Bläddra
Sökresultat för Catrin Norrby... Rensa filter?

av: Catrin Norrby

Kategorier: Språk och lingvistik
Den här boken är avsedd som en första introduktion till det mångfacetterade och tvärvetenskapliga forskningsområde som brukar kallas samtalsanalys och diskursanalys. Inför den tredje upplagan har författaren tillfört resultaten från det senaste årtiondets samtalsforskning. I synnerhet har kapitel 5 utökats rejält för…
Köp här

Isbn: 9789144088884

Utgivningsår: 20140701

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Catrin Norrby, Eje Ljungmark, Ingvar Sjöholm, Marianne Söderberg

Kategorier: Språk och lingvistik
ABC är en serie läroböcker främst avsedd för gymnasieskolans studieförberedande program. ABC Handboken är uppbyggd kring fem huvudkapitel: Att tala, Att skriva, Berättarkonsten, Språklig variation och Språk-systemet. Därutöver finns ett ?introduktionskapitel, Mänskligt språk, och ett Appendix med konkreta språkråd. ABC…
Köp här

Isbn: 9789144050331

Utgivningsår: 20071105

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av: Gun-Marie Larsson, Catrin Norrby

Kategorier: Språk och lingvistik
Master Plan är slutsåld. Komponenter som ännu finns i lager finns för kompletteringsköp.
Köp här

Isbn: 9789121197226

Utgivningsår: 20030630

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Gun-Marie Larsson, Catrin Norrby

Kategorier: Språk och lingvistik
Master Plan är slutsåld. Komponenter som ännu finns i lager finns för kompletteringsköp.
Köp här

Isbn: 9789121212721

Utgivningsår: 20050211

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Gisela Håkansson, Catrin Norrby

Kategorier: Språk och lingvistik Språksociologi Språkvetenskap / lingvistik
Vårt språk påverkas av en mängd olika faktorer: var i landet vi vuxit upp, vilken socialgrupp vi tillhör, hur gamla vi är, vilket kön vi har etc. De flesta människor varierar också sitt språk efter situation och samtalspartner. Det här är en introduktion till det spännande området sociolingvistik, ibland även kallat…
Köp här

Isbn: 9789144106908

Utgivningsår: 20150408

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BB

av: Gun-Marie Larsson, Suzanne Lundholm, Catrin Norrby

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Köp här

Isbn: 9789124167363

Utgivningsår: 20010323

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Catrin Norrby, Gisela Håkansson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Den här boken handlar om andraspråksinlärning och flerspråkighet, både i och utanför Sverige. Dess tillkomst kan delvis ses mot bakgrund av hur det svenska samhället, och därmed utbildningsbehoven, förändrats under de senaste decennierna. Ett syfte med boken är att presentera några centrala delar av forskningen om…
Köp här

Isbn: 9789144047355

Utgivningsår: 20070531

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Catrin Norrby, Gun-Marie Larsson, Suzanne Lundholm

Köp här

Isbn: 9789144059686

Utgivningsår: 20091021

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Catrin Norrby, Aina Lundqvist

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Isbn: 9789144071060

Utgivningsår: 20100924

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Catrin Norrby, Gun-Marie Larsson

Kategorier: Språk och lingvistik
Master Plan är slutsåld. Komponenter som ännu finns i lager finns för kompletteringsköp.
Köp här

Isbn: 9789121953259

Utgivningsår: 20030805

Utgivare: Liber

Mediatyp: 00

av: Catrin Norrby

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Isbn: 9789124168179

Utgivningsår: 20010323

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Catrin Norrby, Gisela Håkansson

Kategorier: Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
Vilka uppfattningar om språkbruk ligger bakom omdömen som bra och dåligt språk?  Det har språkforskarna Catrin Norrby och Gisela Håkansson undersökt i en studie där grupper av elever och lärare resonerat om och värderat ett antal autentiska exempel på samtida svenska.  I boken visar de hur gruppdeltagarna förhandlar…
Köp här

Isbn: 9789188419057

Utgivningsår: 20180423

Utgivare: Morfem

Mediatyp: BC

av: Marianne Söderberg, Gun-Marie Larsson, Catrin Norrby

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Köp här

Isbn: 9789124168193

Utgivningsår: 20010323

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Catrin Norrby, Gun-Marie Larsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Var som helst, när som helst men inte hur som helst!Master Plan 1 Online erbjuder ett arbetssätt och en inlärningsform som inte bara kompletterar läroboken utan förstärker de moment som den fokuserar på. Med övningar och uppgifter som är interaktiva och självrättande blir variationsmöjligheterna stora, vilket gör det…
Köp här

Isbn: 9789147903177

Utgivningsår: 20070228

Utgivare: Liber

Mediatyp: 00

av: Catrin Norrby, Gun-Marie Larsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Var som helst, när som helst men inte hur som helst!Master Plan 1 Online erbjuder ett arbetssätt och en inlärningsform som inte bara kompletterar läroboken utan förstärker de moment som den fokuserar på. Med övningar och uppgifter som är interaktiva och självrättande blir variationsmöjligheterna stora, vilket gör det…
Köp här

Isbn: 9789147903931

Utgivningsår: 20081104

Utgivare: Liber

Mediatyp: 00

av: Catrin Norrby

Köp här

Isbn: 9789144001050

Utgivningsår: 19960101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144034966

Utgivningsår: 20040817

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC