Bläddra
Sökresultat för Christina Melin... Rensa filter?

av:Conny Welén, Kristina Johnson, Christina Melin, Lennart Undvall

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Matematik Grundvux delkurs 4 är väl anpassad till kursplan och kunskapskrav i matematik genom: – kapitel som speglar det centrala innehållet – uppgifter på tre nivåer – exempel på lösningar och redovisningar med god kvalité – variation i uppgifterna – markeringar av vilka förmågor varje…
Köp här

Isbn: 9789147125524

Utgivningsår:20200813

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Lennart Undvall, Christina Melin, Kristina Johnson, Conny Welén

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Matematik Grundvux delkurs 1 och 2 i samma lärobok. Delkurs 1 består av tre kapitel – Tal och räkning, Numerisk räkning samt Geometri och statistik. Delkurs 2 består också av tre kapitel – Tal och räkning, Geometri och enheter samt Bråk, procent och statistik. Alla sex kapitel speglar innehållet på…
Köp här

Isbn: 9789147125494

Utgivningsår:20180705

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Lennart Undvall, Christina Melin, Kristina Johnson, Conny Welén, Kerstin Dahlin

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Väl beprövad pedagogik Matematikserien har en väl beprövad pedagogik och struktur som bygger på att alla elever arbetar med samma avsnitt, men på sin nivå. I grundboken finns tydliga genomgångar och exempel att utgå ifrån. Varje kapitel avslutas med en diagnos. Diagnosen följs upp med uppgifter där eleverna antingen…
Köp här

Isbn: 9789147138043

Utgivningsår:20200604

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Eva-Karin Hultgren, Christer Allgulander, Lina Behm, Johan Bood, Anders Broström, Eva Clausson, Eva-Lena Einberg, Anna Josse Eklund, Kerstin Eriksson, Marie Ernsth Bravell, Lena Forsell, Agneta Fredin, Linda Johansson, Lisbeth Johansson, Ann-Sofi Kammerlind, Marie Lundell, Margaretha Magnusson, Lene Martin, Christina Melin-Johansson, Berit Munck, Ulrika Olsson Möller, Hanna Möllås, Lars-Göran Persson, Christina Peterson, Andreas Rantala, Christina Sandlund, Anders Tengblad, Martin Ulander, Lotta Wikström

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: grunder och färdigheter
Distriktssköterskans kompetens är bred. Den omfattar ett hälso­främjande arbetssätt för att stödja och vårda personer och deras familjer i livets alla skeenden utifrån fysisk, psykisk, social, kulturell och existentiell hälsa. En distriktssköterska kan arbeta inom primärvård, hemsjukvård och barn- eller elevhälsa.…
Köp här

Isbn: 9789144130576

Utgivningsår:20211018

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av:Lennart Undvall, Christina Melin, Kristina Johnson, Conny Welén, Kerstin Dahlin

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Fokus på att utveckla olika förmågorGrundboken Matematik Alfa är en årskurs 4-bok som täcker både höst- och vårterminen. Den är indelad i sex kapitel och tre svårighetsnivåer. Varje kapitel inleds med "Kan du det här?", en fördiagnos som ger lärare och elev en vägledning om vilken av de tre nivåerna som…
Köp här

Isbn: 9789147130740

Utgivningsår:20190614

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Lennart Undvall, Christina Melin, Jenny Ollén

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Matematik Alfa Beta Gamma uppfyller kursplanen i matematik i Lgr22Vi har noga gått igenom läromedlet och säkerställt att det fungerar väl mot kursplanen i Lgr22. Du som lärare kan därför känna dig helt trygg när du undervisar med Matematik Alfa Beta Gamma.Håller ihop klassen och ger alla elever meningsfulla uppgifter…
Köp här

Isbn: 9789147102365

Utgivningsår:20110804

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Lennart Undvall, Christina Melin, Kristina Johnson, Conny Welén

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Matematik grundvux lärarmaterial innehåller prov och diagnoser för delkurserna 1-4 och inloggningsuppgifter till hemsidan och lösningar till de uppgifter där det anses önskvärt med sådana. Dessa lösningar kan kopieras till elever och kan förstås ibland också vara ett stöd för lärarna. Till läromedlet finns en hemsida…
Köp här

Isbn: 9789147140145

Utgivningsår:20200901

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB

av:Lennart Undvall, Christina Melin, Jenny Ollén

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Vi rekommenderar den reviderade versionen, upplaga 2, som utkom 2019: Matematik Alfa A-boken.
Köp här

Isbn: 9789147102389

Utgivningsår:20110913

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Lennart Undvall, Christina Melin, Kristina Johnson, Conny Welén, Kerstin Dahlin

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Väl beprövad pedagogik och strukturSerien Matematik Alfa Beta Gamma har en väl beprövad pedagogik och struktur som bygger på att alla elever arbetar med samma avsnitt, men på sin nivå. I grundboken finns tydliga genomgångar och exempel att utgå ifrån. Varje kapitel avslutas med en diagnos. Diagnosen följs upp med…
Köp här

Isbn: 9789147142866

Utgivningsår:20210802

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Lennart Undvall, Christina Melin, Kristina Johnson, Conny Welén

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Lärarhandledningen är ett stöd för dig som använder Matematikboken Länken åk 6–7 – för elever som inte uppnått E-nivå i åk 6, eller riskerar att inte göra det. Läromedlet är skrivet för att hjälpa elever som:– riskerar att inte uppnå E-nivå i slutet av åk 6– vill ha grundläggande träning inför de…
Köp här

Isbn: 9789147110803

Utgivningsår:20140922

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB

av:Lennart Undvall, Christina Melin, Kristina Johnson, Conny Welén

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Matematik Alfa Beta Gamma uppfyller kursplanen i matematik i Lgr22Vi har noga gått igenom läromedlet och säkerställt att det fungerar väl mot den nya kursplanen i Lgr22. Du som lärare kan därför känna dig helt trygg när du undervisar med Matematik Alfa Beta Gamma.Håller ihop klassen och ger alla elever meningsfulla…
Köp här

Isbn: 9789147109937

Utgivningsår:20130726

Utgivare: Liber

Mediatyp: BE

av:Lennart Undvall, Svante Forsberg, Christina Melin

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Matematik Alfa Beta Gamma uppfyller kursplanen i matematik i Lgr22Vi har noga gått igenom läromedlet och säkerställt att det fungerar väl mot den nya kursplanen i Lgr22. Du som lärare kan därför känna dig helt trygg när du undervisar med Matematik Alfa Beta Gamma.Håller ihop klassen och ger alla elever meningsfulla…
Köp här

Isbn: 9789121176665

Utgivningsår:20050217

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Lennart Undvall, Christina Melin, Kristina Johnson, Conny Welén

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Matematik Grundvux delkurs 3 är väl anpassad till kursplan och kunskapskrav i matematik genom: – kapitel som innehåller det centrala innehållet – uppgifter på tre nivåer – exempel på lösningar och redovisningar med god kvalité – variation i uppgifterna – markeringar av vilka förmågor varje…
Köp här

Isbn: 9789147125517

Utgivningsår:20190614

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Lennart Undvall, Christina Melin, Kristina Johnson, Conny Welén

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Vi rekommenderar den reviderade versionen, som utkom 2021: Matematik Gamma A-boken.
Köp här

Isbn: 9789147109913

Utgivningsår:20130906

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Lennart Undvall, Christina Melin, Svante Forsberg

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Matematikboken för vuxna VM 1-3 har samma matematiska innehåll som Matematikboken 4-6, men texter och bilder har anpassats för äldre elever. Matematikboken för vuxna kan användas av studerande inom den grundläggande vuxenundervisningen och inom specialundervisningen i skolår 7-9 för elever som ännu inte har nått…
Köp här

Isbn: 9789121220078

Utgivningsår:20060609

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Lennart Undvall, Christina Melin, Kristina Johnson, Conny Welén

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Tryckt facit till uppgifterna i Matematik Beta grundbok och Matematik Beta Bas.
Köp här

Isbn: 9789147138098

Utgivningsår:20200804

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Lennart Undvall, Christina Melin, Kristina Johnson, Conny Welén, Kerstin Dahlin

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Matematik Alfa Utmaning breddar och fördjupar innehålletInnehållet i Utmaningen följer grundboken men är en breddning och fördjupning av grundbokens innehåll. Vilka sidor som är lämpliga att arbeta med är tydligt angivna i grundboken. __I Matematik Alfa Utmaning hittar du: __ Genomgångar och…
Köp här

Isbn: 9789147132706

Utgivningsår:20190821

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Lennart Undvall, Christina Melin, Kristina Johnson, Conny Welén, Stina Åkerblom, Kerstin Dahlin

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Med Matematik Beta Bas får du: Centralt innehåll i enlighet med kursplanen Tydlig struktur Samma matematiska innehåll som i Beta grundbok, men på en enklare nivå Uppgifter för extra färdighetsträning före nivå ETT i grundboken Blandade uppgifter efter varje kapitel Variation i uppgifternas karaktär Sammanfattningar av…
Köp här

Isbn: 9789147138081

Utgivningsår:20200813

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Lennart Undvall, Christina Melin, Kristina Johnson, Conny Welén, Kerstin Dahlin

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Stöd för planering, genomförande och utvärderingEn tryckt lärarguide med stöd för planeringen av undervisningen och bedömning i matematik årskurs 5.  Matematik Beta Lärarguide för åk 5 ingår i serien Matematik Alfa Beta Gamma och erbjuder stöd för planering, genomförande och utvärdering av din matematikundervisning och…
Köp här

Isbn: 9789147138104

Utgivningsår:20200806

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Lennart Undvall, Christina Melin

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Vi rekommenderar den reviderade versionen, upplaga 2, som utkom 2020: Matematik Beta A-boken.
Köp här

Isbn: 9789147102563

Utgivningsår:20120905

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Lennart Undvall, Christina Melin, Stina Åkerblom

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Vi rekommenderar den reviderade versionen, upplaga 2, som utkom 2021: Matematik Gamma Bas.
Köp här

Isbn: 9789147109906

Utgivningsår:20130708

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Lennart Undvall, Christina Melin, Kristina Johnson, Conny Welén

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Matematikboken Länken åk 6–7 – för elever som inte uppnått E-nivå i åk 6, eller riskerar att inte göra det. Läromedlet är skrivet för att hjälpa elever som:– riskerar att inte uppnå E-nivå i slutet av åk 6– vill ha grundläggande träning inför de nationella proven– saknar E-betyg från åk 6 och…
Köp här

Isbn: 9789147110797

Utgivningsår:20140828

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Lennart Undvall, Christina Melin, Kristina Johnson, Conny Welén

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Vi rekommenderar den reviderade versionen, upplaga 2, som utkom 2021: Matematik Gamma Grundbok. Matematikboken Gamma Grundbok är en årskursbok som täcker både höst- och vårterminen i åk 6. Grundboken är indelad i sex kapitel och tre svårighetsnivåer.
Köp här

Isbn: 9789147109883

Utgivningsår:20130716

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Lennart Undvall, Christina Melin, Kristina Johnson, Conny Welén, Kerstin Dahlin

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
I Matematik Gamma A-boken för åk 6 hittar du: De två första kapitlen och hälften av kapitel 3 från Gamma grundbok. I nivå ETT och TVÅ kan eleven skriva direkt i A-boken. I nivå TRE får eleven skriva svaren i ett räknehäfte. Centralt innehåll i enlighet med kursplanen Tydlig struktur Gemensamma genomgångar Exempel på…
Köp här

Isbn: 9789147142897

Utgivningsår:20211020

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Birgitta Andershed, Britt-Marie Ternestedt, Anette Alvariza, Magdalena Andersson, Inger Benkel, Eva Benzein, Ingrid Bolmsjö, Margareta Brännström, Berit Seiger Cronfalk, Karin Dahlberg, Anna-Karin Edberg, Kristina Ek, Eva Elmberger, Ingemar Engström, Henrik Eriksson, Maria Friedrichsen, Lisbeth Gustafsson, Carina Lundh Hagelin, Carina Werkander Harstäde, Ingela Henoch, Maja Holm, Inger James, Gunilla Johansson, Marit Karlsson, Ulrika Kreicbergs, Göran Lantz, Lise-Lotte Franklin Larsson, Olav Lindqvist, Staffan Lundström, Christina Melin-Johansson, Anna Milberg, Astrid Norberg, Carina Persson, Birgit Holritz Rasmussen, Jonas Sandberg, Kerstin Segesten, Gunilla Strandberg, Carol Tishelman, Camilla Udo, Charlotte Ångström Brännström, Joakim Öhlén, Jane Österlind

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: specialiteter Palliativ medicin Terminalvård
Vad är ett gott liv nära döden och hur kan ett sådant främjas? Många olika synsätt existerar sida vid sida och det finns inte enbart ett enkelt svar. För att fånga den enskilda personens behov krävs ett personcentrerat förhållningssätt där patienter och närstående är självklara aktörer. Behovet av kunskap om döende,…
Köp här

Isbn: 9789144131078

Utgivningsår:20201013

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Lennart Undvall, Christina Melin, Kristina Johnson, Conny Welén, Stina Åkerblom, Kerstin Dahlin

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
I Matematik Alfa Bas hittar du: Centralt innehåll i enlighet med kursplanen Tydlig struktur Samma matematiska innehåll som i Alfa grundbok, men på en enklare nivå Uppgifter för extra färdighetsträning innan nivå ETT i grundboken Blandade uppgifter efter varje kapitel Variation i uppgifternas karaktär Sammanfattningar…
Köp här

Isbn: 9789147132720

Utgivningsår:20190821

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Cecilia Palm, Ulrika Lindh, Christina Melin

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Guide till att räkna med tv-serienNär du har UR:s populära tv-serie Livet i Mattelandet att utgå från är det lätt att inspirera och skapa förförståelse. Det, tillsammans med böcker och digitalt material, ger er bästa möjligheter att lyckas med matematiken. Lärarwebb E och F innehåller allt du behöver till…
Köp här

Isbn: 9789147138159

Utgivningsår:20200826

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB

av:Lennart Undvall, Svante Forsberg, Christina Melin, Stina Åkerblom

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Matematik Alfa Beta Gamma uppfyller kursplanen i matematik i Lgr22Vi har noga gått igenom läromedlet och säkerställt att det fungerar väl mot den nya kursplanen i Lgr22. Du som lärare kan därför känna dig helt trygg när du undervisar med Matematik Alfa Beta Gamma.Håller ihop klassen och ger alla elever meningsfulla…
Köp här

Isbn: 9789121176658

Utgivningsår:20050222

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Lennart Undvall, Christina Melin, Jenny Ollén, Stina Åkerblom

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Vi rekommenderar den reviderade versionen, upplaga 2, som utkom 2019: Matematik Alfa Bas.
Köp här

Isbn: 9789147102372

Utgivningsår:20110722

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Lennart Undvall, Christina Melin, Svante Forsberg

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Matematikboken för vuxna VM 1-3 har samma matematiska innehåll som Matematikboken 4-6, men texter och bilder har anpassats för äldre elever. Matematikboken för vuxna kan användas av studerande inom den grundläggande vuxenundervisningen och inom specialundervisningen i skolår 7-9 för elever som ännu inte har nått…
Köp här

Isbn: 9789121220085

Utgivningsår:20070531

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Lennart Undvall, Christina Melin, Kristina Johnson, Conny Welén, Kerstin Dahlin

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Länken – nu baserad på Lgr22Matematik Länken åk 6–7 är skriven för elever som inte uppnått E-nivå i åk 6, eller riskerar att inte göra det. Den kan även användas av elever som vill ha grundläggande träning inför de nationella proven. Bokens kapitel är indelade efter det centrala innehållet i grundskolans kursplan i…
Köp här

Isbn: 9789147146970

Utgivningsår:20220915

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789147913398

Utgivningsår:20120706

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB

av:Lennart Undvall, Christina Melin, Kristina Johnson, Conny Welén, Stina Åkerblom

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Matematik Alfa Beta Gamma uppfyller kursplanen i matematik i Lgr22Vi har noga gått igenom läromedlet och säkerställt att det fungerar väl mot den nya kursplanen i Lgr22. Du som lärare kan därför känna dig helt trygg när du undervisar med Matematik Alfa Beta Gamma.Håller ihop klassen och ger alla elever meningsfulla…
Köp här

Isbn: 9789147132751

Utgivningsår:20190806

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Lennart Undvall, Christina Melin, Kristina Johnson, Conny Welén, Kerstin Dahlin

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Ett digitalt interaktivt läromedelMatematik Gamma Digital för åk 6 är ett digitalt läromedel, helt interaktivt, där eleven får arbeta med matematik på ett helt nytt sätt. Eleven kan skriva in steg av sina lösningar och får feedback direkt på vilket fel hen gjort. Det finns möjlighet att få ledtrådar på uppgifter och…
Köp här

Isbn: 9789147132584

Utgivningsår:20190523

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB

av:Lennart Undvall, Christina Melin, Kristina Johnson, Kerstin Dahlin, Conny Welén

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Matematik på ett helt nytt sättMatematik Alfa Digital för åk 4 är ett digitalt läromedel, helt interaktivt, där eleven får arbeta med matematik på ett helt nytt sätt. Eleven kan skriva in steg av sina lösningar och får feedback direkt på vilket fel hen gjort. Det finns möjlighet att få ledtrådar på uppgifter och att se…
Köp här

Isbn: 9789147133673

Utgivningsår:20190523

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB

av:Lennart Undvall, Christina Melin, Kristina Johnson, Conny Welén, Kerstin Dahlin

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
I Matematik Beta B-boken hittar du: De tre sista kapitlen i Matematik Beta grundbok. I nivå ETT och TVÅ kan eleven skriva direkt i boken. I nivå TRE får eleven skriva svaren i räknehäfte. Centralt innehåll i enlighet med kursplanen Tydlig struktur Gemensamma genomgångar Exempel på lösningar och redovisningar Uppgifter…
Köp här

Isbn: 9789147138067

Utgivningsår:20201218

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Cecilia Palm, Ulrika Lindh, Christina Melin

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
En perfekt mix för att motivera alla elever att lyckas i matematikLivet i Mattelandet är ett forskningsbaserat och väl utprövat matematikläromedel med UR:s tv-serier som bra komplement för att introducera olika matematiska moment. Ta hjälp av UR:s populära tv-serier för att skapa intresse och förförståelse hos…
Köp här

Isbn: 9789147138111

Utgivningsår:20200804

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Lennart Undvall, Christina Melin, Kristina Johnson, Conny Welén, Kerstin Dahlin

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Stöd för planering, genomförande och utvärderingMatematik Alfa Lärarguide för åk 4 ingår i serien Matematik Alfa Beta Gamma och erbjuder stöd för planering, genomförande och utvärdering av din matematikundervisning och elevernas lärande i matematik. Lärarguiden består dels av en tryckt bok, dels av ett omfattande…
Köp här

Isbn: 9789147132713

Utgivningsår:20190802

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Lennart Undvall, Christina Melin

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Vi rekommenderar den reviderade versionen, upplaga 2, som utkom 2020: Matematik Beta B-boken.
Köp här

Isbn: 9789147102570

Utgivningsår:20130118

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Lennart Undvall, Christina Melin, Kristina Johnson, Conny Welén, Kerstin Dahlin

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Matematik Gamma Utmaning breddar och fördjuparInnehållet i Utmaningen följer grundboken men är en breddning och fördjupning av grundbokens innehåll. Vilka sidor som är lämpliga att arbeta med är tydligt angivna i grundboken. I Matematik Gamma Utmaning finns: genomgångar och faktarutor typexempel uppgifter som täcker…
Köp här

Isbn: 9789147142859

Utgivningsår:20210908

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC