Bläddra
Sökresultat för Elisabeth Elmeroth... Rensa filter?

av: Elisabeth Elmeroth, Lotta Eek-Karlsson, Maria Hedlin, Mattias Lundin, Ann-Christin Torpsten, Berit Willén Lundgren, Peter Karlsudd

Kategorier: Moraliskt och socialt syfte med utbildning Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap
Den grundläggande principen för gemenskap i skola och samhälle uttrycks ofta med frasen ”människors lika värde”. Men principer och verklighet talar inte alltid samma språk. I syfte att bejaka likavärdesprincipen har diskriminerings-lagen reviderats och kommit att utgöra grunden för likabehandlingsplaner i skolan. Men…
Köp här

Isbn: 9789144079455

Utgivningsår: 20120319

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Elisabeth Elmeroth, Lotta Eek-Karlsson, Ragnar Olsson, Lars-Olof Valve

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Isbn: 9789144039879

Utgivningsår: 20060509

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Elisabeth Elmeroth, Johan Häge

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
För dem som arbetar med flyktingar är det centralt att reflektera över och utveckla förståelse för de familjer, barn, ungdomar och vuxna som kommer till Sverige från svåra omständigheter. De behöver tas emot av kunniga medmänniskor med förmåga till inlevelse. Flyktens barn erbjuder kunskap om de våldshärdar som orsakat…
Köp här

Isbn: 9789144114187

Utgivningsår: 20160518

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Elisabeth Elmeroth, Johan Häge

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Det är det våld som aldrig tar slut som föder flykten. När människor lyckas fly tvingas de att lämna sitt tidigare liv bakom sig. Några av dem tar sig till Europa och Sverige. De finns runt om i vårt samhälle. Det är barn och vuxna som lever med minnen av våld och trauman. Mötet med flyktens barn öppnar en ny värld.…
Köp här

Isbn: 9789144054865

Utgivningsår: 20090408

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Nabila Alfakir, Mikael Demetri, Angelina Dimiter-Taikon, Elisabeth Elmeroth, Mujo Halilovic, Ylva Hofvander Trulsson, Minka Huskic, Pirjo Lahdenperä, Hans Lorentz, Christina Rodell Olgac, Eva Saether, Max Strandberg, Johan Söderman

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
I den här boken beskriver författarna innovativa interkulturella utmaningar för dagens mångkulturella skola. Alla bidrag har det gemensamt att de utgår från mångfald som bas för utveckling av både undervisning och skolutveckling. Mot bakgrund i ett starkt engagemang och vilja att förbättra, utveckla och stärka dagens…
Köp här

Isbn: 9789144054902

Utgivningsår: 20100129

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Elisabeth Elmeroth

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkpsykologi Språkvetenskap / lingvistik Tvåspråkighet och flerspråkighet Undervisning för elever med särskilda behov
Den språkliga mångfald som alltmer präglar Sverige innebär att så gott som alla lärare kommer att möta och undervisa elever med en annan språklig och kulturell bakgrund än den svenska. Varje lärare måste därför fundera över hur språket i skolan påverkar andraspråks­elevers tillvaro och möjligheter till en likvärdig…
Köp här

Isbn: 9789144113401

Utgivningsår: 20170124

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Elisabeth Elmeroth

Kategorier: Diskriminering och jämlikhet Etnicitet Etniska minoriteter och mångkultur Pedagogik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociala och etiska frågor
I alla samhällen skapas hierarkier där människor lever under skilda villkor. När vissa grupper får mycket makt, leder det till andra gruppers underordning. I den här boken beskrivs hur en etnisk maktordning skapas och upprätthålls i skola och samhälle, men också vilka möjligheter som finns för att inom förskola och…
Köp här

Isbn: 9789144121543

Utgivningsår: 20180103

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC