Bläddra
Sökresultat för Frantzeska Papadopoulou Skarp... Rensa filter?

av: Frantzeska Papadopoulou Skarp, Björn Skarp

Kategorier: Juridik Rättssystem: allmänt Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Särskilda rättsområden
Juridikens nycklar ger grundläggande information om hur rättssystemet är uppbyggt och introducerar de mest centrala rättsområdena inom civilrätten och den offentliga rätten. Boken hjälper läsaren att orientera sig i rättssystemet och behandlar frågor som: Vad…
Köp här

Isbn: 9789139023388

Utgivningsår: 20210816

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Marianne Levin, Marianne Levin, Frantzeska Papadopoulou Skarp, Marianne Levin, Linnea Harnesk

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Lagar och förordningar Primära rättskällor Särskilda rättsområden
Lagtextsamling i Dynamisk immaterialrätt är en samling centrala rättskällor på immaterialrättsområdet. Boken kan fungera såväl som del av det övergripande paketet Dynamisk immaterialrätt som helt självständigt. De konventioner, EU-rättsakter och…
Köp här

Isbn: 9789139024552

Utgivningsår: 20211210

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Marianne Levin, Linnea Harnesk, Frantzeska Papadopoulou Skarp

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Primära rättskällor Rättspraxis (prejudikat) Särskilda rättsområden
Rättsfallsamling i Dynamisk immaterialrätt syftar till att samla centrala rättsfall som är av intresse för studenter, praktiker och forskare i immaterialrätt. Boken tar ett svenskt perspektiv. Avgörandena från de särskilda svenska patent- och marknadsdomstolarna,…
Köp här

Isbn: 9789139023760

Utgivningsår: 20211210

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC