Bläddra
Sökresultat för Elisabet Cedersund... Rensa filter?

av: Elisabet Cedersund, Lisbeth Eriksson, Bibbi Ringsby Jansson, Lars Svensson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
I denna bok söker vi samla idéer och tankar från olika tidsepoker för att formulera en socialpedagogik för framtiden. För att de idéer som historiskt formulerats om socialpedagogiken ska vara användbara måste de förstås utifrån och kopplas till den nutida situationen. Boken tecknar en aktuell bild av socialpedagogisk…
Köp här

Isbn: 9789144117157

Utgivningsår: 20191104

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Josefina Syssner, Marianne Abramsson, Elisabet Cedersund, Patrik Cras, Erik Glaas, Jan-Erik Hagberg, Brita Hermelin, Mattias Hjerpe, Martin Hultman, Niklas Högberg, Dick Magnusson, Ingrid Stiernström, Cecilia Waldenström, Erik Westholm

Kategorier: Landsbygd Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
NYA VISIONER FÖR LANDSBYGDEN Relationen mellan stad och land är under ständig diskussion. I urbaniseringens tidevarv koncentreras människor, företag och service till städerna. Hur kan landsbygden utvecklas under dessa förutsättningar? Hur bygger vi kreativa och inkluderande samhällen på landsbygden? Hur kan en positiv…
Köp här

Isbn: 9789188651068

Utgivningsår: 20181125

Utgivare: Linnefors förlag

Mediatyp: BB

av: Elisabet Cedersund, Claes Nilholm

Kategorier: Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
Köp här

Isbn: 9789144012698

Utgivningsår: 20000914

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Elisabet Cedersund, Claes Nilholm

Kategorier: Medicin och omvårdnad
– Hur bemöts äldre personer med Alzheimers sjukdom? – Hur förändras förmågan att delta i samtal under demenssjukdomens successiva förlopp? – På vilket sätt påverkar demenssjukdomen de äldres förmåga att berätta? – Använder personalen olika samtalsstilar i mötet med de äldre? I boken…
Köp här

Isbn: 9789144021645

Utgivningsår: 20000601

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EA