Bläddra
Sökresultat för Claudia Fahlke... Rensa filter?

av: Claudia Fahlke

Handbok i missbrukspsykologi är en grundläggande lärobok om alkohol- och narkotikaproblem som utgår från ett psykologiskt perspektiv med såväl biologisk som social kunskap närvarande. Boken består av två delar – teori och tillämpning – där vetenskap och klinisk erfarenhet möter varandra.Läs merMissbruk av alkohol och…
Köp här

Isbn: 9789147084616

Utgivningsår: 20120529

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av: Olof Beck, Kristina Berglund, Siv Byqvist, Solvig Ekblad, Ulf J. Eriksson, Claudia Fahlke, Hans Gilljam, Leif Grönbladh, Mona Göransson, Mathias Hallberg, Anders Helander, Orsolya Hoffman, Kai Knudsen, Håkan Leifman, Christer Lidman, Marja Mattila Evenden, Fred Nyberg, Lars Oreland, Erika Roman, Anne-Lie Svensson, Bo Söderpalm, Ingemar Thiblin, Parri Wentzel, Agneta Öjehagen

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Köp här

Isbn: 9789144048291

Utgivningsår: 20111014

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Claudia Fahlke, Per Magnus Johansson, Sven G. Carlsson, Billy P.M. Larsson

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
I Psykopatologi presenteras en aktuell och vetenskapligt förankrad kunskap om psykopatologi utifrån tre centrala psykologiska teorier: biologisk psykologi, kognitiv beteendeteori och psykoanalytisk/psykodynamisk teori. Varje teoris förhållningssätt till psykiska sjukdomars uppkomst och deras orsaker diskuteras i tre…
Köp här

Isbn: 9789127119383

Utgivningsår: 20120130

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av: Claudia Fahlke, Per Magnus Johansson

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Vad säger psykologin egentligen om människan som individ? Under ämnets relativt korta historia som vetenskap har flera olika teorier och tillämpningar vuxit fram teorier som både lånat idéer och tagit avstånd från varandra. I Personlighetspsykologi presenteras de läror som fått störst genomslag humanistisk, kognitiv…
Köp här

Isbn: 9789127128385

Utgivningsår: 20100701

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: EA

av: Tom Leissner, Sven-Eric Alborn, Rita Christensen, Claudia Fahlke, Birgitta Göransson, Eva Lif Redestam, Börje Olsson, Orvar Olsson

Kategorier: Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
Köp här

Isbn: 9789144604213

Utgivningsår: 19970101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Claudia Fahlke, Per Magnus Johansson

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Vad säger psykologin egentligen om människan som individ? Under ämnets relativt korta historia som vetenskap har flera olika teorier och tillämpningar vuxit fram teorier som både lånat idéer och tagit avstånd från varandra. I Personlighetspsykologi presenteras de läror som fått störst genomslag humanistisk, kognitiv…
Köp här

Isbn: 9789127109797

Utgivningsår: 20070130

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB