Bläddra
Sökresultat för Elisabet Doverborg... Rensa filter?

av:Elisabet Doverborg, Niklas Pramling, Ingrid Pramling Samuelsson

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Med hjälp av temaarbete kan man organisera och genomföra det pedagogiska arbetet så att det stödjer barns lek, lärande och utveckling. Den här boken beskriver verklighetsnära och inspirerande exempel på temaarbete i förskolan – hur de kan läggas upp och väcka barnens intresse i olika gemensamma pedagogiska…
Köp här

Isbn: 9789147139903

Utgivningsår:20200527

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Elisabet Doverborg, Niklas Pramling, Ingrid Pramling Samuelsson

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Vad kan undervisning innebära i förskolan? Hur kan förskollärare bidra till att barn lär sig? Hur kan man tala om undervisning i en temaorienterad och lekbaserad verksamhet? Denna andra upplaga av Att undervisa barn i förskolan möter den reviderade läroplanens skrivningar om undervisning och utbildning också i…
Köp här

Isbn: 9789147131051

Utgivningsår:20190507

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Elisabet Doverborg, Ingrid Pramling Samuelsson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Nästan allt går att räkna, mäta, uppskatta storleken på, jämföra och se mönster eller former i. Genom att sätta ord på barnens vardagliga erfarenheter kan vi på ett naturligt och lustbetonat sätt väcka deras intresse för matematik.Läs merDenna bok är en inspirationskälla till hur man kan arbeta med grundläggande…
Köp här

Isbn: 9789147049509

Utgivningsår:19990824

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Elisabet Doverborg, Niklas Pramling, Ingrid Pramling Samuelsson

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Vad kan undervisning innebära i förskolan? Hur kan förskollärare bidra till att barn lär sig? Hur kan man tala om undervisning i en temaorienterad och lekbaserad verksamhet? Denna andra upplaga av Att undervisa barn i förskolan möter den reviderade läroplanens skrivningar om undervisning och utbildning också i…
Köp här

Isbn: 9789147111329

Utgivningsår:20130603

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Elisabet Doverborg, Ingrid Pramling

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Dagens syn på kunskapsutveckling tar fasta på själva processen att nå kunskap. Ett problematiserande arbetssätt i förskola och skola kan hjälpa barnen att utveckla sina tankar, se samband och tänka ut olika lösningar.Läs merOm pedagogen tar den lärandes perspektiv går det att i vardagen utveckla strategier för att…
Köp här

Isbn: 9789147048298

Utgivningsår:19970102

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789147049684

Utgivningsår:20000816

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC