Bläddra
Sökresultat för Bokbox förlag... Rensa filter?

av: Goran Basic

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Tidigare forskning visar att samverkan innefattar problem och konflikter. Trots det framställs samverkan nästan alltid som något fördelaktigt, och försök att samverka över organisationsgränser är en återkommande tendens i dagens samhälle. I denna bok analyseras forskning om samverkansframgångar samt författarens…
Köp här

Isbn: 9789186980214

Utgivningsår: 20150827

Utgivare: Bokbox förlag

Mediatyp: BC

av: Wanna Svedberg

Kategorier: Genusvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Rättens möjlighet att förändra våra vardagstransporter är försumbar. Hur vi transporterar oss till vardags påverkas istället av makt, kön, klass, livsstil och värderingar. För jämställdheten är transporter centrala då de utgör en del av kvinnors och mäns livsval kopplade till familjebildning, bostadsort, boendeform och…
Köp här

Isbn: 9789186980610

Utgivningsår: 20131217

Utgivare: Bokbox förlag

Mediatyp: BC

av: Leila Brännström

Under de senaste decennierna har antalet rättsliga normer som är överordnade de politiska instansernas, inklusive riksdagens, normgivning och beslutsfattande ökat. Förhållanden som tidigare inte har varit normerade genom lagar eller andra författningar har kommit att bli det, domstolarnas bedömnings- och beslutsdomän…
Köp här

Isbn: 9789186980481

Utgivningsår: 20090905

Utgivare: Bokbox förlag

Mediatyp: BC

av: Lena Halldenius

Kategorier: Liberalism och centerideologier Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap
Vi är alla goda liberaler numera och tror på medborgerliga friheter och individens självbestämmande. Men hur ser liberalismen som distinkt politiskt alternativ egentligen ut? Att vara liberal är något mer specifikt än att gilla yttrandefrihet och tolerans. Liberalismen behandlas här som en politisk filosofi – en teori…
Köp här

Isbn: 9789186980573

Utgivningsår: 20111108

Utgivare: Bokbox förlag

Mediatyp: BC

av: Cecilia Olsson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Dramatik Modern och samtida dramatik
Den västerländska scendansen har med jämna mellanrum blivit föremål för diskussion. I fokus står frågan om dans är en dramatisk eller en visuell konstart ett uttryck för mänskliga känslor eller en händelse i nuet utan krav på att föreställa eller representera. På grundval av en exposé över det som historiskt…
Köp här

Isbn: 9789186980122

Utgivningsår: 19930315

Utgivare: Bokbox Förlag

Mediatyp: BC

av: Tomas Peterson, Katarina Schenker

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Entreprenörskap Företagsekonomi och management Sport och idrott Sport, idrott och friluftsliv
I vårt samhälle finns barn som saknar gemenskap och trygghet, som saknar en värdegrund som de kan stå på i sitt framtida liv och som gör dem fria från droger, alkohol och ohälsa, och det finns barn som rör på sig för lite. Lars Antin och Tommy Karlsson ville göra något för dessa barn, och tillsammans skapade de KIOSK,…
Köp här

Isbn: 9789186980665

Utgivningsår: 20150827

Utgivare: Bokbox förlag

Mediatyp: BC

av: Bengt Sjöström

Kategorier: Psykiatrisk omvårdnad Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Den tragiska berättelsen om psykiatripatienten Ingrid är ett familjedrama där den svenska psykiatrin blir en av aktörerna, snarare än en samhällelig institution som kan bidra till lösningen av den komplicerade familjesociala situationen. Berättelsen – och dess struktur, det narrativa – om en patient i…
Köp här

Isbn: 9789186980238

Utgivningsår: 20000915

Utgivare: Bokbox Förlag

Mediatyp: BC

av: Ann-Mari Sellerberg

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft Välfärd och bidragssystem
Statligt stöd till arbetsgivare för att anställa arbetssökande har genom tiderna haft olika namn. När denna undersökning gjordes kallades de bland annat nystartsjobb, instegsjobb och lönebidrag. Bidragsformerna har ständigt diskuterats och reformerats. Kvantitati­va effektundersökningar om hur flest sökande kommer i…
Köp här

Isbn: 9789186980726

Utgivningsår: 20200315

Utgivare: Bokbox Förlag

Mediatyp: BC

av: Veronika Burcar, Anna Rypi

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Medling vid brott påbörjades i Sverige i mycket liten skala för cirka tjugo år sedan. Sedan dess har den svenska medlingsverksamheten vuxit men den är fortfarande relativt begränsad. Syftet med medling vid brott är att minska de negativa konsekvenserna av ett brott samt att förebygga att nya brott begås. I Medlingens…
Köp här

Isbn: 9789186980580

Utgivningsår: 20120427

Utgivare: Bokbox förlag

Mediatyp: BC

av: Vanessa Barker, Goran Basic, Veronika Burcar, Sabine Gruber, Cecilia Hansen Löfstrand, Abby Peterson, Tove Pettersson, Sara Uhnoo, David Wästerfors, Malin Åkerström, Emil Östlund

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Polisforskare talar idag om ”den utökade polisfamiljen”. Den traditionella polisen kompletteras av kommunala, privata och frivilliga organisationer eller grupperingar. Samtidigt står etniska minoriteter alltmer i centrum för samhällets kontrollapparat. Etnicitet har blivit en delikat fråga för myndigheter. Antologin…
Köp här

Isbn: 9789186980603

Utgivningsår: 20130318

Utgivare: Bokbox förlag

Mediatyp: BC

av: Linde Lindkvist

Kategorier: Mänskliga och medborgerliga friheter och rättigheter Politik och statsskick Politiskt kontroll och politisk frihet Samhälle och samhällsvetenskap
“Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.” Article 18 of the…
Köp här

Isbn: 9789186980641

Utgivningsår: 20141110

Utgivare: Bokbox förlag

Mediatyp: BC

av: Sven-Erik Olsson

Kategorier: Juridik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Social trygghet och välfärd: juridik Socialförsäkringsrätt Socialrätt Sociologi Sociologi och antropologi
Åtminstone fram till slutet av 1980-talet gick utvecklingen på lagstiftningens område mot ökad jämställdhet och därmed ökad jämlikhet i samhället. Denna utveckling är i den vetenskapliga debatten och i folkmun intimt knuten till välfärdssamhället. Ett viktigt tema i denna bok är hur havandeskapspenningen är förbunden…
Köp här

Isbn: 9789186980139

Utgivningsår: 19930802

Utgivare: Bokbox förlag

Mediatyp: BC

av: Kjell E. Eriksson

Kategorier: Juridik Lag och samhälle, rättssociologi Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft
Varför säger en arbetstagare upp sig och väljer arbetslöshet? Varför ökar antalet slutare? Vad vill dessa människor ha sagt med sin tysta protest? I denna bok redovisas en undersökning av 5.000 slutare från två tidsperioder. Genom enkät- och intervjuundersökningar har det relativt nya fenomen inom svenskt arbetsliv som…
Köp här

Isbn: 9789186980085

Utgivningsår: 19910515

Utgivare: Bokbox förlag

Mediatyp: BC

av: Åsa Andersson

I Åsa Anderssons avhandling presenteras en teori om social makt, baserad på nya utvecklingar inom fältet social ontologi. Föfattaren argumenterar för att en begreppsanalys av social makt kan berikas genom att dra nytta av resultaten inom social ontologi, men även att detta fält kan berikas, och faktiskt kräver, en…
Köp här

Isbn: 9789186980399

Utgivningsår: 20070724

Utgivare: Bokbox Förlag

Mediatyp: BC

av: Marcus Persson, Susanna Persson

Kategorier: Genusvetenskap Högre utbildning och vidareutbildning Pedagogik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Författarna redogör här för resultatet av ett jämställdhetsprojekt på en forskarutbildning vid universitetet i Lund. Tolv gästprofessorer – alla kvinnor – arbetade med doktorander i sociologi, socialantropologi, rättssociologi och medie- och kommunikationsvetenskap. I seminarier och individuella samtal diskuterades…
Köp här

Isbn: 9789186980412

Utgivningsår: 20071215

Utgivare: Bokbox förlag

Mediatyp: BC

av: Enrique Pérez Arias

Kategorier: Dans Konst Scenkonst och film
Tango för alla: Om att lära sig dansa handlar om en dans som skapades av människor med olika ursprung och bakgrund som i slutet av 1800-talet samlades i tkanten av staden Buenos Aires i Argentina. Dansen skapade samhörighet, gemenskap och identitet till en hel nation, och spred sig så småningom över hela…
Köp här

Isbn: 9789186980658

Utgivningsår: 20151030

Utgivare: Bokbox förlag

Mediatyp: BC

av: Claes-Göran Hammarsköld

Kategorier: Juridik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Social trygghet och välfärd: juridik Socialförsäkringsrätt Socialrätt
1993 inleddes FINSAM, en försöksverksamhet för finansiell samordning av socialförsäkringens och hälso- och sjukvårdens resurser i fem svenska landsting. Genom att erbjuda tidigare vård och olika typer av rehabilitering hoppades man kunna reducera antalet sjukskrivningsdagar. Syftet var att minska kostnaderna i…
Köp här

Isbn: 9789186980191

Utgivningsår: 19970215

Utgivare: Bokbox förlag

Mediatyp: BC

av: Lars Gustaf Andersson

Pier Paolo Pasolini (1922–1975) är en av sextio- och sjuttiotalens mest originella och kontroversiella filmregissörer. I Änglarnas barn presenteras och analyseras hans märkliga arbete inom filmen. I synnerhet studeras Pasolinis sista film, Salò, vilken i en närläsning ses som ett spektrum för de problemkomplex som…
Köp här

Isbn: 9789186980092

Utgivningsår: 19920315

Utgivare: Bokbox Förlag

Mediatyp: BC

av: Bengt Sjöström

Bengt Sjöströms nya bok tar sin utgångspunkt i tanken att människor konstruerar sig själva. Denna konstruktion är inte godtycklig, utan människor skapar sig själva med hjälp av de förutsättningar som är givna i den situation som de råkat hamna i. Dessa förutsättningar kan inte förstås på ett objektivt sätt eftersom den…
Köp här

Isbn: 9789186980429

Utgivningsår: 20080627

Utgivare: Bokbox Förlag

Mediatyp: BC

av: Antoinette Hetzler

Som ett led i kampen mot långa sjukskrivningar och höga kostnader för sjukförsäkringen infördes en lag om avstämningsmötet som en del av Försäkringskassans arbetsmetodik. Syftet var att göra det lättare för långtidssjuka att återgå i arbete efter avslutad sjukdom och sjukskrivning. Under avstämningsmötet träffades den…
Köp här

Isbn: 9789186980467

Utgivningsår: 20090810

Utgivare: Bokbox förlag

Mediatyp: BC

av: Emma Tornborg

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt
What happens in the brain when you read ekphrastic and pictorial poetry? Ekphrasis is a verbal representation of a visual, iconic and static representation, whereas pictorialism is a phenomenon that occurs when the reality of the fictive world, either psychological or physical, in the text is represented as image. Both…
Köp här

Isbn: 9789186980634

Utgivningsår: 20141029

Utgivare: Bokbox förlag

Mediatyp: BC

av: Antoinette Hetzler, Patrik Andersson, Colm Flaherty

Kategorier: Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft
Genom att undersöka vad som händer i två kvinnodominerade yrken, lärarens och socialarbetarens, tar den här boken läsaren lite närmare en förståelse av dagens offentliga sektor som en arbetsplats. Vad ligger bakom de höga sjuktalen för anställda i offentlig sektor, och varför är det så att vissa kvinnodominerade yrken…
Köp här

Isbn: 9789186980696

Utgivningsår: 20180625

Utgivare: Bokbox Förlag

Mediatyp: BC

Brott och straff är populära ämnen i massmedierna. Det är inte sällan dramatiska och därmed också berättarvänliga teman – de rymmer frågor om rätt och fel, offer och förövare, ansvar och skuld. Det är lätt att tänka sig medborgare som enbart mottagare av mediernas budskap. Texterna i antologin lyfter emellertid fram…
Köp här

Isbn: 9789186980436

Utgivningsår: 20081205

Utgivare: Bokbox Förlag

Mediatyp: BC

av: Ingela Kolfjord

Ingela Kolfjords nya bok Konflikthantering i skolan belyser konflikthantering genom kamratmedling på en svensk skola. Kamratmedling innebär att barnen själva hanterar konflikter som uppstår. Införandet av medlingsinstrumentet har lett till ett trevligare socialt klimat, och enligt barnen förekommer ingen mobbning på…
Köp här

Isbn: 9789186980474

Utgivningsår: 20090923

Utgivare: Bokbox Förlag

Mediatyp: BC

av: Ann-Mari Sellerberg, Vesa Leppänen, Tobias Linné

Kategorier: Agronomi och lantbruk Skogsbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Att vara skogsägare idag innebär en sammansatt roll. Skogsägaren är skogsarbetare, företagare, traditionsbärare och naturvårdare. Boken är baserad på 50 ljudinspelade intervjuer med äldre skogsägare som var mellan 65 och 90 år. Intervjuerna påbörjades i skogsägarnas hem och fortsatte ofta som promenadintervjuer då…
Köp här

Isbn: 9789186980719

Utgivningsår: 20190531

Utgivare: Bokbox Förlag

Mediatyp: BC

av: Reza Banakar

Kategorier: Etnicitet Etniska minoriteter och mångkultur Juridik Lag och samhälle, rättssociologi Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Dagens Sverige är ett mångkulturellt samhälle, och bristen på stabilitet i relationerna mellan svenskar och olika invandrargrupper banar vägen för konfrontationer, som i sin tur materialiserar sig som “elände, våldsdåd och bråk”. Det mångkulturella Sverige blir på så sätt en grogrund för etnokulturella…
Köp här

Isbn: 9789186980153

Utgivningsår: 19941115

Utgivare: Bokbox förlag

Mediatyp: BC

av: Cathrin Wasshede

Kategorier: Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Vi lever i ett samhälle som är djupt präglat av köns- och sexualitetsnormer. Många gör motstånd mot den heteronormativa könsmaktsordningen i syfte att skapa en annan värld, en värld som inte begränsar de sätt vi kan uttrycka våra kön och sexualiteter på. Genom intervjuer med unga politiska aktivister i den…
Köp här

Isbn: 9789186980443

Utgivningsår: 20100315

Utgivare: Bokbox förlag

Mediatyp: BC

av: Goran Basic

Kategorier: Krig och försvar Krig och försvar: övrigt Krigsförbrytelser Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi
Ett stort antal krig har utspelats i världen under det senaste seklet och som ett direkt resultat av dessa krig flyttar individer med olika krigserfarenheter mellan länder. Vad vet vi egentligen om dessa krig? Vad vet vi om samhällsförändringarna under och efter kriget samt om våldsverkarna och deras offer? Vad vet vi…
Köp här

Isbn: 9789186980672

Utgivningsår: 20160925

Utgivare: Bokbox Förlag

Mediatyp: BC

av: Eva Karsten

Den moderna tidens intrång har inneburit stora förändringar i Ecuadors Amazonasområde. Eva Karsten visar i det antropologiska reportagets form hur utvecklingen påverkat de idag ca 40 000 shuarindianerna. Alltsedan spanjorernas erövring av landet har shuar, tidigare kända som jivaros, kämpat mot de vitas diskriminering…
Köp här

Isbn: 9789186980245

Utgivningsår: 20001115

Utgivare: Bokbox Förlag

Mediatyp: BC

av: Marcus Persson

År 1997 infördes en ny lag i Sverige angående underhållsstöd. Syftet med denna reform var primärt att göra ett tidigare svårhanterligt och dyrt system mer kostnadseffektivt. Detta skulle åstadkommas bland annat genom ett mer individualiserat ekonomiskt ansvarstagande och strängare regler för uträkning och återbetalning…
Köp här

Isbn: 9789186980276

Utgivningsår: 20020215

Utgivare: Bokbox Förlag

Mediatyp: BC

av: Bengt Sjöström

Kategorier: Psykologi Rättspsykologi och kriminalpsykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Panik i Psykiatrin: Exemplet: Rättspsykiatri tar sin utgångspunkt i 1960-talets inhysning av närmare 40 000 patienter i mentalvården. Under de senaste 40 åren har nästan 90 procent av platserna bantats bort. Denna anorexiakur har som komplikation haft både en intern panik och en extern mediepanik. Snart sagt varje…
Köp här

Isbn: 9789186980450

Utgivningsår: 20090430

Utgivare: Bokbox förlag

Mediatyp: BC

av: Björn Martinson

Kategorier: Klassisk musik, konstmusik och orkestermusik Konst Musik Musik: stilar och genrer
Avsikten med denna avhandling är att skapa en bild av Hilding Rosenbergs musikverk Johannes Uppenbarelse, för stor orkester, kör och recitation (recitativ), såväl av det som gäller verkets tillkomsthistoria som av dess grundläggande strukturer, litterärt och musikaliskt. Johannes Uppenbarelse komponerades i andra…
Köp här

Isbn: 9789186980504

Utgivningsår: 19990306

Utgivare: Bokbox Förlag

Mediatyp: BC

av: Vesa Leppänen, Ann-Mari Sellerberg

Kategorier: Detalj- och grossisthandel Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher
Ofta betraktas handeln som en bransch med många tillfälliga anställningar, deltidsanställningar och hög personalomsättning, vilket sägs leda till förlust av kunskaper, försämrad service och kostnader för rekrytering och utbildning. Anställda och fackliga organisationer kan se det som tecken på bristfälliga…
Köp här

Isbn: 9789186980689

Utgivningsår: 20161104

Utgivare: Bokbox Förlag

Mediatyp: BC

av: Veronika Burcar Alm

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Syskonrelationen saknas i stor utsträckning i diskussionen om våld i nära relationer – trots att denna relation ofta är en av de mest betydelsefulla och långvariga vi har. Internationella studier visar emellertid att våld utövat av syskon är ganska vanligt förekommande och även om det tenderar att vara mindre…
Köp här

Isbn: 9789186980733

Utgivningsår: 20210607

Utgivare: Bokbox Förlag

Mediatyp: BC

av: Lena Halldenius

Liberty is a contested concept, and different interpretations of it, and of its value, abound. Liberty Revisited argues for an interpretation of liberty that focuses on symmetrical relations of power and influence, rather than separate instances of action. Enjoying liberty requires that one is not subordinated.…
Köp här

Isbn: 9789186980252

Utgivningsår: 20010115

Utgivare: Bokbox Förlag

Mediatyp: BC

av: Ingela Kolfjord

Kvinnors drogbruk och lagbrott är ett omfattande forskningsarbete om 19 kvinnors liv i åldrarna 1755 år. Genom djupintervjuer har rättssociologen Ingela Kolfjord lyckats fånga och beskriva kvinnornas livsprocesser i ett socialt och strukturellt sammanhang. Kvinnors vägar in i kriminalitet är komplexa och varierande,…
Köp här

Isbn: 9789186980283

Utgivningsår: 20030515

Utgivare: Bokbox Förlag

Mediatyp: BC

av: Bengt Sjöström, Helena Karlsson, Eva Olausson

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Psykiatri
Stora delar av 1900-talet kännetecknades av att intagna på hospitalen/mentalsjukhusen gjorde allt för att undslippa ”vård”. Vid slutet av 1900-talet och början av 2000-talet föreligger närmast en konkurrenssituation bland psykiskt sjuka om att få plats inom den slutna vården. Även poliklinisk öppenvårdspsykiatri är…
Köp här

Isbn: 9789186980511

Utgivningsår: 20100218

Utgivare: Bokbox förlag

Mediatyp: BC

av: Tobias Linné

Kategorier: Agronomi och lantbruk Skogsbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Framtiden för den svenska skogen är en kontroversiell fråga med flera sociala, kulturella, ekonomiska, ekologiska, politiska och ideologiska dimensioner. I denna bok undersöks hur privata småskogsägare i Småland tänker kring framtiden för skogen och skogsbruket. Undersökningen tar sin utgångspunkt i händelserna i…
Köp här

Isbn: 9789186980559

Utgivningsår: 20110325

Utgivare: Bokbox Förlag

Mediatyp: BC

av: Malin Arvidsson, Lena Halldenius, Lina Sturfelt, Frida L. Nilsson, Ida Jansson, Emma Sundkvist, Dan-Erik Andersson, Eric Brandstedt, Cathrine V. Felix, Karin H. Zackari, Olof Beckman, Linde Lindkvist

Kategorier: Mänskliga och medborgerliga friheter och rättigheter Politik och statsskick Politiskt kontroll och politisk frihet Samhälle och samhällsvetenskap
Mänskliga rättigheter har blivit ett centralt begrepp i samhällsdebatten, såväl internationellt som i Sverige. Men vad menar vi egentligen när vi talar om mänskliga rättigheter? I denna antologi undersöks tre teman: mänskliga rättigheter som normativt språk och begrepp, mänskliga rättigheter som politisk praktik samt…
Köp här

Isbn: 9789186980702

Utgivningsår: 20180826

Utgivare: Bokbox Förlag

Mediatyp: BC

av: Stina Hall

Vad innebär egentligen ett bra bemötande i det offentliga mötet, dvs i mötet mellan medborgare och tjänsteman? Kan det goda bemötandet öka allmänhetens tilltro gentemot förvaltningen? Kan ett gott bemötande ses som en form av etisk dygd? I Det offentliga mötet behandlas dessa frågor med försäkringskassans aktörer,…
Köp här

Isbn: 9789186980269

Utgivningsår: 20061215

Utgivare: Bokbox Förlag

Mediatyp: BC