Bläddra
Sökresultat för Eva Hedencrona... Rensa filter?

av:Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin, Peter Watcyn-Jones

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Solid Gold 2, för kursen Engelska 6, är ett helt nytt och utmanande läromedel för elever på studieförberedande program och för studerande inom vuxenutbildningen eller motsvarande. Boken innehåller texter i en mängd olika genrer, en omfattande övningsdel till texterna, en praktisk resursdel i Resource Section,…

Isbn: 9789144107806

Utgivningsår:20150824

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av:Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin, Peter Watcyn-Jones, Michael Eyre

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
An English Goldmine! Ge eleven både stöd och utmaning att utveckla det engelska språket. Med aktuella ämnen, engagerade texter och utmanande övningar bjuder Solid Gold in eleverna till diskussion, interaktion och kommunikation.Med Solid Gold får eleven en fascinerande inblick i levnadsförhållanden, sociala frågor och…

Isbn: 9789144084176

Utgivningsår:20140813

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av:Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin

Kategorier: Språk och lingvistik
För de elever som även ska läsa SVA 2 och SVA 3 finns en mycket uppskattad fortsättningsbok. Kontext Svenska som andraspråk 2 – 3 täcker ämnesplanens centrala innehåll och ger eleverna de kunskaper som behövs för att klara båda kurserna. Boken är uppbyggd efter samma tydliga mönster som övriga Kontext-böcker vilket gör…

Isbn: 9789144103457

Utgivningsår:20141105

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin, Peter Watcyn-Jones

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Solid Gold 2 Key är facit till Solid Gold 2. Solid Gold 2 är ett komplett läromedel i Engelska 6 för i första hand gymnasiets studieförberedande program samt för studerande inom vuxenutbildningen.

Isbn: 9789144110745

Utgivningsår:20151008

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin, Peter Watcyn-Jones

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Solid Gold 3, för kursen Engelska 7, är ett helt nytt läromedel för elever på studieförberedande program och för studerande inom vuxenutbildningen eller motsvarande. Läromedlet syftar till vidare studier och innehåller texter i en rad olika genrer. Det finns tal, längre artiklar och vetenskaplig text, samt även bland…

Isbn: 9789144114552

Utgivningsår:20160907

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av:Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin, Peter Watcyn-Jones

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Solid Gold 1 Key är facit till Solid Gold 1.Solid Gold 1 är ett komplett läromedel i Engelska 5 för i första hand gymnasiets studieförberedande program samt för studerande inom vuxenutbildningen.

Isbn: 9789144104041

Utgivningsår:20140813

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av:Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Svenska 1, 2 och 3 – en komplett handbok är en tryckt bok med ett digitalt läromedel som kompletterar bokens innehåll. Handboken tillsammans med det digitala läromedlet täcker det centrala innehållet för Svenska 1, 2 och 3. I handboken finns en rik variation av olika litterära texter, sakprosa och exempeltexter…

Isbn: 9789144154800

Utgivningsår:20220823

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Kontext Svenska som andraspråk 1 är en integrerad text- och övningsbok för kursen Svenska som andraspråk 1. Läromedlet är, tillsammans med Kontext svenska som andraspråk 2-3, heltäckande för gymnasiets kurser i svenska som andraspråk. I den andra upplagan av Kontext Svenska som andraspråk 1 har innehållet uppdaterats…

Isbn: 9789144136523

Utgivningsår:20200911

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin, Peter Watcyn-Jones

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Solid Gold 3, för kursen Engelska 7, är ett helt nytt läromedel för elever på studieförberedande program och för studerande inom vuxenutbildningen eller motsvarande. Läromedlet syftar till vidare studier och innehåller texter i en rad olika genrer. Det finns tal, längre artiklar och vetenskaplig text, samt även bland…

