Bläddra
Sökresultat för Dan Carlsson... Rensa filter?

av:Majvor Östergren, Per Widerström, Dan Carlsson, Gun Westholm, Nils Blomkvist, Erika Sandström

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
I Spillingsskatten Gotland i världshandelns centrum berättar sex författare om världens största bevarade silverskatt från vikingatid. En skatt på sammanlagt 67 kilo som grävdes fram på norra Gotland 1999. Med utgångspunkt från olika specialområden beskrivs skatten, fyndplatsen och kontakterna med omvärlden, men också…
Köp här

Isbn: 9789188036698

Utgivningsår:20080502

Utgivare: Fornsalens Förlag

Mediatyp: BB

av:Majvor Östergren, Per Widerström, Dan Carlsson, Gun Westholm, Nils Blomkvist, Erika Sandström

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
In The Spillings Hoard – Gotland´s Role in Viking Age World Trade, six authors expound on the largest Viking Age hoard in the world. The hoard was unearthed in 1999. Altogether it weighed 67 kilos and contained more than 14,000 silver coins, almost all of them of Islamic origin, some of them of sensational interest.…
Köp här

Isbn: 9789188036711

Utgivningsår:20090310

Utgivare: Fornsalens Förlag

Mediatyp: BB

av:Dan Carlsson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Buttle socken, mitt på den gotländska landsbygden, är ur historisk synvinkel en synnerligen intressant socken. Inte minst genom att här finns ett välbevarat förhistoriskt landskap i form av husgrunder, hägnader, gravfält och ålderdomliga vägar som förband Buttle med omvärlden. Det förhistoriska landskapet tillsammans…
Köp här

Isbn: 9789180576161

Utgivningsår:20240605

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av:Dan Carlsson

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
Som ett led i projektet Fröjel Discovery Programme genomfördes under maj månad 1998 en undersökning av en tidigare okänd kyrkogård vid skolan och lärarbostaden i Fröjel på Gotland. I köksträdgården till lärarbostaden framkom ett 40-tal gravar. Det rörde sig uteslutande om kvinnor och barn. Kyrkogården avgränsades mot…
Köp här

Isbn: 9789197365314

Utgivningsår:19990101

Utgivare: Gotland University

Mediatyp: BC

av:Dan Carlsson

Kategorier: Historia och arkeologi
Västergarn med Paviken på Gotland utgör en av öns mest intressanta historiska miljöer. Arkeologiska undersökningar under mer än 40 år har visat på en omfattande verksamhet i området under yngre järnålder tidig medeltid, där samhället Västergarn med sin vall och sina två kyrkor, varav en är en ruin, indikerar någon…
Köp här

Isbn: 9789174633979

Utgivningsår:20111014

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av:Maria Lingström, Christoph Kilger, Martin Holmbäck, Ulrika Söderström, Dan Carlsson, Majvor Östergren, Ny Björn Gustafsson, Per Widerström, Sakarias Lindgren, Gustaf Svedjemo, Susanne Thedéen

Kategorier: Arkeologi Arkeologi: perioder och områden Historia och arkeologi
Köp här

Isbn: 9789188036032

Utgivningsår:20181122

Utgivare: Fornsalens Förlag

Mediatyp: BB

av:Maria Lingström, Christoph Kilger, Martin Holmbäck, Ulrika Söderström, Dan Carlsson, Majvor Östergren, Ny Björn Gustafsson, Per Widerström, Sakarias Lindgren, Gustaf Svedjemo, Susanne Thedéen

Kategorier: Arkeologi Arkeologi: perioder och områden Historia och arkeologi
Köp här

Isbn: 9789189121072

Utgivningsår:20181122

Utgivare: Fornsalens Förlag

Mediatyp: BB

av:Dan Carlsson

Kategorier: Historia och arkeologi
Få områden på Gotland är så förknippade med en mix av tro och vetande som det vikingatida hamnområdet vid Bandlundeviken i Burs socken, på sydöstra Gotland. Här är platsen med många historier och sägner om Stavar den store, men också om Beowulf. Det är också en plats som till delar har undersökts arkeologiskt och som…
Köp här

Isbn: 9789180270793

Utgivningsår:20230525

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC