« och »upplevd tid«. Nu är det dags att undersöka vad som har hänt under de gångna…
Köp här

Isbn: 9789173372183

Utgivningsår: 20090907

Utgivare: Brombergs

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789185407644

Utgivningsår: 20060520

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Bodil Jönsson

Ibland kan man som lärare undra om man lever som man lär. En sak är i alla fall säker, vi lär som vi lever! Vårt nya stressade levnadssätt påverkar givetvis vårt sätt att lära. Under en kort tidsrymd har tre tekniska produkter påverkat lärandet mer än vad läroplaner eller vetenskapliga pedagogiska genombrott någonsin…
Köp här

Isbn: 9789140664051

Utgivningsår: 20080905

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Bodil Jönsson

Kategorier: Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Av författaren till “Tio tankar om tid”Tänk allt vi vunnit i den så kallade utvecklingens namn. Men har det bara varit av godo? Kan något ha gått förlorat i vår blinda framfart efter ständiga förändringar och förbättringar? Vi orkar och förmår kanske inte ständigt ställa om, planera om och organisera om.…
Köp här

Isbn: 9789173484503

Utgivningsår: 20101201

Utgivare: Bonnier Audio

Mediatyp: AN

Köp här

Isbn: 9789185407996

Utgivningsår: 20060520

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789179430016

Utgivningsår: 20060430

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Bodil Jönsson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Omvärldens föreställningar om dagens pensionärer stämmer dåligt med deras egen självbild. De äldre får idag hitta fram till en egen identitet som skiljer sig från allt man hittills identifierat som »äldrekultur». Många känner sig vilsna inför både pensioneringen och inför det fortsatta åldrandet. Kan detta verkligen…
Köp här

Isbn: 9789173373111

Utgivningsår: 20110318

Utgivare: Brombergs

Mediatyp: BB

av: Bodil Jönsson, Göta Englund

Köp här

Isbn: 9789185407781

Utgivningsår: 20070110

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789140665683

Utgivningsår: 20081106

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: AC

av: Bodil Jönsson

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: äldre Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Vi som är på väg att bli gamla idag känner vare sig igen oss i förebilderna från våra föräldrar eller i samtidens föreställningar om oss. Men vem är vi då? Och vad kan och vill vi göra med den tredjedel av livet vi kan ha framför oss? Ålderfördelningen är på väg att ändras. Vartannat nyfött barn i Sverige förväntas…
Köp här

Isbn: 9789173485500

Utgivningsår: 20110415

Utgivare: Bonnier Audio

Mediatyp: AN

Köp här

Isbn: 9789186599003

Utgivningsår: 20060520

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Bodil Jönsson

Kategorier: Språk och lingvistik
Humoristiska och lättlästa häften! Häxorna Nora, Dora och Tora ger sig ut på äventyr, luras och busar i dessa roliga häften. Berättelserna är fantasifulla och spännande samtidigt som de håller en lättläst nivå. Häftena ingår i vår lättlästa serie på nivå B vilket innebär att det förekommer konsonantförbindelser i…
Köp här

Isbn: 9789179430467

Utgivningsår: 20060131

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Bodil Jönsson

Kategorier: Språk och lingvistik
Kul läsning för nybörjarläsaren Här har du 8 st. kul häften med spännande historier anpassade för nybörjarläsaren. Texten har korta meningar och ord med ytterst få konsonantförbindelser och saknar ljudstridigt tecknade ord (Serie A). Dinohistorier består av åtta titlar: Dino i fara Dino är med i OS Dino går…
Köp här

Isbn: 9789187943928

Utgivningsår: 20020220

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: 00

av: Bodil Jönsson

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Hälsa, relationer och personlig utveckling Populärfilosofi Populärpsykologi och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
När vi är barn söker vi oss spontant till det vi tycker är meningsfullt. Längre fram i livet får vi för oss att vi har ont om tid. Då gör vi bara det kortsiktigt nödvändiga. När så pensioneringen kommer och det egentligen finns all tid i världen för det meningsfulla, finns inte alltid barnets spontanitet kvar. Men då…
Köp här

Isbn: 9789173374361

Utgivningsår: 20121112

Utgivare: Brombergs

Mediatyp: EA

av: Stefan Edman, Jan Klein, Per Wickenberg, Bodil Jönsson

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön
Vårt hem i universum tar sin utgångspunkt i naturvetenskapens betydelse för morgondagens samhälle. Författarna poängterar att miljön inte bara är en fråga för politiker, tekniker eller biologer. Det gäller oss alla och hela vår tillvaro: Hur kan vi bygga ett ekologiskt och mänskligt hållbart samhälle? Vilken är din och…
Köp här

Isbn: 9789144018997

Utgivningsår: 20010617

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC