Bläddra
Sökresultat för Carl-Gustaf Tryblom... Rensa filter?

av:Mikael Hellstadius, Carl-Gustaf Tryblom, Lars Werner

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Innehåller rättspraxis på skolans område. Ett stort antal beslut från Skolverket/Skolinspektionen, Överklagandenämnden och Justitieombudsmannen (JO) har sammanställts under olika ämnesrubriker. Boken innehåller utförliga rättsfalls- och sakregister för att det ska vara lättare att orientera sig i materialet.Uppdateras…
Köp här

Isbn: 9789139116981

Utgivningsår:20200824

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Carl-Gustaf Tryblom

Kategorier: Juridik
Med stöd av LVM, lagen om vård av missbrukare i vissa fall, kan personer som missbrukar exempelvis alkohol och narkotika bli föremål för vård utan eget samtycke. Att bereda någon tvångsvård är ett ingrepp i den enskildes frihet och integritet. Tvånget ställer stora krav på dem som arbetar LVM-ärenden för att…
Köp här

Isbn: 9789186848019

Utgivningsår:20111015

Utgivare: JP Infonet Förlag

Mediatyp: BC

av:Carl-Gustaf Tryblom, Caroline Hellström

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
Att vårda någon med stöd av LVM är en form av frihetsberövande och medför betydande inskränkningar i den enskildes grundläggande fri- och rättigheter. Därför finns det flera bestämmelser som ska se till att någon enskild inte blir föremål…
Köp här

Isbn: 9789139023265

Utgivningsår:20210917

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Tomas Törnqvist, Carl-Gustaf Tryblom

Kategorier: Familjerätt Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
Boken vill ge läsaren en översikt över socialtjänstens insatser för barn och unga och undertiteln betonar att boken inte har för avsikt att ersätta förekommande facklitteratur eller Socialstyrelsens handböcker.Bokens innehåll: Socialnämndens verksamhetsområde och förvaltning. Handläggning och dokumentation av ansökan…
Köp här

Isbn: 9789139115106

Utgivningsår:20190207

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Lars Werner, Carl-Gustaf Tryblom, Mikael Hellstadius

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Innehåller rättspraxis på skolans område. Ett stort antal beslut från Skolverket/Skolinspektionen, Överklagandenämnden och Justitieombudsmannen (JO) har sammanställts under olika ämnesrubriker. Boken innehåller utförliga rättsfalls- och sakregister för att det ska vara lättare att orientera sig i materialet.Uppdateras…
Utgått

Isbn: 9789139117414

Utgivningsår:20210827

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Lars Werner, Mikael Hellstadius, Carl-Gustaf Tryblom

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Innehåller rättspraxis på skolans område. Ett stort antal beslut från Skolverket/Skolinspektionen, Överklagandenämnden och Justitieombudsmannen (JO) har sammanställts under olika ämnesrubriker. Boken innehåller utförliga rättsfalls- och sakregister för att det ska vara lättare att orientera sig i materialet.Uppdateras…
Utgått

Isbn: 9789139116356

Utgivningsår:20191010

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Tryblom Werner, Charlotte Löthman, Carl-Gustaf Tryblom, Frida Ericmats Rutgersson

I årets upplaga har vi lagt till närmare 15 nya avgöranden. Ungefär lika många referat har tagits bort ur boken, eftersom vi bedömt att de inte längre är tillräckligt aktuella. Vi har tagit med avgöranden som meddelats fram till en bit in i april 2009.
Köp här

Isbn: 9789139109839

Utgivningsår:20090623

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BB

av:Tomas Törnqvist, Caroline Hellström, Carl-Gustaf Tryblom

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
Ett beslut om omedelbart omhändertagande med stöd av 6 § LVU kan i många fall behöva fattas snabbt och beslutet måste kanske grundas på ett ofullständigt underlag. Eftersom det är en ingripande åtgärd ställs det samtidigt krav på en…
Köp här

Isbn: 9789139116806

Utgivningsår:20200708

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Lars Werner, Carl-Gustaf Tryblom, Charlotte Löthman, Frida Ericmats Rutgersson

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Boken har kompletterats med närmare 20 nya avgöranden som meddelats fram till april 2010 från såväl JO som Överklagandenämnden och Skolinspektionen samt Justitiekanslern, Kammarrätten och Regeringsrätten. Vi har tagit bort ca 10 beslut, som inte längre är tillräckligt aktuella. Från Skolinspektionen finns beslut om…
Köp här

Isbn: 9789139110828

Utgivningsår:20100617

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BB

av:Lars Werner, Carl-Gustaf Tryblom, Charlotte Löthman, Christina Ridderman Karlsson, Lars Clevesköld

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
I årets upplaga har 32 nya domar och beslut lagts till och tolv äldre är borttagna. Avgöranden som meddelats fram t.o.m. maj 2013 är med i boken. Sedan den nya skollagen från läsåret 2011/12 infördes, liksom en ny förordningsreglering, har det börjat att komma avgöranden som tillämpar de nya författningsreglerna. I de…
Köp här

Isbn: 9789139112495

Utgivningsår:20130912

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Lars Werner, Carl-Gustaf Tryblom, Charlotte Löthman, Mikael Hellstadius

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Köp här

Isbn: 9789139113621

Utgivningsår:20140919

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Lars Werner, Charlotte Löthman, Frida Ericmats Rutgersson, Carl-Gustaf Tryblom

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Innehåller rättspraxis på skolans område. Ett stort antal beslut från Skolverket/Skolinspektionen, Överklagandenämnden och Justitieombudsmannen (JO) har sammanställts under olika ämnesrubriker. Boken innehåller utförliga rättsfalls- och sakregister för att det ska vara lättare att orientera sig i materialet.Uppdateras…
Köp här

Isbn: 9789139112068

Utgivningsår:20120718

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Lars Werner, Carl-Gustaf Tryblom, Mikael Hellstadius

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Innehåller rättspraxis på skolans område. Ett stort antal beslut från Skolverket/Skolinspektionen, Överklagandenämnden och Justitieombudsmannen (JO) har sammanställts under olika ämnesrubriker. Boken innehåller utförliga rättsfalls- och sakregister för att det ska vara lättare att orientera sig i materialet.Uppdateras…
Köp här

Isbn: 9789139023968

Utgivningsår:20220805

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Lars Werner, Carl-Gustaf Tryblom, Mikael Hellstadius

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
UFB 6 innehåller rättspraxis på skolans område. Ett stort antal beslut från – Skolverket/Skolinspektionen, – Överklagandenämnden, och – Justitieombudsmannen (JO) har sammanställts under olika ämnesrubriker. Även domar från – Arbetsdomstolen, – kammarrätterna, – Regeringsrätten,…
Köp här

Isbn: 9789139114277

Utgivningsår:20150818

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Lars Werner, Mikael Hellstadius, Carl-Gustaf Tryblom

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Innehåller rättspraxis på skolans område. Ett stort antal beslut från Skolverket/Skolinspektionen, Överklagandenämnden och Justitieombudsmannen (JO) har sammanställts under olika ämnesrubriker. Boken innehåller utförliga rättsfalls- och sakregister för att det ska vara lättare att orientera sig i materialet.Uppdateras…
Köp här

Isbn: 9789139026778

Utgivningsår:20230802

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Lars Werner, Carl-Gustaf Tryblom, Mikael Hellstadius

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
UFB 6 innehåller rättspraxis på skolans område. Ett stort antal beslut från – Skolverket/Skolinspektionen, – Överklagandenämnden, och – Justitieombudsmannen (JO) har sammanställts under olika ämnesrubriker. Även domar från – Arbetsdomstolen, – kammarrätterna, – Regeringsrätten,…
Köp här

Isbn: 9789139115236

Utgivningsår:20170904

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Mikael Hellstadius, Carl-Gustaf Tryblom, Lars Werner

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Köp här

Isbn: 9789139115595

Utgivningsår:20180816

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Lars Werner, Carl-Gustaf Tryblom, Maria Mindhammar, Kim Lundgren

Innehåller rättspraxis inom skolans område, bl.a. vad gäller mottagandefrågor, särskilt stöd, kränkande behandling, utbildningens utformning, tillsyn, elevers uppförande, ingripande mot elever samt handläggning, offentlighet och sekretess. Ett stort antal beslut från Skolverket, Överklagandenämnden och…
Köp här

Isbn: 9789139108320

Utgivningsår:20070511

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BB

av:Lars Werner, Carl-Gustaf Tryblom, Charlotte Löthman, Frida Ericmats Rutgersson

Under utgivning i juni. Innehåller rättspraxis inom skolans område, bl.a. vad gäller mottagandefrågor, särskilt stöd, kränkande behandling, utbildningens utformning, tillsyn, elevers uppförande, ingripande mot elever samt handläggning, offentlighet och sekretess. Ett stort antal beslut från Skolverket,…
Köp här

Isbn: 9789139109174

Utgivningsår:20080425

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BB