Bläddra
Sökresultat för Britt Johansson... Rensa filter?

av: Britt Johansson, Anniqa Sandell Ring

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
I den nya samlade läroplanen, Lgr 11, ställs höga krav på genrekompetens i alla ämnen. Den här boken stödjer lärare i arbetet med genrer och bearbetning av text i alla ämnen samt fyller lärares behov av fördjupning i genrepedagogiken. Författarna beskriver hur man i den tydliga modell som genrepedagogiken bygger på…
Köp här

Isbn: 9789144128894

Utgivningsår: 20190507

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Britt Johansson, Anniqa Sandell Ring

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med särskilda behov
Dvd:n till boken “Låt språket bära” innehåller handledning och stöd för vidareutbildning av lärare samt underlag för den enskilde lärarens stöd i klassrummet. Innehåller kopieringsunderlag, övningstexter samt planeringsmodeller och bedömningsmatriser.
Köp här

Isbn: 9789173828512

Utgivningsår: 20110620

Utgivare: Hallgren & Fallgren

Mediatyp: 00

av: Britt Johansson, Annika Sandell Ring, Linda Lidgren, Veronica Mac-Donald

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod
Paketet är ett komplett material avsett för kollegialt lärande i skolor som vill utbilda sina lärare inom språk-och kunskapsutvecklande undervisning baserad på genrepedagogik.
Köp här

Isbn: 9789173828826

Utgivningsår: 20151028

Utgivare: Hallgren & Fallgren

Mediatyp: BC

av: Britt Johansson, Anniqa Sandell Ring

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod
Detta material kompletterar boken Låt språket bära genrepedagogik i praktiken (Johansson & Sandell Ring, 4:e upplagan 2015) och ger lärare praktiska verktyg att kunna arbeta med genrepedagogik i praktiken. Materialet innehåller bland annat följande delar: Praktiska övningar. Exempeltexter och…
Köp här

Isbn: 9789173828802

Utgivningsår: 20151028

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: 00

Köp här

Isbn: 9789173828833

Utgivningsår: 20151028

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173828796

Utgivningsår: 20150715

Utgivare: Hallgren & Fallgren

Mediatyp: BC

av: Britt Johansson, Christin Olsson

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Kunskap, kommunikation, reflektion. Det spelar ingen roll om det handlar om en ny medarbetare på jobbet, en praktikant eller en student som står beredd att ta första klivet in i arbetslivet. Hur denna person tas emot och handleds har stor betydelse – både för arbetsplatsen, handledaren och inte minst för personen…
Köp här

Isbn: 9789172511668

Utgivningsår: 20170807

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BB

av: Britt Johansson, Anniqa Sandell Ring

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med särskilda behov
“Låt språket bära” ger läraren stöd i arbetet med texters olika syften, uppbyggnad och språkliga drag. Stöttar lärare för att eleverna framgångsrikt ska utveckla både språk och ämneskunskaper. Slutsåld. Se nya, till Lgr 11 anpassade, upplagan ISBN 9789173828598
Köp här

Isbn: 9789173828413

Utgivningsår: 20100825

Utgivare: Hallgren & Fallgren

Mediatyp: BC

av: Gry Fyrö, Britt Johansson

Kategorier: Språk och lingvistik
Serien ger stöd till lärare som undervisar elever med skiftande skolbakgrund och språk- och ämneskunskaper. Oberoende av elevgruppens sammansättning ger materialet läraren handfast vägledning och exempel på hur arbetet kan struktureras och genomföras med fokus på både ämnes- och språkutveckling i enlighet med Lgr 11.…
Köp här

Isbn: 9789173828949

Utgivningsår: 20180531

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Britt Johansson, Anniqa Sandell Ring

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med särskilda behov
Ny upplaga. Anpassad till Lgr 11, där det ställs höga krav på genrekompetens i alla ämnen. Låt språket bära ger läraren stöd i arbetet med texters olika syften, uppbyggnad och språkliga drag. Boken ger lärare det stöd de behöver för att eleverna framgångsrikt ska utveckla både språket och ämneskunskaperna. Boken…
Köp här

Isbn: 9789173828598

Utgivningsår: 20120407

Utgivare: Hallgren & Fallgren

Mediatyp: BC

av: Gry Fyrö, Britt Johansson

Kategorier: Språk och lingvistik
Serien ger stöd till lärare som undervisar elever med skiftande skolbakgrund och språk- och ämneskunskaper. Oberoende av elevgruppens sammansättning ger materialet läraren handfast vägledning och exempel på hur arbetet kan struktureras och genomföras med fokus på både ämnes- och språkutveckling i enlighet med Lgr 11.…
Köp här

Isbn: 9789173828840

Utgivningsår: 20180531

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: 00

av: Karin Wikblad, Pricken Granit, Peter Hjalmarsson, Christian Berne, Elisabeth Sörman, Martha Funnell, Berit Lundman, Katarina Hjelm, Gunnel Viklund, Ulla-Britt Johansson, Regina Wredling, Lars Kärvestedt, Bibbi Smide, Lena Insulander, Eva Thors Adolfsson, Anette Järvi, Eva Billing, Lars Wibell, Janeth Leksell, Jan Nowak, Gun Sandberg, Birgitta Hulter

Kategorier: Diabetes Endokrinologi Klinisk medicin och internmedicin Medicin och omvårdnad
Köp här

Isbn: 9789144035390

Utgivningsår: 20060125

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Gry Fyrö, Britt Johansson

Kategorier: Språk och lingvistik
Serien ger stöd till lärare som undervisar elever med skiftande skolbakgrund och språk- och ämneskunskaper. Oberoende av elevgruppens sammansättning ger materialet läraren handfast vägledning och exempel på hur arbetet kan struktureras och genomföras med fokus på både ämnes- och språkutveckling i enlighet med Lgr 11.…
Köp här

Isbn: 9789173828963

Utgivningsår: 20180531

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Britt Johansson, Anniqa Sandell Ring

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod
I den nya samlade läroplanen, Lgr 11, ställs höga krav på genrekompetens i alla ämnen. Låt språket bära ger läraren stöd i arbetet med texters olika syften, uppbyggnad och språkliga drag. Boken ger lärare det stöd de behöver för att eleverna framgångsrikt ska utveckla både språket och ämneskunskaperna. 
I den nya,…
Köp här

Isbn: 9789173828758

Utgivningsår: 20150615

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Britt Johansson, Anniqa Sandell Ring

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med särskilda behov
I den nya samlade läroplanen Lgr 11 ställs höga krav på genrekompetens i alla ämnen. Låt språket bära ger läraren stöd i arbetet med texters olika syften, uppbyggnad och språkliga drag. Boken ger också det stöd lärare behöver för att eleverna framgångsrikt ska utveckla både språket och ämneskunskaperna. Boken…
Köp här

Isbn: 9789173828642

Utgivningsår: 20120405

Utgivare: Hallgren & Fallgren

Mediatyp: BC

av: Britt Johansson, Gry Fyrö

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Serien ger stöd till lärare som undervisar elever med skiftande skolbakgrund och språk- och ämneskunskaper. Oberoende av elevgruppens sammansättning ger materialet läraren handfast vägledning och exempel på hur arbetet kan struktureras och genomföras med fokus på både ämnes- och språkutveckling i enlighet med Lgr…
Köp här

Isbn: 9789173829090

Utgivningsår: 20180320

Utgivare: Hallgren & Fallgren

Mediatyp: BC

av: Britt Johansson

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Lära om livet är en livserfaren och klok betraktelse. “Min kun­skapsresa startar i det traditionella, slutna bondesamhället och slutar i denna resumé över mitt liv, i den globala akademiska världen. Den utspelar sig i klassresornas århundrade.” Så formulerar sig Britt Johansson i denna höga visa om det…
Köp här

Isbn: 9789173317801

Utgivningsår: 20161114

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789173828789

Utgivningsår: 20150615

Utgivare: Hallgren & Fallgren

Mediatyp: BH

av: Gry Fyrö, Britt Johansson

Kategorier: Språk och lingvistik
Serien ger stöd till lärare som undervisar elever med skiftande skolbakgrund och språk- och ämneskunskaper. Oberoende av elevgruppens sammansättning ger materialet läraren handfast vägledning och exempel på hur arbetet kan struktureras och genomföras med fokus på både ämnes- och språkutveckling i enlighet med Lgr 11.…
Köp här

Isbn: 9789173828932

Utgivningsår: 20180531

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Gry Fyrö, Britt Johansson

Kategorier: Språk och lingvistik
Serien ger stöd till lärare som undervisar elever med skiftande skolbakgrund och språk- och ämneskunskaper. Oberoende av elevgruppens sammansättning ger materialet läraren handfast vägledning och exempel på hur arbetet kan struktureras och genomföras med fokus på både ämnes- och språkutveckling i enlighet med Lgr 11.…
Köp här

Isbn: 9789173828925

Utgivningsår: 20180531

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789170297519

Utgivningsår: 20141025

Utgivare: Tre Böcker Förlag

Mediatyp: BB

av: Britt Johansson, Gry Fyrö

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: samhällskunskap och social omsorg Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora Läromedel: språk
Serien ger stöd till lärare som undervisar elever med skiftande skolbakgrund och språk- och ämneskunskaper. Oberoende av elevgruppens sammansättning ger materialet läraren handfast vägledning och exempel på hur arbetet kan struktureras och genomföras med fokus på både ämnes- och språkutveckling i enlighet med Lgr 11.…
Köp här

Isbn: 9789173828956

Utgivningsår: 20180531

Utgivare: Hallgren & Fallgren

Mediatyp: BC

av: Maria Henricson, Annika Billhult, Karin Andrén, Eva Axelsson, Ing-Britt Johansson, Kirsti Skovdahl

Kategorier: Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Kost och träning Massage Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Taktil beröring eller lätt massage har på senare år blivit allt vanligare som komplement till traditionell hälso- och sjukvård. Massage har också blivit allt vanligare inom skola och dagis. Detta har medfört att mer forskning bedrivs inom området än tidigare både i Sverige och internationellt. Beröring är något som de…
Köp här

Isbn: 9789144056494

Utgivningsår: 20100430

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Ulla-Britt Johansson

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Detta är den fantastiska berättelsen om Bettans livsresa. En resa som börjar i Belgiska-Kongo under 1940-talet, där hon lever med sina föräldrar och syster som kristen missionär. Vi får följa Bettans otroliga upplevelser i Afrika, hur hon växer upp och så småningom utmanar det strikta kristna livet för att följa sin…
Köp här

Isbn: 9789186993122

Utgivningsår: 20140127

Utgivare: Skolbörsen Förlag

Mediatyp: BC

av: Britt Johansson

Köp här

Isbn: 9789144498911

Utgivningsår: 19951230

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC