Bläddra
Sökresultat för Christopher Gillberg... Rensa filter?

av: Christopher Gillberg

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Christopher Gillberg är upphovsman till ESSENCE, Early Symptomatic Syndromes Eliciting Neurodevelopmental Clinical Examinations. Det är ett paraplybegrepp som betonar den stora överlappningen mellan utvecklingsneurologiska/neuropsykiatriska störningar som alltför ofta betecknas som avgränsade tillstånd till exempel…
Köp här

Isbn: 9789127823280

Utgivningsår: 20180407

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av: Christopher Gillberg, Elisabeth Fernell, Maria Råstam

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
I detta standardverk beskrivs de vanligaste psykiatriska och utvecklingsneurologiska tillstånden hos barn och unga.  Antologins kapitel är skrivna av erfarna kliniker och forskare inom respektive område som tydligt och engagerat delger sina kunskaper. De berättar hur tillstånden yttrar sig, ger fallbeskrivningar,…
Köp här

Isbn: 9789127131415

Utgivningsår: 20150711

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789189091085

Utgivningsår: 19990101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789197264167

Utgivningsår: 19970101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Christopher Gillberg

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Äntligen kommer en mycket efterlängtad bok! En bok om Asperger syndrom skriven av Christopher Gillberg som är – som Oliver Sacks påpekar – ”en av de kliniskt säkraste experterna inom området” och som arbetat med dessa patienter och frågeställningar i över tjugo år. Boken ger en grundlig inblick i detta spännande och…
Köp här

Isbn: 9789144074801

Utgivningsår: 20110304

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Martin Bax, Christopher Gillberg

Köp här

Isbn: 9781907655005

Utgivningsår: 20101031

Utgivare: John Wiley & Sons

Mediatyp: BC

av: Christopher Gillberg

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Ett barn i varje klass. Det är precis det som det handlar om. Alla möter dessa barn. Alla förundras och behöver ett förhållningssätt som vilar på humanistisk grund. Än mer gäller det alla dem som möter barnen i sin professionella gärning. Att använda begrepp som bokstavsbarn innebär att inte ta frågan på allvar och…
Köp här

Isbn: 9789144072722

Utgivningsår: 20130520

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9781861560933

Utgivningsår: 19990201

Utgivare: John Wiley And Sons Ltd

Mediatyp: BC

av: Christopher Gillberg, Theo Peeters

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Autism – Medicinska och pedagogiska aspekter är en efterlängtad bok. den är ett resultat av ett frukbart samarbete mellan två välkända experter inom autismområdet, Christopher Gillberg och Theo Peeters. En grundläggande bok såväl på bredden som på djupet. Teorin levandegörs genom olika fallbeskrivningar.I boken…
Köp här

Isbn: 9789189091252

Utgivningsår: 20010101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Editor:Christopher Gillberg, Editor:Gregory O'Brien

Köp här

Isbn: 9781898683186

Utgivningsår: 20000131

Utgivare: John Wiley & Sons

Mediatyp: BB

av: Christopher Gillberg, Mary Coleman

Köp här

Isbn: 9781898683223

Utgivningsår: 20000131

Utgivare: John Wiley & Sons

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789189091399

Utgivningsår: 20100312

Utgivare: Cura

Mediatyp: BC

av: Christopher Gillberg, Lars Hellgren

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Denna svenska lärobok i barn- och ungomspsykiatri har Christopher Gillberg och Lars Hellgren skrivit tillsammans med ett 25-tal svenska barn- och ungdomspsykiatriker. Boken vänder sig i första hand till läkare och blivande läkare, men är mycket användbar för sjuksköterskor, kuratorer, mentalskötare, psykologer och…
Köp här

Isbn: 9789127019737

Utgivningsår: 19901114

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BB

av: Christopher Gillberg, Maj Ödman

Kategorier: Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
Dyslexi, dvs specifika läs- och skrivsvårigheter, är en av de vanligaste orsakerna till handikapp i det moderna samhället. Här försöker författarna ge en bild av vad dyslexi är och vad som kan vara orsakerna till detta handikapp. En bok för alla som i sitt arbete kommer i kontakt med barn – eller vuxna –…
Köp här

Isbn: 9789127041837

Utgivningsår: 19940919

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BB

av: Christopher Gillberg

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Barn- och ungdomspsykiatri är en ung medicinsk specialitet där kunskapsutvecklingen går mycket snabbt. Psykiska problem är vanliga i barn- och ungdomsåren och efterfrågan på barnpsykiatriska insatser i samhället har ökat markant under det senaste decenniet. Det är nu nästan exakt tio år sedan den första utgåvan av…
Köp här

Isbn: 9789127043954

Utgivningsår: 20001121

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av: Christopher Gillberg

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Autism är en funktionsnedsättning som tilldrar sig allt större intresse. Under de senaste åren har det utkommit en rad böcker som skildrar funktionsnedsättningen och som ger råd till de drabbade och deras familjer. Här görs en sammanfattning av vad vi i dag vet om autism och autismliknande tillstånd som DAMP och…
Köp här

Isbn: 9789127072091

Utgivningsår: 19991217

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB