Bläddra
Sökresultat för Eva Jönsson... Rensa filter?

av: Lena Börjesson, Eva Jönsson, Marianne Webb-Davidson

Kategorier: Språk och lingvistik
Visions är ett läromedel för vuxenutbildning på grundläggande nivå i engelska och för gymnasiets introduktionsprogram. Visions kan också användas för undervisning av sent anlända elever i grundskolans högstadium. Med Visions kan du individualisera din undervisning i heterogena grupper. Med tre nivåanpassade böcker kan…
Köp här

Isbn: 9789121212554

Utgivningsår: 20051006

Utgivare: Liber

Mediatyp: BE

av: Lena Börjesson, Eva Jönsson, Marianne Webb-Davidson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Isbn: 9789147120444

Utgivningsår: 20140708

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB

av: Eva Jönsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Lyssna på svenska består av ett häfte med hörförståelseuppgifter för kopiering, hörmanus, facit och cd-audio. Materialet är avsett för kursdeltagare på samtliga studievägar inom sfi. Hörövningarna är indelade i tio olika teman, med två eller tre svårighetsnivåer inom varje område. Språket är enkelt talspråk…
Köp här

Isbn: 9789140665317

Utgivningsår: 20081127

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: AC

av: Lena Börjesson, Eva Jönsson, Marianne Webb-Davidson

Kategorier: Språk och lingvistik
Visions är ett läromedel för vuxenutbildning på grundläggande nivå i engelska och för gymnasiets introduktionsprogram. Visions kan också användas för undervisning av sent anlända elever i grundskolans högstadium. Med Visions kan du individualisera din undervisning i heterogena grupper. Med tre nivåanpassade böcker kan…
Köp här

Isbn: 9789121212509

Utgivningsår: 20050311

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Lena Börjesson, Eva Jönsson, Marianne Webb-Davidson

Kategorier: Språk och lingvistik
Visions är ett läromedel för vuxenutbildning på grundläggande nivå i engelska och för gymnasiets introduktionsprogram. Visions kan också användas för undervisning av sent anlända elever i grundskolans högstadium. Med Visions kan du individualisera din undervisning i heterogena grupper. Med tre nivåanpassade böcker kan…
Köp här

Isbn: 9789121212493

Utgivningsår: 20050128

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Lena Börjesson, Eva Jönsson, Marianne Webb-Davidson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: modersmål Läromedel: språk
Visions är ett läromedel för vuxenutbildning på grundläggande nivå i engelska och för gymnasiets introduktionsprogram. Visions kan också användas för undervisning av sent anlända elever i grundskolans högstadium. Med Visions kan du individualisera din undervisning i heterogena grupper. Med tre nivåanpassade böcker kan…
Köp här

Isbn: 9789121212516

Utgivningsår: 20050718

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Lena Börjesson, Eva Jönsson, Marianne Webb-Davidson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Isbn: 9789147138418

Utgivningsår: 20190924

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB

av: Anne H. Berman, Carl Åke Farbring, Henrik Andershed, Claes Andersson, Gerhard Andersson, Anders Andrén, Don Andrews, Hans Bergman, Anne H. Berman, Truls Bernhold, Per Carlbring, Pawel Chylicki, Bengt Daleflod, Henrik Druid, Elisabeth Edström, Gunnar Engström, Maria Eriksson, Carl Åke Farbring, Lars Forsberg, Johan Franck, Björn Fries, Joel Ginsburg, Birgitta Göransson, Bengt Hasselrot, Robert Holmberg, Beata Hubicka, Eva Jönsson, Johan Kakko, Lars Krantz, Marianne Kristiansson, Elisabeth Kwarnmark, Eva-Marie Laurén, Sten Levander, Petra Lindfors, Per Lindqvist, Helene Lööw, James McGuire, Siv Nyström, Liria Ortiz, Nils Gunnar Petersson, Michael Philip Priestley, Sten Rönnberg, Lena Sandén, Frans Schlyter, Belinda Seagram, Stefan Skagerberg, Lars-Gunnar Skogar, Joakim Sturup, Jonas Sundberg, Kerstin Svensson, Jörgen Svidén, Mari-Anne Tobiasson, Marie Torstensson-Levander, Pia Vande Meulebrouck, Peter Wirbing

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Kriminalvård i praktiken ger grundkunskap om hur kriminalvård kan bedrivas i praktiken för att strategiskt minska återfall i brott och missbruk. Första delen handlar om utredning av problem och resurser på individ, grupp och organisationsnivå inom Kriminalvården. Här finns generella forskningsbaserade strategier för…
Köp här

Isbn: 9789144028422

Utgivningsår: 20090630

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789147138395

Utgivningsår: 20190924

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB

av: Lena Börjesson, Eva Jönsson, Marianne Webb-Davidson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Isbn: 9789147120437

Utgivningsår: 20140708

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB

av: Lena Börjesson, Eva Jönsson, Marianne Webb-Davidson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Isbn: 9789147120451

Utgivningsår: 20140708

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB

av: Hans-Åke Scherp, Gun-Britt Scherp, Per-Olov Johansson, Eva Jönsson

Utifrån ett lärar- och skolledarperspektiv är skolutveckling problembaserad och tar sin utgångspunkt i vardagsverksamheten och de problem och dilemman som elever, lärare och skolledare ställs inför. Lärares erfarenhetslärande utgör en grundstomme i skolutvecklingssammanhang.Medarbetarsamtalen behöver riktas in mot…
Köp här

Isbn: 9789170630019

Utgivningsår: 20040801

Utgivare: Karlstads universitet

Mediatyp: BC

av: Lena Börjesson, Eva Jönsson, Marianne Webb-Davidson

Kategorier: Språk och lingvistik
Visions är ett läromedel för vuxenutbildning på grundläggande nivå i engelska och för gymnasiets introduktionsprogram. Visions kan också användas för undervisning av sent anlända elever i grundskolans högstadium. Med Visions kan du individualisera din undervisning i heterogena grupper. Med tre nivåanpassade böcker kan…
Köp här

Isbn: 9789121212523

Utgivningsår: 20050809

Utgivare: Liber

Mediatyp: BZ

av: Lena Börjesson, Eva Jönsson, Marianne Webb-Davidson

Kategorier: Språk och lingvistik
Visions är ett läromedel för vuxenutbildning på grundläggande nivå i engelska och för gymnasiets introduktionsprogram. Visions kan också användas för undervisning av sent anlända elever i grundskolans högstadium. Med Visions kan du individualisera din undervisning i heterogena grupper. Med tre nivåanpassade böcker kan…
Köp här

Isbn: 9789121212547

Utgivningsår: 20051006

Utgivare: Liber

Mediatyp: BZ

av: Lena Börjesson, Eva Jönsson, Marianne Webb-Davidson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Isbn: 9789147138395

Utgivningsår: 20190924

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB

Köp här

Isbn: 9789147138401

Utgivningsår: 20190924

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB

av: Lena Börjesson, Eva Jönsson, Marianne Webb-Davidson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Isbn: 9789147138401

Utgivningsår: 20190924

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB

Köp här

Isbn: 9789147138418

Utgivningsår: 20190924

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB