Bläddra
Sökresultat för David Wästerfors... Rensa filter?

av: Carl-Göran Heidegren, David Wästerfors

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi Sociologi Sociologi och antropologi
Människor är ständigt involverade i andra människors handlande – med eller mot sin vilja, flyktigt eller under långa tidsperioder, medvetet eller omedvetet. Detta är en av utgångspunkterna inom interaktionismen. Vad är då interaktionism? Ett svar är mikrosociologi och socialpsykologi, där man studerar hur…
Köp här

Isbn: 9789140651044

Utgivningsår: 20080709

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: David Wästerfors

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Våld i samhället
Våld kan vara lika påtagligt som en framrusande pansarvagn och lika flyktigt som ett ögonkast.Den här boken är en essä om hur framför allt fysiskt våld har uttolkats av forskare och tänkare.Fyra synvinklar begrundas: våld som situation, våld som specialitet, våld som politik och våld som berättelse.Läs merBeGreppbart…
Köp här

Isbn: 9789147114498

Utgivningsår: 20161114

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Martin Bergqvist, Oskar Engdahl, Janne Flyghed, Bengt Jacobsson, Katarina Jacobsson, Johan Kardell, Lars Korsell, Bengt Larsson, Vanja Lundgren Sørli, Lena Roxell, Jerzy Sarnecki, Isabel Schoultz, Hanns von Hofer, David Wästerfors, Malin Åkerström

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Begreppet kontroll kan lätt ge intryck av att det handlar om något avlägset, som drabbar andra som gjort ”något speciellt”. Vi tänker inte alltid på att kontroll är närvarande i allas dagliga liv. I denna antologi speglas kontroll utifrån olika perspektiv. Dess variationer och komplexitet visas både empiriskt och…
Köp här

Isbn: 9789144074252

Utgivningsår: 20120302

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Jens Rennstam, David Wästerfors

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Vetenskapsmetod
Finns det ett enkelt sätt att analysera intervjuer, observationer och dokument? Svaret är nej. Analysarbete är notoriskt mångbottnat och det finns sannerligen mer än ett sätt. Men den här boken visar hur arbetet kan bli smidigare. Författarna hävdar att all analys innefattar tre handlingar: sortera, reducera och…
Köp här

Isbn: 9789144094601

Utgivningsår: 20151002

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: David Wästerfors

Finns det plats för bråk på en anstalt? Råder inte hård kontroll på fängelser? Medier rapporterar ibland om upplopp, rymningar och sönderslagna avdelningar. Denna bok tar läsaren bakom rubrikerna och låter intervjuade intagna och vårdare själva berätta om fängelsebråket: allt från molande missnöje till hämnden med…
Köp här

Isbn: 9789144026619

Utgivningsår: 20071016

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Jens Rennstam, David Wästerfors

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Vetenskapsmetod
Is there an easy way to analyze interviews, observations and documents? The answer is no. Analytical work is notoriously multilayered and there is undoubtedly more than one approach.  But this book shows how it can go more smoothly. The authors maintain that all analysis involves three activities: sorting,…
Köp här

Isbn: 9789144127057

Utgivningsår: 20181126

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: David Wästerfors

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: ungdomar Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Det finns en lång tradition av att placera unga människor som begår brott på ungdomshem. Ute på landet, bortom storstadens förmodat destruktiva inflytande, ska de behandlas och anpassas till ett konventionellt liv. Ungdomarna är i högstadie- eller gymnasieåldern. De förväntas gå i skola, de har gått i skola och de vill…
Köp här

Isbn: 9789198131734

Utgivningsår: 20140327

Utgivare: Égalité, Reklamtryckeriet

Mediatyp: BC

av: Carina Sjöholm, Magnus Jernek, Fredrik Schoug, David Wästerfors, Johannes Persson, Erika Andersson Cederholm, Anna Meeuwisse, Anna Jonsson, Ingvar Mattson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Vad innebär det egentligen att vara akademiker i vår tid? Vilka är förväntningarna på oss som universitetslärare och forskare och hur lever vi upp till dem? Vad utmärker en skicklig akademiker och vilka är våra skyldigheter som lärare och kolleger? Går det att kombinera forskning och undervisning på ett fruktbart sätt?…
Köp här

Isbn: 9789177537076

Utgivningsår: 20180605

Utgivare: Lunds universitet, Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Katarina Jacobsson, Joakim Thelander, David Wästerfors

Vilken betydelse har sociologin för praktiskt socialt arbete? Vad menas med sociologins avslöjande ambition? Hur tänker och resonerar en sociolog? Den här boken tar avstamp i det sociala arbetets verksamhetsfält. Den bjuder in socionomer till ämnet sociologi genom nedslag i studier av det sociala arbetets…
Köp här

Isbn: 9789140666901

Utgivningsår: 20100527

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Vanessa Barker, Goran Basic, Veronika Burcar, Sabine Gruber, Cecilia Hansen Löfstrand, Abby Peterson, Tove Pettersson, Sara Uhnoo, David Wästerfors, Malin Åkerström, Emil Östlund

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Polisforskare talar idag om ”den utökade polisfamiljen”. Den traditionella polisen kompletteras av kommunala, privata och frivilliga organisationer eller grupperingar. Samtidigt står etniska minoriteter alltmer i centrum för samhällets kontrollapparat. Etnicitet har blivit en delikat fråga för myndigheter. Antologin…
Köp här

Isbn: 9789186980603

Utgivningsår: 20130318

Utgivare: Bokbox förlag, MediaTryck

Mediatyp: BC

av: Erika Andersson Cederholm, Fredrik Nilsson, Charlott Nyman, Ann-Mari Sellerberg-Persson, Ove Svensson, Peter Svensson, David Wästerfors

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Pengar är en stor del av vår vardag, men det är sällan vi talar om dem i annat än ekonomiska termer. I denna antologi står pengars sociala och kulturella värden i centrum. Människors upplevelser och hantering av pengar i vardagliga sammanhang skildras genom nio empiriska undersökningar. Boken vänder sig till studenter…
Köp här

Isbn: 9789144063591

Utgivningsår: 20060905

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EA

av: Carl-Göran Heidegren, David Wästerfors

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi Sociologi Sociologi och antropologi
Människan blir ständigt involverad i andra människors handlande – med eller mot sin vilja, på ett engagerat eller oengagerat sätt, flyktigt eller under långa tidsperioder, medvetet eller omedvetet. Detta är en av utgångspunkterna inom interaktionismen. Vad är då interaktionism? Ett vanligt svar är mikrosociologi och…
Köp här

Isbn: 9789151102542

Utgivningsår: 20190806

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144063966

Utgivningsår: 20071016

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EA

av: David Wästerfors

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: ungdomar Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociala och etiska frågor Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Våld i samhället
… en personal ville kasta en burk bearnaisesås i huvudet på mig … … då kom det skitmånga personal och bara brotta ned oss, alltså fy fan … … alltså konflikter kommer vi inte undan, så enkelt är det … I Vanskligt och kort analyserar författaren fem händelser från vardagen på särskilda ungdomshem i Sverige, välkända…
Köp här

Isbn: 9789144135427

Utgivningsår: 20191120

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Tove Harnett, Håkan Jönson, David Wästerfors

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Ordet makt ger bestämda associationer. Många tänker på våld eller politik. I denna bok om äldreboenden presenterar författarna ett annat synsätt. Makten finns också mitt i vardagen, bland blöjbyten och duschning, klädesval och läggtider. Bokens kapitel spänner över en rad teman som på flera…
Köp här

Isbn: 9789144072791

Utgivningsår: 20121210

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789172672048

Utgivningsår: 20050101

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BB