Bläddra
Sökresultat för Elisabeth Persson... Rensa filter?

av: Barbro Grevholm, Camilla Björklund, Johan Häggström, Katarina Kjellström, Stefan Löfwall, Eva Norén, Gunilla Olofsson, Elisabeth Persson, Per-Eskil Persson, Eva Riesbeck, Eva Taflin, Lars-Erik Persson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Isbn: 9789113034973

Utgivningsår: 20120625

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BC

av: Elisabeth Persson

Kategorier: Ande, kropp och själ Hälsa, relationer och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
Alla har grundenergi som jag kallar Core Energy. Core betyder tillbaka till hjärtat av själen. Ur kärnan växer det något. Allt du gör måste ha en mening och ge dig goda energier. Boken lär dig att gå in i tillståndet Core Energy, ditt optimala jag, så att du kan bli den bästa utgåvan av dig själv. Starta en…
Köp här

Isbn: 9789197910613

Utgivningsår: 20150605

Utgivare: CreativeMindBook

Mediatyp: BC

av: Bengt Persson, Elisabeth Persson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Den svenska grundskolan genomgår under 2000-talets andra decennium de största förändringarna sedan 1960-talet. Nya läroplaner och en ny skollag där kunskapsmätning och konkurrens fått allt större betydelse innebär en ny förståelse av skolans uppgift. Samtidigt blir svenska elevers skolresultat allt sämre och…
Köp här

Isbn: 9789147100880

Utgivningsår: 20120904

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Kerstin Ekberg, Mona Eklund, Gunnel Hensing, Ulrika Bejerholm, Lena-Karin Erlandsson, Annie Hansen Falkdal, Karin Harms-Ringdahl, Kristina Holmgren, Gun Johansson, Jesper Löve, Urban Markström, Elisabeth Persson, Marcelo Rivano Fischer, Carin Staland Nyman, Christian Ståhl, Charlotte Wåhlin

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Förmågan och möjligheten att arbeta är viktig både för den enskilda individen och för samhället. När en person helt eller delvis förlorar sin arbetsförmåga på grund av ohälsa ska olika aktörer i välfärds­samhället möjliggöra återgång i arbete. Sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen blir i en del fall komplex…
Köp här

Isbn: 9789144078236

Utgivningsår: 20150317

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Bengt Persson, Elisabeth Persson

Kategorier: Moraliskt och socialt syfte med utbildning Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
På senare år har det pågått en intensiv debatt om tillståndet i svensk skola. Denna diskussion tar ofta utgångspunkt i sjunkande elevresultat men handlar också om brist på trivsel och avsaknad av studiero. En lika viktig fråga, som lätt hamnar i skymundan, är den om inkludering. Hur kan lärare och rektorer realisera…
Köp här

Isbn: 9789144109664

Utgivningsår: 20160708

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Barbro Grevholm, Camilla Björklund, Johan Häggström, Katarina Kjellström, Stefan Löfwall, Eva Norén, Gunilla Olofsson, Elisabeth Persson, Per-Eskil Persson, Eva Riesbeck, Eva Taflin, Lars-Erik Persson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Några av landets främsta experter på lärarutbildning, matematik och matematikdidaktik medverkar i denna samskrivna bok. Den riktar sig främst till blivande och verksamma F-6-lärare. Ambitionerna är högt ställda. Boken fyller ett viktigt behov av grundläggande matematikdidaktisk litteratur och bidrar därigenom till…
Köp här

Isbn: 9789113045085

Utgivningsår: 20120920

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: EA