Isbn: 9789144117478

Utgivningsår:20161109

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EB

av:Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin, Peter Watcyn-Jones

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Ännu mera Magic! Den nya upplagan av Magic! 5 ger dig ännu bättre verktyg för att utmana och stötta dina elever. Tillsammans med lärare som har använt Magic! i flera år har vi ytterligare utvecklat serien. Vi har lagt till material, utökat med fler övningar och tagit fram en förenklad Textbook och Workbook. Magic!…

Isbn: 9789144118895

Utgivningsår:20170524

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Genrekoden – skriva är en av två handböcker i Genrekoden, ett basläromedel i svenska för grundskolans årskurs 6/7-9. Den andra handboken är Genrekoden – tala. Läromedelsserien består dessutom av en antologi, tre studieböcker samt två webbtjänster. Arbetssättet i Genrekoden är inspirerat av genrepedagogik.…

Isbn: 9789140652188

Utgivningsår:20080908

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av:Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin, Peter Watcyn-Jones

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Ännu mera Magic! Den nya upplagan av Magic! 4 ger dig ännu bättre verktyg för att utmana och stötta dina elever. Tillsammans med lärare som har använt Magic! i flera år har vi ytterligare utvecklat serien. Vi har lagt till material, utökat med fler övningar och tagit fram en förenklad Textbook och Workbook. Magic!…

Isbn: 9789144112473

Utgivningsår:20170210

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: 00

av:Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin, Peter Watcyn-Jones

Kategorier: Språk och lingvistik
I Solid Gold 2 för Engelska 6 får eleverna både kommunikativ och formell språkträning. Alla språkfärdigheter tränas och utvecklas, och det ges goda möjligheter till variation i arbetssätt. Med Solid Gold 2 får eleven en vidare inblick i levnadsförhållanden, sociala frågor och kulturella aspekter i stora delar av den…

Isbn: 9789144106977

Utgivningsår:20150824

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EB

av:Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin, Peter Watcyn-Jones

Kategorier: Språk och lingvistik
I Solid Gold 1 Teacher’s Guide förklaras konceptet och de pedagogiska idéerna bakom Solid Gold 1, som är ett komplett läromedel i engelska för i första hand gymnasiets studieförberedande program samt för vuxna elever. I lärarpaketet ingår tre aktiveringskoder som ger tre lärare tillgång till allt innehåll i digitalt…

Isbn: 9789144099828

Utgivningsår:20150123

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BE

av:Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin, Peter Watcyn-Jones

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt

Isbn: 9789144050706

Utgivningsår:20080825

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Ord med tanke på restaurang och turism är ett läromedel i svenska som andraspråk med inriktning mot restaurang och turism. Häftet behandlar ord och fraser som anknyter till och är användbara inom olika yrken inom området. Med varierande uppgifter av stegrande svårighetsgrader stimuleras eleverna att jobba vidare…

Isbn: 9789140661241

Utgivningsår:20080521

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin

Kategorier: Språk och lingvistik
Kontext Svenska som andraspråk 2-3 – Digital elevlicens säljs som enanvändarlicens och är giltig ett år från aktiveringsdatum. Kontext är en läromedelsserie för Svenska och Svenska som andraspråk, utvecklad efter ämnesplanen i Gy11. Serien består av kombinerade text- och övningsböcker med varierade och intressanta…

Isbn: 9789144106434

Utgivningsår:20150917

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EB

av:Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin, Peter Watcyn-Jones

Kategorier: Språk och lingvistik
An English Goldmine! Ge eleven både stöd och utmaning att utveckla det engelska språket. Med aktuella ämnen, engagerade texter och utmanande övningar bjuder Solid Gold in eleverna till diskussion, interaktion och kommunikation.Med Solid Gold får eleven en fascinerande inblick i levnadsförhållanden, sociala frågor och…

Isbn: 9789144090566

Utgivningsår:20140822

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EB

av:Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin

Blickpunkt Omvårdnad är en textsamling med tillhörande uppgifter, avsedd för dig som undervisar i svenska på Omvårdnadsprogrammet. Det är en programanknytningsbok där alla texter och övningar är valda med tanke på programmets inriktning och elevernas framtida yrken. Utifrån bokens noveller, romanutdrag, dikter och…

Isbn: 9789140649577

Utgivningsår:20071015

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av:Peter Watcyn-Jones, Karin Smed-Gerdin, Eva Hedencrona

Kategorier: Språk och lingvistik
Progress Gold för kompletteringsköp.För dig som är intresserad av Progress Gold vill vi presentera vårt nya läromedel Solid Gold.Solid Gold är skrivet av samma författare som Progress Gold och tar fasta på allt som kännetecknat och varit uppskattat med det läromedlet. Solid Gold är nyskrivet efter de senaste…

Isbn: 9789144035611

Utgivningsår:20080630

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av:Peter Watcyn-Jones, Karin Smed-Gerdin, Eva Hedencrona

Kategorier: Språk och lingvistik
Progress Gold för kompletteringsköp.För dig som är intresserad av Progress Gold vill vi presentera vårt nya läromedel Solid Gold.Solid Gold är skrivet av samma författare som Progress Gold och tar fasta på allt som kännetecknat och varit uppskattat med det läromedlet. Solid Gold är nyskrivet efter de senaste…

Isbn: 9789144029856

Utgivningsår:20070220

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av:Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin

Kategorier: Språk och lingvistik
Genrekoden – Läsa är en av tre handböcker i serien Genrekoden. Boken inleds med genomgång av lässtrategier både när det gäller sakprosa och skönlitteratur samt underlag för att arbeta med och tolka olika typer av källor. Många elever behöver stöd när de ska ta sig an och läsa texter för att förstå och kunna ta till sig…

Isbn: 9789140687852

Utgivningsår:20150807

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av:Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Kontext är en programanpassad läromedelsserie för Svenska 1,utvecklad efter ämnesplanen i Gy11.Serien består av kombinerade text- och övningsböcker med ett innehåll som har anpassats till respektive program. De varierade och intressanta texterna ger igenkänning, engagemang och motivation. I kapitlen varvas…

Isbn: 9789144097503

Utgivningsår:20141105

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin

Blickpunkt Fordon är en textsamling med tillhörande uppgifter, avsedd för dig som undervisar i svenska på fordonsprogrammet. Det är en programanknytningsbok där alla texter och övningar är valda med tanke på programmets inriktning och elevernas framtida yrken. Utifrån bokens noveller, romanutdrag, dikter och…

Isbn: 9789140649560

Utgivningsår:20070802

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

Isbn: 9789144039206

Utgivningsår:20050613

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av:Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin, Peter Watcyn-Jones

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Magic! 8 för Lgr11 med nya möjligheterMagic! hjälper eleverna att nå målen i engelska och ger dig de rätta verktygen för att motivera och individualisera. Det digitala läromedlet, som ingår i varje elevpaket, är ett fantastiskt redskap både för de elever som vill och kan gå fram i snabbare takt och för de elever som…

Isbn: 9789144082233

Utgivningsår:20130802

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Karin Smed-Gerdin, Eva Hedencrona

Kategorier: Språk och lingvistik
Kontext är en programanpassad läromedelsserie för Svenska 1, utvecklad efter ämnesplanen i Gy11.Serien består av kombinerade text- och övningsböcker med ett innehåll som har anpassats till respektive program. De varierade och intressanta texterna ger igenkänning, engagemang och motivation. I kapitlen varvas…

Isbn: 9789144073651

Utgivningsår:20110824

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin

Kategorier: Språk och lingvistik
Kontext är ett programanpassat läromedel för Svenska 1.Serien består av kombinerade text- och övningsböcker, med ett innehåll som har anpassats till respektive program. De varierade och intressanta texterna ger igenkänning, engagemang och motivation. Till varje bok hör en webbdel med hela boken inläst så att eleverna…

Isbn: 9789144073699

Utgivningsår:20110902

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Karin Smed-Gerdin, Eva Hedencrona

Kategorier: Språk och lingvistik
Kontext Svenska som andraspråk 1 – Digital klasslicens säljs som klasslicens (upp till 30 användare) och är giltig ett år från aktiveringsdatum. Kontext är en läromedelsserie för Svenska och Svenska som andraspråk 1, utvecklad efter ämnesplanen i Gy11. Serien består av kombinerade text- och övningsböcker med varierade…

Isbn: 9789144092195

Utgivningsår:20130301

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EB

av:Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Bra svenska 1 som andraspråk är ett arbetshäfte till materialet Bra svenska 1. Det innehåller extra ordlistor, övningar och diskussionsuppgifter till de längre texter som finns i grundboken. Elever som läser svenska som andraspråk får extra stöd i sin textläsning. Lärare som arbetar i klasser där en del elever läser…

Isbn: 9789140681720

Utgivningsår:20121207

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av:Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin, Peter Watcyn-Jones

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk

Isbn: 9789144057910

Utgivningsår:20090615

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Eva Hedencrona, Ylva Ringström, Karin Smed-Gerdin, Peter Watcyn-Jones

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Lärarpaket Inledningsvis förklaras tankarna bakom läromedlet och hur de olika delarna i elevpaketet samspelar. Quick guide – Kom igång ger dig en snabb överblick. Planeringsdelen innehåller detaljerade lektionsplaneringar för hela läsåret. Detta följs av hörövningsmanus, extra sånger och lekar. I den digitala resursen…

Isbn: 9789144117461

Utgivningsår:20190531

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BE

av:Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin, Peter Watcyn-Jones

Kategorier: Språk och lingvistik
Lärarmaterial till Progress Gold B som är ett komplett läromedel i engelska för i första hand gymnasiets studieförberedande program samt för vuxna elever.

Isbn: 9789144050690

Utgivningsår:20080825

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BE

av:Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin, Peter Watcyn-Jones

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt

Isbn: 9789144058306

Utgivningsår:20091215

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin, Peter Watcyn-Jones

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Solid Gold 3 Key är facit till Solid Gold 3. Solid Gold 3 är ett komplett läromedel i Engelska 7 för i första hand gymnasiets studieförberedande program samt för studerande inom vuxenutbildningen.

Isbn: 9789144116679

Utgivningsår:20161024

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin, Peter Watcyn-Jones

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk

Isbn: 9789144060538

Utgivningsår:20100930

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av:Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin, Peter Watcyn-Jones

Kategorier: Språk och lingvistik
Lärarmaterial till Progress Gold A som är ett komplett läromedel i engelska för i första hand gymnasiets studieförberedande program samt för vuxna elever.

Isbn: 9789144043012

Utgivningsår:20071005

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin, Peter Watcyn-Jones

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Strike Gold är ett läromedel för Engelska 5. Det tar fasta på sättet att ta till sig engelska som finns i Solid Gold, men på en mer grundläggande nivå. Strike Gold har samma författare som Solid Gold, och är också uppbyggd kring genrepedagogik. I lärarpaketet ingår digitala resurser, den tryckta lärarhandledningen…

Isbn: 9789144124735

Utgivningsår:20191007

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BZ

av:Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin

Kategorier: Språk och lingvistik
Svenska – språk och litteratur är en ny serie läromedel med en direkt koppling till ämnets kunskapskrav, centrala innehåll och bedömningsmatriser. Böckerna bygger på genrepedagogik och ett formativt arbetssätt. Läromedlet finns för Svenska 1 respektive Svenska 2 och 3.  Svenska – språk och litteratur 1 är uppdelad…

Isbn: 9789144118239

Utgivningsår:20170331

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Peter Watcyn-Jones, Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Facit till Magic! 6 Workbook (upplaga 2) beställs i 10-pack. Till upplaga 3 säljs inget separat facit. I den upplagan ingår facit i elevens digitala läromedel samt i lärarpaketet.

Isbn: 9789144071145

Utgivningsår:20101201

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC