Bläddra
Sökresultat för Eva Johansson... Rensa filter?

av: Eva Johansson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Boken handlar om de yngsta barnens vardagliga samspel i förskolan: deras etik, de värden och normer som de uttrycker i sin samvaro. Vad upplever barn som rätt och fel? Tar barn ansvar för varandras välbefinnande? Hur ser barns lärande ut i dessa sammanhang?Läs merBoken är rik på beskrivningar av barns etiska samspel…
Köp här

Isbn: 9789147049868

Utgivningsår: 20010307

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Bim Riddersporre, Barbro Bruce, Charlotte Pegetti, Annika Åkerblom, Eva Johansson, Hugo Lagercrantz, Sven Persson, Christian Eidevald, Fanny Jonsdottir, Caroline Ljungberg, Gunilla Halldén, Mie Josefson, Jutta Balldin, Birthe Hagström, Ann-Hege Lorvik Waterhouse, Jonas Aspelin, Lars H. Gustafsson, Jonas Stier

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Omsorg i en förskola på vetenskaplig grund ingår i en serie förskolelitteratur. Omsorg är grundläggande i förskolans pedagogik och en viktig sida av alla mänskliga relationer. Den ska enligt läroplanen prägla verksamheten, och barn i förskolan ska erbjudas en trygg omsorg. Omsorg är också en viktig del i…
Köp här

Isbn: 9789127147072

Utgivningsår: 20160901

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av: Kjersti Fremstad, Carl Kristian Kjølseth, Eva Johansson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
I AKTIV Matematik arbetar eleverna tematiskt med olika områden ur Lgr 11. Genom undersökande och praktiska aktiviteter, spel och lekar får de en annan infallsvinkel till sitt lärande. Aktiviteterna uppmuntrar till samtal som bidrar till förståelse och utvecklandet av de matematiska förmågorna. Mätning A innehåller tid,…
Köp här

Isbn: 9789178230389

Utgivningsår: 20190816

Utgivare: Bonnierförlagen Lära

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789188341105

Utgivningsår: 20170826

Utgivare: Sveriges släktforskarförbund

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789162260132

Utgivningsår: 20050613

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Kjersti Fremstad, Carl Kristian Kjølseth, Eva Johansson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
I AKTIV Matematik arbetar eleverna tematiskt med olika områden ur Lgr 11. Genom undersökande och praktiska aktiviteter, spel och lekar får de en annan infallsvinkel till sitt lärande. Aktiviteterna uppmuntrar till samtal som bidrar till förståelse och utvecklandet av de matematiska förmågorna. Mätning B innehåller tid,…
Köp här

Isbn: 9789178230396

Utgivningsår: 20190816

Utgivare: Bonnierförlagen Lära

Mediatyp: BC

av: Anna-Karin Edberg, Anna Ehrenberg, Febe Friberg, Lars Wallin, Helle Wijk, Joakim Öhlén, Ann-Christine Andersson, Eric Carlström, Inger Ekman, Jan Florin, Ami Hommel, Ewa Idvall, Eva Johansson, Susanne Kvarnström, Astrid Norberg, Håkan Sandberg, Stefan Sävenstedt, Annica Öhrn

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Denna bok och webb är den efterfrågade och fristående fortsättningen på Omvårdnadens grunder. Redan före sin publicering har Omvårdnad på avancerad nivå varit känd för många under det lekfulla arbetsnamnet Omvårdnadens höjder. Innehållet är två sammanflätade delar: en tryckt bokdel och en digital webbdel. Den senare är…
Köp här

Isbn: 9789144071459

Utgivningsår: 20130827

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789188341341

Utgivningsår: 20190824

Utgivare: Sveriges släktforskarförbund

Mediatyp: BZ

av: Thomas Brante, Eva Johansson, Gunnar Olofsson, Lennart G. Svensson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft
Professionerna i kunskapssamhället syftar till att ge ett systematiskt, översiktligt och samtidigt detaljerat faktaunderlag som belyser frågor kring enskilda “professioner” , men framför allt visar på professionerna sedda ur en bredare samhällelig kontext.Läs merI boken berörs exempelvis:– Hur…
Köp här

Isbn: 9789147111817

Utgivningsår: 20150316

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av: Andreas Hjalmarsson, Magnus Pettersson, Britta Stensson, Eva Johansson

Kategorier: Konst Musik Noter, sångtexter och libretton Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
I Angered är luften full av poesi. Där finns ord och sanningar som vill vändas ut och in, undersökas, smakas, luktas och kännas på. Där finns möten som ibland blir krockar. br>Vi har gjort den här boken för att vi tror på mötet mellan människor. På alla möjliga sätt. För att vi tror att det är bra för Angered och för…
Köp här

Isbn: 9789151907178

Utgivningsår: 20190528

Utgivare: Små storverk

Mediatyp: BB

av: Eva Johansson, Ingrid Pramling Samuelsson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
“Att lära är nästan som att leka. Man kan lära sig att leka och man kan lära sig att bygga Kapla-torn, så det hänger nog ihop på nåt sätt”, säger Lisa drygt åtta år. Lisa är ett av de barn som har deltagit i ett projekt som ligger till grund för denna bok. Med sin formulering sätter Lisa fingret på…
Köp här

Isbn: 9789147084364

Utgivningsår: 20070821

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Eva Johansson, Kjersti Fremstad, Carl Kristian Kjølseth

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
I AKTIV Matematik arbetar eleverna tematiskt med olika områden ur lgr 11. Genom undersökande och praktiska aktiviteter, spel och lekar får de en annan infallsvinkel till sitt lärande. Aktiviteterna uppmuntrar till samtal som bidrar till förståelse och utvecklandet av de matematiska förmågorna. Geometri A innehåller…
Köp här

Isbn: 9789178230419

Utgivningsår: 20190318

Utgivare: Bonnierförlagen Lära

Mediatyp: BC

av: Eva Johansson, Kjersti Fremstad, Carl Kristian Kjølseth

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
I Aktiv Matematik arbetar eleverna tematiskt med olika områden ur Lgr 11. Genom praktiska aktiviteter, diskussioner, spel och lekar får eleverna en annan infallsvinkel till sitt lärande och hjälp att utveckla de matematiska förmågorna. Lärarens idéhäfte har en tydlig koppling till elevböckerna med förslag på…
Köp här

Isbn: 9789178230433

Utgivningsår: 20190515

Utgivare: Bonnierförlagen Lära

Mediatyp: BE

Köp här

Isbn: 9789163188282

Utgivningsår: 20060601

Utgivare: Utbildning & Co

Mediatyp: BB

av: Eva Johansson, Kjersti Fremstad, Carl Kristian Kjølseth

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
I AKTIV Matematik arbetar eleverna tematiskt med olika områden ur lgr 11. Genom undersökande och praktiska aktiviteter, spel och lekar får de en annan infallsvinkel till sitt lärande. Aktiviteterna uppmuntrar till samtal som bidrar till förståelse och utvecklandet av de matematiska förmågorna. Geometri B innehåller…
Köp här

Isbn: 9789178230426

Utgivningsår: 20190318

Utgivare: Bonnierförlagen Lära

Mediatyp: BC

av: Torben Hangaard Rasmussen, Ditte Winther-Lindqvist, Einar Sundsdal, Elin Eriksen Ødegaard, Eva Johansson, Eva Stai Brønstad, Geir Olaf Pettersen, Helle Skovbjerg Karoff, Lars-Erik Berg, Margareta Öhman, Maria Øksnes, Merete Lund Fasting, Monica Volden, Nina Rossholt, Ole Fredrik Lillemyr

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Vad förstår vi av barns lek? Och vilka villkor har leken i dag? Det finns många olika uppfattningar om lekens roll och betydelse. En del håller fast vid lekens värde för barns utveckling och lärande medan andra intresserar sig mer för lekens värde i sig. I Lek på rätt väg? På spaning efter leken samlas några av…
Köp här

Isbn: 9789144106298

Utgivningsår: 20160415

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Eva Johansson, Kjersti Fremstad, Carl Kristian Kjølseth

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
I Aktiv Matematik arbetar eleverna tematiskt med olika områden ur Lgr 11. Genom praktiska aktiviteter, diskussioner, spel och lekar får eleverna en annan infallsvinkel till sitt lärande och hjälp att utveckla de matematiska förmågorna. Lärarens idéhäfte har en tydlig koppling till elevböckerna med förslag på…
Köp här

Isbn: 9789178230402

Utgivningsår: 20190816

Utgivare: Bonnierförlagen Lära

Mediatyp: BE

av: Eva Johansson, Barbro Johansson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Etiska ställningstagande är sällan självklara eller oomstridda. I ett stort antal exempel av etiska möten som sker mellan barn och vuxna i den komplexa skolvärlden illustrerar den här boken detta.Läs merHur förstås och gestaltas etik av barn och vuxna i skolans värld? Vad är det för etik som är viktig för vuxna och hur…
Köp här

Isbn: 9789147051335

Utgivningsår: 20030429

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Robert Thornberg, Eva Johansson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
I Värdepedagogik diskuterar författarna den pedagogiska praktiken i förskola och skola i förhållande till moraliska och politiska värden. Det handlar om frågor som rör andras väl, omsorg, rättvisa, rättigheter, medmänsklighet, dygder, ansvar och inflytande samt hur sådana värdefrågor gestaltas och hanteras av lärare,…
Köp här

Isbn: 9789147114146

Utgivningsår: 20140911

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Elisabeth Nilsson, Victor Ericsson, Reginald Jägerhorn, Sven Malmberg, Jim Stevens, Eva Johansson, Kjell Niklasson

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
Öländsk släktforskning och berättelser och fotografier från förr. En text på Engelska om en Amerikans sökande efter sin Öländska släkt. Berättelse om en smed, ett gammalt mord, Amerikabrev och en Finsk adelssläkt som fick en gård på Öland av drottning Kristina. En landsarkivarie ger tips om Öländska arkiv. Samtliga…
Köp här

Isbn: 9789197583114

Utgivningsår: 20071004

Utgivare: Skarpa Alby Gård förlag

Mediatyp: BC

av: Ingrid Pramling Samuelsson, Ulla Mauritzson, Siv Benn, Siv Anstett, Elisabeth Doverborg, Camilla Öhberg, Anette Emilson, Lise-Lotte Bjervås, Roger Säljö, Elisabeth Björklund, Annika Elm Fristorp, Camilla Björklund, Jan Rodin, Eva Johansson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Syftet med denna bok är att visa på att förskolan är barns första skola. Boken tar fasta på de oändliga möjligheter att lära och utvecklas som förskolan erbjuder små barn. Författarna poängterar samtidigt att pedagogens agerande är centralt för barns lärande och delaktighet i denna första skola. Utifrån den komplexa…
Köp här

Isbn: 9789144042220

Utgivningsår: 20030205

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789162260118

Utgivningsår: 20040301

Utgivare: Sanoma utbildning

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789162260071

Utgivningsår: 20031015

Utgivare: Sanoma utbildning

Mediatyp: BC

av: Eva Johansson, Josefin Herolf

Köp här

Isbn: 9789162260101

Utgivningsår: 20041026

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789163149375

Utgivningsår: 20041001

Utgivare: Utbildning & Co

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789163141294

Utgivningsår: 20030601

Utgivare: Utbildning & Co

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789197708845

Utgivningsår: 20120922

Utgivare: Position Förlag

Mediatyp: BH

av: Eva Johansson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Den här boken handlar om förskolan som en mötesplats för etik. Utgångspunkten är att barn både handlar och reflekterar över frågor som rör gott och ont, rätt och fel i sina egna och i andras handlingar. Centrala frågor är: Hur förhåller sig barn till värden som rättigheter, rättvisa, makt och omsorg om andra? Hur ser…
Köp här

Isbn: 9789147084715

Utgivningsår: 20080416

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789197708890

Utgivningsår: 20130918

Utgivare: Position Förlag

Mediatyp: BH

av: Sonja Sheridan, Ingrid Pramling Samuelsson, Eva Johansson

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Vilken roll spelar förskolan för de yngsta barnens lärande? I den här boken presenterar sju forskare sina studier om vad som karakteriserar förskolan som lärandemiljö. I ett treårigt projekt har de undersökt olika förskolors pedagogiska kvalitet, föräldrars och lärares attityder till förskolan och barns lärande, samt…
Köp här

Isbn: 9789147099610

Utgivningsår: 20100809

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Eva Johansson

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Tanken på att bli förälder är för de allra flesta svindlande, pirrande, nervös och så oerhört glädjande. Oftast allt på samma gång. Tankarna pendlar mellan att vara den lyckligaste i världen till att känna sig oförmögen och totalt utlämnad åt det okända. Varje graviditet och varje förlossning är unik och oförutsägbar.…
Köp här

Isbn: 9789198202588

Utgivningsår: 20110101

Utgivare: Utbildning & Co

Mediatyp: 00

av: Eva Johansson

Kategorier: Religiösa romaner Skönlitteratur
I Lukas Evangelium 8:1-3 nämns fyra kvinnor vid namn. Det står inget annat om dem. Det finns också berättelser om kvinnor som Immanuel botar, men som inte har några namn. De namngivna kvinnorna får ge sin röst åt de namnlösa. Maria berättar att hon är en barndomsvän till Immanuel. Johanna tar på sig rollen som kvinnan…
Köp här

Isbn: 9789175272757

Utgivningsår: 20200318

Utgivare: Atremi

Mediatyp: BC

av: Eva Johansson

Kategorier: Barn och ungdom: skönlitteratur och sanna berättelser Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Skönlitteratur barn och ungdom: allmänt
Det finns mycket i livet att fundera på. Inte minst som barn när  man upptäcker världen. Vilket är något man fascineras av när man umgås med barn, deras reflektioner, frågor och nyfikenhet. Och visst finns det många saker och ting att förundras över. Företeelser att begrunda. Händelser att reflektera över. Vuxna är…
Köp här

Isbn: 9789163912436

Utgivningsår: 20160706

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av: Eva Johansson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Personliga och sociala frågor barn och ungdom Personliga och sociala frågor barn och ungdom: självkänsla och självförtroende
Barn behöver också slappna av! Avslappningsträning är ett bra komplement till den aktiva vardag som många barn lever i. Precis som vuxna behöver barn tid för återhämtning och reflektion, tid att varva ner och få möjlighet att tänka efter vad de själva vill och känna att de duger precis som de är. Skivan innehåller sex…
Köp här

Isbn: 9789198202595

Utgivningsår: 20110101

Utgivare: Utbildning & Co

Mediatyp: 00

av: Eva Johansson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Bilderböcker, pysselböcker och pedagogiska böcker 0–5 år Pedagogiska böcker 0–5 år Pedagogiska böcker 0–5 år: bokstäver och ord
Lär dig bokstäver är framtagen av erfarna pedagoger med bred kunskap om bokstavsinlärning.  Boken riktar sig till barn 6 7 år och har ett uppslag med uppgifter till varje bokstav. Övningarna handlar om hur bokstaven ser ut, hur den låter, vad den kallas och hur man formar den. Barnet får lyssna efter bokstavsljudet i…
Köp här

Isbn: 9789179859732

Utgivningsår: 20211018

Utgivare: Tukan Förlag

Mediatyp: BC

av: Anders Persson, Gunnar Andersson, Johan Arnegård, Åsa Bartholdsson, Li Bennich-Björkman, Ulf Blossing, Barbro Johansson, Eva Johansson, Lars Lindström, Kerstin Lindvall, Ylva Mühlenbock, Margareta Nilsson Lindström, Rolf Solli

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
I denna bok rapporteras resultat från sju forskningsprojekt inom forskningsprogrammet Skolkultur – en framgångsfaktor? Forskarna kommer från olika vetenskapliga discipliner: etnologi, företagsekonomi, pedagogik, socialantropologi, sociologi och statsvetenskap. Förankrade i olika perspektiv och teoritraditioner och med…
Köp här

Isbn: 9789144064079

Utgivningsår: 20030226

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EA