Bläddra
Sökresultat för Christina Wainikka... Rensa filter?

av:Christina Wainikka

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
I alla typer av verksamheter görs innovationer. Det kan handla om att ett företag utvecklar en ny produkt eller att en organisation tar fram en ny typ av tjänst för att möta människors behov. Den här boken beskriver på vilket sätt immaterialrättsliga regler kan…

Isbn: 9789139022022

Utgivningsår:20200814

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Ellen Hausel Heldahl, Christina Wainikka

Kategorier: Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Immaterialrätt Juridik Lagen om offentlig upphandling Särskilda rättsområden
Immaterialrätt och offentlig upphandling är två rättsområden som huvudsakligen styrs av EU-rätten. De har båda stor ekonomisk påverkan på samhället, men kopplingen dem emellan lyfts alltför sällan. Immaterialrättigheter aktualiseras i många…

Isbn: 9789139026396

Utgivningsår:20221202

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Katarina Renman Claesson, Christina Wainikka

Kategorier: Konst Konst: allmänt
Tanken på att värna sin roll som konstnär och rätten till sitt verk kan framstå som något nytt, men redan för 500 år sedan avbildade konstnären Albrecht Dürer (på bokens framsida) sig själv som en Jesuslik person under ett eget varumärke. Han innehade ett tryckprivilegium till några av sina träsnitt och processade för…

Isbn: 9789139014874

Utgivningsår:20140425

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Christina Wainikka

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Design omger oss hela tiden. Själva ordet design används i de mest skilda sammanhang det kan gälla allt från designade processer till barnens leksaker. De rättsliga frågorna kring design har länge hamnat i skymundan jämfört med exempelvis de kring uppfinningar och musikaliska verk. De rättsliga reglerna kring design…

Isbn: 9789139018742

Utgivningsår:20161128

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:Christina Wainikka

Kategorier: Juridik
Information och kunskap är centrala tillgångar i dagens näringsliv. I Företagshemligheter presenterar Christina Wainikka begreppet företagshemlighet och vilket rättsligt skydd som ges åt sådana hemligheter. Ansvarsregler och förhållanden till bestämmelser i arbetsrätten behandlas, liksom angrepp från bolag som står i…

Isbn: 9789144055947

Utgivningsår:20100518

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av:Christina Wainikka

Kategorier: Juridik
I alla typer av verksamheter görs innovationer. Det kan handla om att ett företag utvecklar en ny produkt eller att en organisation tar fram en ny typ av tjänst för att möta kundernas behov. I Att skydda innovationer går Christina Wainikka igenom hur immaterialrättsliga regler kan aktualiseras på olika sätt i…

Isbn: 9789144074634

Utgivningsår:20130215

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC