Bläddra
Sökresultat för Carl-Göran Heidegren... Rensa filter?

av: Carl-Göran Heidegren, David Wästerfors

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi Sociologi Sociologi och antropologi
Människor är ständigt involverade i andra människors handlande – med eller mot sin vilja, flyktigt eller under långa tidsperioder, medvetet eller omedvetet. Detta är en av utgångspunkterna inom interaktionismen. Vad är då interaktionism? Ett svar är mikrosociologi och socialpsykologi, där man studerar hur…
Köp här

Isbn: 9789140651044

Utgivningsår: 20080709

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Carl-Göran Heidegren

Erkännande och dess motsats, missaktning, präglar i princip all mänsklig samvaro och interaktion. I den här boken presenteras ett antal socialfilosofiska och sociologiska perspektiv på temat erkännande, till exempel: Vad innebär det att erkänna en annan människa? Vilka olika former av erkännande och missaktning finns…
Köp här

Isbn: 9789147088959

Utgivningsår: 20090115

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Carl-Göran Heidegren

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi
Det moderna samhället, och inte minst vår egen samtid, präglas av att en mängd saker och ting förändras allt snabbare. Inom sociologin kallas detta social acceleration. Vilka konsekvenser får detta för människors sätt att leva tillsammans? För den personliga identiteten? För politikens villkor och möjligheter?Läs…
Köp här

Isbn: 9789147098323

Utgivningsår: 20140123

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789172672185

Utgivningsår: 20060101

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789173534437

Utgivningsår: 20110815

Utgivare: Bokförlaget Atlantis

Mediatyp: BB

av: Ola Agevall, Göran Ahrne, Patrik Aspers, Reza Azarian, Paavo Bergman, Stina Bergman Blix, Alexandra Bogren, Christofer Edling, Hedvid Ekerwald, Marie Evertsson, Mats Franzén, Magnus Haglunds, Carl-Göran Heidegren, Antoinette Hetzler, Bo Isenberg, Magnus Karlsson, Jonas Lindström, Gunnar Olofsson, Anders Persson, Abby Petersson, Jens Rydgren, Lambros Roumbanis, Lisbeth Stenberg, Lotta Stern, Mikaela Sundberg, Stefan Svallfors, Richard Swedberg, Mria Törnqvist, Denny Vågeröd, Åsa Wettergren, Malin Åkerström

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi
Den här boken är en hyllning till skönlitteraturens rikedom och till den sociologiska fantasin. Skönlitteraturen illustrerar samhällsvetenskapliga kärnresonemang, den väcker nya frågor om människans existentiella villkor och den sprider nytt ljus över vårt sätt att se på världen. Men trots att samhällsvetenskapen kan…
Köp här

Isbn: 9789179242701

Utgivningsår: 20150915

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Kim Salomon, Anders Ekström, Johan Fornäs, Bengt Gustafsson, Karin Gustavsson, Erik Hedling, Carl-Göran Heidegren, Jan Hjärpe, Kristina Jennbert, Helge Jordheim, Thomas Kaiserfeld, Leif Lönnblad, Anders Palm, Hans Ruin, Johan Stenström, Henrik H. Svensen, Carl Troein, Johan Östling

Kategorier: Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Tvärvetenskap
Humanistiskt och naturvetenskapligt orienterade forskare har inte samma erfarenheter av tidsbegreppet. Likväl finns tangeringspunkter. Frågor om vad tid är, hur den konceptualiseras, vad den betyder och hur dess parametrar utstakas av naturen är intrasslade i varandra. Och perspektiven är otaliga. Naturvetenskapens tid…
Köp här

Isbn: 9789170612046

Utgivningsår: 20170425

Utgivare: Makadam förlag

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789185301164

Utgivningsår: 20161031

Utgivare: Bokförlaget Augusti, Brutus Östlings bokförlag Symposion

Mediatyp: BB

av: Carl-Göran Heidegren

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Frågor som möter en läsare av Hegels Fenomenologi är många. I sin studie av ett av de mest gåtfulla och omdiskuterade verken i filosofins historia klargör Carl-Göran Heidegren argumentationsgången i Hegels text och lyfter fram verkets övergripande struktur och uppbyggnad.
Köp här

Isbn: 9789171392312

Utgivningsår: 19951101

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BC

av: Carl-Göran Heidegren, David Wästerfors

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi Sociologi Sociologi och antropologi
Människan blir ständigt involverad i andra människors handlande – med eller mot sin vilja, på ett engagerat eller oengagerat sätt, flyktigt eller under långa tidsperioder, medvetet eller omedvetet. Detta är en av utgångspunkterna inom interaktionismen. Vad är då interaktionism? Ett vanligt svar är mikrosociologi och…
Köp här

Isbn: 9789151102542

Utgivningsår: 20190806

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Carl-Göran Heidegren

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Johan Jakob Borelius, professor i teoretisk filosofi i Lund från 1866 till 1898, företrädde en typ av filosofi som under senare hälften av 1800-talet var på raskt utdöende. Likväl är det med Borelius som den moderna filosofin i Lund tar sin början. Under sina trettio år som professor kom denna siste svenske heligan att…
Köp här

Isbn: 9789171392510

Utgivningsår: 19951101

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789171731647

Utgivningsår: 20020101

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Jon Wittrock, Rebecka Lettevall, Jayne Svenungsson, Anders Bartonek, Per Månson, Fredrika Spindler, Carl-Göran Heidegren, Maria Sá Cavalcante Schuback, Hans Ruin, Victoria Fareld

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Antologin “Tid för Europa. Gemenskap, minne, hopp” handlar om skilda sätt att föreställa sig och erfara tiden och hur dessa relaterar sig till politiska gemenskaper i Europa. I fokus står en tysk tradition som följs från Kant och upplysningens stora förhoppningarna fram till vår samtid, präglad av minnet av…
Köp här

Isbn: 9789171733740

Utgivningsår: 20120511

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Carl-Göran Heidegren

Kategorier: Analytisk filosofi och logisk positivism Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Modern filosofi: från 1800
De akademiska 60- och 70-talen gick i mångt och mycket i positivismkritikens tecken. Den norske filosofen Hans Skjervheim talade redan 1964 om ”det moderna upproret mot positivismen”. Den radikala studentrörelse som formerade sig under senare delen av 60-talet, och som utmanade vad man uppfattade som etablissemanget på…
Köp här

Isbn: 9789171734976

Utgivningsår: 20161120

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789171732088

Utgivningsår: 20050505

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Carl-Göran Heidegren, Mikael Carleheden, Bo Isenberg

Frågan hur vi lever är lika gammal som aktuell – och viktig. I takt med att samhället förändras ter den sig bara än mer angelägen.Läs merDen föreliggande bokens ambition är att i olika avseenden aktualisera begreppet livsföring inom den sociologiska traditionen och teoribildningen liksom inom andra samhälls- och…
Köp här

Isbn: 9789147087273

Utgivningsår: 20070816

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Carl-Göran Heidegren, Henrik Lundberg, Klas Gustavsson

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Sverige och filosoferna innehåller texter som behandlar olika aspekter av den svenska 1900-talsfilosofin, men också en presentation av den forskningsinriktning som i dag går under namnet filosofisociologi. Teman som diskuteras i boken är klyvningen i två radikalt olika slags filosofier (vetenskaplig respektive förment…
Köp här

Isbn: 9789144123356

Utgivningsår: 20180301

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC