Bläddra
Sökresultat för Folke Grauers... Rensa filter?

av: Folke Grauers, Claes Martinson

Kategorier: Juridik Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Denna lärobok är tänkt att användas i undervisningen på juridiska grundkurser på bland anna jurist- och ekonomiutbildningarna. Syftet med läroboken är att konkritisera och belysa det ofta invecklade och abstrakta kunskapsstoffet i lagtexter och läroböcker. Läroboken innehåller introducerande texter till ett trettiotal…
Köp här

Isbn: 9789154405732

Utgivningsår: 20170216

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Folke Grauers

Kategorier: Juridik
Detta studiematerial är tänkt att användas som lektionsmaterial i ämnena Grundläggande civilrätt och Civilrätt A. Boken har utvidgats, framför allt i fråga om sakrätt, och ersätter det tidigare utgivna Studiematerial för Civilrätt A. Studiematerialet består till största delen av övningsuppgifter, som skall ge övning i…
Köp här

Isbn: 9789154422517

Utgivningsår: 19950101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Folke Grauers

Kategorier: Juridik
Ta boken till hjälp för att undvika problem och förebygg framtida bekymmer och konflikter. Boken ger grundkunskaperna – den innehåller nämligen inte bara en stor mängd formulär som förebild för juridiska handlingar. Dessutom behandlas varje område i större avsnitt. Vidare finns till varje enskilt formulär…
Köp här

Isbn: 9789139107644

Utgivningsår: 20070104

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BB

av: Folke Grauers

Med EKONOMISK FAMILJERÄTT förstås reglerna om makars och sambors egendom samt reglerna om arv, testamente och boutredning. Regler som inte har ekonomisk anknytning (t ex faderskap, vårdnad och adoption) berörs mera kortfattat. Regler om gåva hör inte traditionellt till familjerätten, men eftersom gåvoavtalet har störst…
Köp här

Isbn: 9789176104064

Utgivningsår: 20120806

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BC

av: Folke Grauers

Med EKONOMISK FAMILJERÄTT förstås reglerna om makars och sambors egendom samt reglerna om arv, testamente och boutredning. Regler som inte har ekonomisk anknytning (t.ex. faderskap, vårdnad och adoption) berörs kortfattat. Regler om gåva hör inte traditionellt till familjerätten men gåvoavtalet har störst betydelse…
Köp här

Isbn: 9789176102886

Utgivningsår: 20080901

Utgivare: Thomson Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789154400379

Utgivningsår: 19990819

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Folke Grauers

Kategorier: Juridik
Boken riktar sig, som titeln säger, till fastighetsmäklare. Mäklaren konfronteras i snart sagt varje förmedlingsuppdrag med problem som har koppling till familjerätt. Boken innehåller en bred men ändå kortfattad framställning av de ekonomiska reglerna i familjerätten som rör makar, sambor och registrerade partner.…
Köp här

Isbn: 9789154405572

Utgivningsår: 20120525

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Folke Grauers

Kategorier: Juridik
I boken behandlas de viktigaste avtalstyperna som avser nyttjanderätt till fast egendom, nämligen bostadshyra, lokalhyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt. Intressekonflikterna mellan ägare och nyttjare är ofta likartade vid de olika avtalstyperna och de lagtekniska lösningar lagstiftaren valt upprepas med små…
Köp här

Isbn: 9789154405640

Utgivningsår: 20140127

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Folke Grauers, Claes Martinson

Köp här

Isbn: 9789154400409

Utgivningsår: 20060325

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789154401208

Utgivningsår: 20100915

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Folke Grauers

Kategorier: Juridik
I boken behandlas utförligt alla regler om den viktiga avtalstypen fastighetsköp. Det centrala kapitlet i boken handlar om kontraktsbrotten med tyngdpunkten på de komplicerade reglerna om säljarens ansvar för fel i fastigheten. Det finns en omfattande HD-praxis främst rörande fel enligt 4 kap 19 § jordabalken; denna…
Köp här

Isbn: 9789154405558

Utgivningsår: 20120216

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC